Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Středa 16.1.
Ctirad
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

  SEZNAM RUBRIK
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
"..ad jídlo, etc. .
Autor: Zeanddrich E. (Stálý) - publikováno 10.11.2007 (01:48:35)
"

(( .. ..


..Motto:


Nejzábavnější věcí na svět.ě je ..konat dobro. ..Závidím těm, kteří si mohou.. dovol.it touto zábavou stráVit ..celý život.. :)...

..Ad jídlo -

Nezáleží až tak hodně na tom, co jíme a jaké množství jídla zkonzumujeme, ale spíše na tom, s kým jíme, a ..jak jíme (( ...)) stolují-li např. spolu dvě ..milující se (( tedy ..splynuté, ..dopňující se alespoň v některých ..oblastech )) ,

bytosti, vtělené do těl o opačné polaritě, jejejich spotř reba (( potřeba:) )) ..hmotného jídla někdy až několikanásobně menší, než by - ..čistě matematicky- dělal součet w jejich spothřeby jako ..o samotě žijících jedinců.


(( ...))

Jak píši již opakovaně na dalších místech, ..dobrá vyšší moc - Prozřetelnost- zesílá nám na Zemi ..příklady, ze kterých můžeme čerpat ..poznatk

 

Stěžují si ..někdy otylí jedinci - k..často já snad přibírám ..ze vzduchu netuší přitom mnohdy, jak blízce blízko jsou ..pravdě ad př. - související př. -lidé po dlouhé období svého života nejidící - a mnohdy i nepijící- vůbec - nejlépe ..zdokumemt., a i ..lékařky ..ověřen.yé jsou asi příp. ady indického, v době lékařsk. ..pokusu již více než pětaosmesát. osmedesviz množství i-netovch odkazů, např.

 

Odejde-li z tohoto světa relativ. ml.adý člověk, vždy to způsobí -a to i v těch, kteří jej ..za jeho života ..vůbec neznali - většinou přinejm.enším zájem. Zájem se většinou ještě vystupňuje, jedná-li se o ..odchod. takzv. ..tragický a náhlý, tedy z nějaké ..vnější z nějak=ého ..vnějšího, ze ..zdánlivě s předmětnou osobou nesouvisející příčinou.

Otázka ..po ..všeobecném smyslu života byla zodpovězena již tolikrát a na tolika místech (( viz např. Kristova slova v evangeliu )), že je již snad i ..značně ..hříšné a tuto otázku znovu a znovu (( ..dospělým )) tazatelům odpovídat, jelikož je zřejmé, že tazatelem bude pravděp. buď provokatér, ..toužící obírat nás o čas či porušit pravidlo ..neříkej stejnou věc dvakrát, nebo ..lenoch či ignorant , který odpovědi k němu ..připlouvající nechává jím ..nevyužité nechává opět ..odplout, a raději -což je ..jednodušší, že :) - klade tu samou otázku ..znova a znova (( myslím, že např. ..u nás, v ..ČR, přinejm. po r. 1992, kdy vyšlo v překladu několik publikací ..podst. významu -..odk. *201, 202 a 205- , je tato má ..sentece ..plně opodstatněná :) )) .

Jiná je ovšem situace .., ohledně otázky po ..smyslu, ..- ůčelu jedntotliv. života každéh o jednoho z nás, vtělené bytosti -v tomto příp.adě na planetě Zemi - a tu je nutno říci, že jen relativně malé procento ..vtělenců ..zde u nás je si tohoto ..smyslu a účelu vědomo od ..samého svého dětského věku (( cca ve dvou třech letehousle, ..., apod., a -což je dost podtatné- ..vytrvale si za tímto svým pro okolí většinou ..snem i vytrvale stojí až do okamžiku, kdy nastanou podmínlky vhodné pro to, aby jej monl začít .. ..-- napňovat

ch života zde na Zemi podrobnosti ..své nové smlouvy totiž ..automatick.y ..zapomínáme (( o metodách, jak může někdo ..znalý věci z okolí ..nově příchozího od něj ..vyzvědět ..alespoň ty ..nejpodstat. důvody jeho příchodu, toho bylo již řečeno i ..o nápsáno tolik, že já zde se jimi zabývat nebudu - odk. *129, 130 )) )) ví alespoň to, že chce být např. malířem, hráčem na jej

- a tak je

(( .. ..

"(( .. ..

(( .. ..
..Motto:
Nejzábavnější věcí na svět.ě je ..konat dobro. ..Závidím těm, kteří si mohou.. dovol.it touto zábavou stráVit ..celý život.. :).

..


..

Ad jídlo -


Nezáleží až tak hodně na tom, co jíme a jaké množství jídla zkonzumujeme, ale spíše na tom, s kým jíme, a ..jak jíme (( ...)) stolují-li např. spolu dvě ..milující se (( tedy ..splynuté, ..dopňující se alespoň v některých ..oblastech )) ,


bytosti, vtělené do těl o opačné polaritě, jejejich spotř reba (( potřeba:) )) ..hmotného jídla někdy až několikanásobně menší, než by - ..čistě matematicky- dělal součet w jejich spothřeby jako ..o samotě žijících jedinců.(( ...))


Jak píši již opakovaně na dalších místech, ..dobrá vyšší moc - Prozřetelnost- zesílá nám na Zemi ..příklady, ze kterých můžeme čerpat ..poznatk


 


Stěžují si ..někdy otylí jedinci - k..často já snad přibírám ..ze vzduchu netuší přitom mnohdy, jak blízce blízko jsou ..pravdě ad př. - související př. -lidé po dlouhé období svého života nejidící - a mnohdy i nepijící- vůbec - nejlépe ..zdokumemt., a i ..lékařky ..ověřen.yé jsou asi příp. ady indického, v době lékařsk. ..pokusu již více než pětaosmesát. osmedes


viz množství i-netovch odkazů, např.


