Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Čtvrtek 28.10.
Státní svátek
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Úvahy o panictví
Autor: Pavel1972 (Občasný) - publikováno 15.8.2016 (23:05:01)
Úvod:

Panenství a panictví jsem se v minulosti věnoval již vícekrát a tento článek je výběrem toho dobrého, co jsem o tom kdysi napsal. Představuje citace z mých problematických spisů, které jsou směsí čisté pravdy s chybnými informacemi, čehož viníkem je energetický a chemický nápor na můj mozek, v součinnosti se zradou a lhaním českých lidí.
Přesto, že jsou tato má díla místy nepravdivá, s některými jejich částmi je tomu právě naopak, a hodí se k publikování. A to platí i pro následující úryvky.

Citát z knihy “Tajemství lásky”, kapitoly “Další extrémy v lásce”:

Panictví je opakem promiskuity. Kdo je panic, přímým způsobem si nevyměňuje sexuální energii lásky s jinými dušemi a je od nich v jistém slova smyslu dočasně oddělen. Někteří panicové jsou určeni k získání velkého duchovního zasvěcení nebo zvláštním životním úkolům, ale většina z nich má prostě prožívat platonickou lásku, tedy tu energii lásky, která touží po spojení, kterého se jí nedostává.

Absence pohlavního pudu či touhy po pohlavním styku. Je jisté, velmi malé procento lidí, kteří mají málo výrazný pohlavní pud nebo jim téměř chybí, tedy víceméně nemají potřebu pohlavního spojení a výměny sexuální energie s jinými dušemi prostřednictvím pohlavního styku (buď citový chlad, nízká intenzita emocí a nižší potřeba výměny energie lásky, nebo jiné rozložení energie lásky oproti normálním lidem, prostě jiný způsob její transformace).
Jedná se o neschopnost (též strach z) výměny energie lásky tou přední spodní částí duše, jež je spojena s pohlavními orgány (podvědomá obava z této výměny energie a ze vzrušení je pro některé sexuálně zablokované lidi těžkou stresovou situací až stavem ohrožení).
Někteří lidé, kterým chybí pohlavní pud nebo je jen minimální, mohou díky tomu v klidu žít a nejsou vyčerpáváni ani sexuální touhou po jiné osobě, ani strachem z nevěry. Někdy se u těchto lidí - převážně jsou to ženy - objevuje také strach z citové i fyzické závislosti na jiném člověku. Také strach z toho, že by se musely někomu “otevřít” a dát se mu poznat na svých nejzranitelnějších místech (též neschopnost odevzdat se jinému člověku).
Občas se někteří takoví lidé nutí do navázání známosti a pohlavního styku jen proto, aby sami sobě a svému okolí dokázali, že jsou normální (nejčastějším příkladem jsou citově chladné ženy, které předstírají rozkoš při souloži).

Citát z knihy “Amen”:

Co panictví a panenství vlastně je?
Jedná se o energetickou a fyzickou, respektive zdravotní poruchu, jak jsem o tom psal ve své knize “Tajemství lásky”.
Jak se říká, jsou panny a panicové od lidí, a panny a panicové od Boha. A těch jsou dva hlavní druhy:
a) Ti, kteří se brání pohlavnímu styku, i když fyzicky jsou schopni ho mít.
b) Ti, kteří pohlavní styk mít nemohou, i když ho mít chtějí. To jsou ti “čistí proti své vůli”.
Energeticko-zdravotní porucha, jež je příčinou panenství či panictví, nebo neschopnosti prožít pohlavní styk normálním způsobem včetně orgasmu, bezprostředně souvisí s energeticko-duševní kompatibilitou dotyčných s Božím Královstvím, respektive s tou jeho částí, jež je určena pro vyvolené.
Ta má své velmi zvláštní vibrace i energetické proudy. A ty jsou kompatibilní pouze a jen se zvláštními lidmi, kteří, dá-li se to tak říci, představují díky své poruše kombinaci některých sexuálních poruch, moudrosti i šílenství zároveň.
Kdo je panic nebo panna (nebo je alespoň neschopen normálně prožít pohlavní styk), ten plně netransformoval energii prostřednictvím pohlavního spojení s opačným pohlavím a zůstal od ostatních lidí v hlubším slova smyslu oddělen. Má posunuté a ne zcela normální energetické poměry mezi předním a zadním energetickým mechanizmem své duše i těla; má jiné frekvence myšlení a cítění s tou podmínkou, že se dotýkají Božského zdroje; něco z Božího světa viděl a zažil, a prožil myšlenky na to i napojení již za života v těle.

Citát z dokumentu “Pekelní lidé Revize 13”:

Při pohlavním spojení dochází k výměně energií a je-li tato výměna skutečně kvalitní a intenzivní (tzv. “high-level sexual experience”), cosi se v člověku mění. Ale je-li jeho pohlavní spojení nekvalitní a na nízké úrovni (tzv. “low-level sexual experience”), k této změně v člověku víceméně nedojde.

(Důvodem takovéhoto nízkého prožitku bývá obvykle to, že se dotyčnému ten druhý moc nelíbí, nebo je jeho sexuální prožitek s ním snížen a znekvalitněn bolestí, narušeným vnímáním, silným nevyspáním, rušením někým třetím, výrazně nepříjemným fyzickým zápachem [čím více se ale ten druhý líbí, tím větší je tolerance vůči jeho fyzickému zápachu, který může být v určité míře naopak až i vysloveně příjemný a vzrušující] a podobně. Důležité je také, jakým způsobem, a pokud vůbec, dojde k vyvrcholení, i jak je prožito.)

Pro ztracení panictví & panenství v hlubším slova smyslu musí dojít, možná i opakovaně, ke kvalitnějšímu a výraznějšímu “sexuálnímu energetickému přenosu”. Takže i kdyby třeba někdo vzal penis nějakého panice a natlačil ho do pohlavního orgánu nějaké dívky, tak dotyčný mladík zůstává dál panicem, jestliže při takovémto znásilnění neprožil “high-level sexual experience”, což je takřka vyloučeno.

(V mém životě se mi pravidelně stávalo, že když jsem měl zažít něco moc hezkého, napadly mě zlé duchovní bytosti a překazily mi to, což by někteří astrologové možná přičetli nedobrému postavení planety Jupiter v mém radixu.
Například jsem si jednou řekl, že už nebudu bez dívky a chtěl jít za dvěma, co se mi tehdy líbily a snad i já jim. Šel jsem se ale předtím osprchovat a v chodbě mě napadly ty zlé bytosti. Sevřely mě a nemohl jsem ani dýchat. To samé se dělo, když jsem chtěl jet na vytoužené daleké místo nebo se poprat s jedním člověkem, co měl velmi silácké řeči, jako kdyby byl mistr boje. Začal jsem se chystat k odchodu, a náhle mě napadly ty bytosti a nedokázal jsem odejít.
Je ale zajímavé, že mě ty bytosti vůbec neblokovaly při částečném fyzickém kontaktu s jednou pannou, co se mi moc nelíbila, protože nehrozila žádná “high-level sexual experience”. Jinak jsem nemohl mít výstřik semene za bdělého stavu až do konce roku 2013.)

Z hlediska Spasení kromě sexuálních prožitků existují však ještě i další faktory, kterými jsou konstituce organizmu a všechno to, co člověk zažil a cítil ve svém životě. To všechno rozhodne o konečném stavu jeho duše. A pak je tu ještě jeden faktor, kterým je to, zda se jeho duše v průběhu jeho života někdy ocitla ve stavu, který je kompatibilní s prostředím Božího Království.

(Zde je úryvek z “TOK”, “Dodatek 1”, číslo 41:
Regenerace lidské duše je v pozitivním slova smyslu možná jen tehdy, prožila-li v sobě duše Světlo. A možná, že Spasena může být i taková, která kromě toho, že byla dobrá, byla i zlá. Ale to dobro v ní muselo cele proběhnout, aby bylo “oblečení se do bílého roucha” možné, aby bylo během regeneračního prosvětlování “o co se opřít”.
Jakmile jednou člověkem prošlo Nejvyšší Dobro, zanechalo v jeho duši pozitivní energetickou “vrstvu”, a to i když jsou ostatní “vrstvy” negativní, a to dokonce i silnější než ona a překrývají ji. Zlatá regenerační zář se zaměří na tu pozitivní “vrstvu”, na to nejlepší z té duše. To posílí a