 


Odejde-li z tohoto světa relativ. ml.adý člověk, vždy to způsobí -a to i v těch, kteří jej ..za jeho života ..vůbec neznali - většinou přinejm.enším zájem. Zájem se většinou ještě vystupňuje, jedná-li se o ..odchod. takzv. ..tragický a náhlý, tedy z nějaké ..vnější z nějak=ého ..vnějšího, ze ..zdánlivě s předmětnou osobou nesouvisející příčinou.


Otázka ..po ..všeobecném smyslu života byla zodpovězena již tolikrát a na tolika místech (( viz např. Kristova slova v evangeliu )), že je již snad i ..značně ..hříšné a tuto otázku znovu a znovu (( ..dospělým )) tazatelům odpovídat, jelikož je zřejmé, že tazatelem bude pravděp. buď provokatér, ..toužící obírat nás o čas či porušit pravidlo ..neříkej stejnou věc dvakrát, nebo ..lenoch či ignorant , který odpovědi k němu ..připlouvající nechává jím ..nevyužité nechává opět ..odplout, a raději -což je ..jednodušší, že :) - klade tu samou otázku ..znova a znova (( myslím, že např. ..u nás, v ..ČR, přinejm. po r. 1992, kdy vyšlo v překladu několik publikací ..podst. významu -..odk. *201, 202 a 205- , je tato má ..sentece ..plně opodstatněná :) )) .


Jiná je ovšem situace .., ohledně otázky po ..smyslu, ..- ůčelu jedntotliv. života každéh o jednoho z nás, vtělené bytosti -v tomto příp.adě na planetě Zemi - a tu je nutno říci, že jen relativně malé procento ..vtělenců ..zde u nás je si tohoto ..smyslu a účelu vědomo od ..samého svého dětského věku (( cca ve dvou třech letehousle, ..., apod., a -což je dost podtatné- ..vytrvale si za tímto svým pro okolí většinou ..snem i vytrvale stojí až do okamžiku, kdy nastanou podmínlky vhodné pro to, aby jej monl začít .. ..-- napňovat


ch života zde na Zemi podrobnosti ..své nové smlouvy totiž ..automatick.y ..zapomínáme (( o metodách, jak může někdo ..znalý věci z okolí ..nově příchozího od něj ..vyzvědět ..alespoň ty ..nejpodstat. důvody jeho příchodu, toho bylo již řečeno i ..o nápsáno tolik, že já zde se jimi zabývat nebudu - odk. *129, 130 )) )) ví alespoň to, že chce být např. malířem, hráčem na jej


- a tak je

))
Ach jo. 
,,Ad „ ..Život, anebo demokracii", - článek, který jsem publikoval na jaře r. 2013,  ale o této situaci jsem mluvil a psal již cca před 25 lety, hned po  takzv.  „ ..1. válce v zálivu".  Četl  jsem -anebo slyšel -za minulých pár dnů snad několik desítek článků, rozhovorů
a diskuzí, a snad bez výjimky veškeré jen tak -opět- klouzaly -a ..nakonec také, bohužel,  sklouzly  po povrchu. A co je hodně smutné -zdá, že čím člověk ve vyšší ..pozemské funkci, tím názor ..dětinštější, povrchnější.. . A podobné je to opět i tady.. .  -Je to prostě  jako ..hrách na stěnu házet, ..., etc. . 

 

Opakuji jednou větou příčinu tohoto všeho, k čemu tento náš svět ..směřuje: ..je to ..nedostatek vědomosti o samotné podstatě vývoje (( nejenom )) lidské bytosti, o nebeském zákoně ..O půjčce
a pronájmu, ..., atd., apod. A přitom ..veškeré nejpodstatnější informace jsou, a to i v psané podobě, již ..přinejmenším několik tisíciletí ..tomuto lidstvu k dispozici, ale mnohé lidi jakoby ..přímo pálily, či co.. . Přepadá mne občas již pocit ..marnosti. Ach jo.


(( ..čekám již ..mnoho, mnoho let, kdy nějaká ..povolaná osoba ..vystoupí veřejně s alespoň relativně nehlubokým. nejzákladnějším  ..výukovým programem pro celosvětovou veřejnost, ale stále marně -snad ..tito lidé řeší nějaké úkoly pro ně podstatnější, nebo naopak, z nějakého důvodu dostali ..zákaz se této ..záležitosti věnovat (( ..zákaz do těchto, pro ně snad ..pozemských poddružností, vstupovat )).

."


Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Stálý) - 10.3.2016 > "

."
<reagovat 
Zeanddrich E. (Stálý) - 1.1.2018 >Říkanka z roku cca 1992, ... ; ad .. Říkanky ..stažené ..vcelku :) .. .(( ...))"O některém .. zjevení ...

(( aneb krátce ..O Bohem nám ..propůjčených hřivnách :) ))


Jak ptačí oprávněnost k letu

pozná se

v peří kráse

Tak Připravenost k Světu

dá se poznat v hlase


Jak vítr zítřejší

pozná se

dle žlutohnědi večera

Tak podle barev duhových

dá se poznat

I touha ..sebemenší zmizela Jak

pozná se hloubka spánku

v bdělé tváři

A v průzračném ..dnipříští noc

tak dají se poznat

ve ..snění

..Obrysy cíle

I veškerá

..propůjčená moc; přestože dostáváme plně

"svobodnou vůli", ..., jsme i zároveň

nástroji ..v rukou Božích :) :).


."
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je sedm + šest ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter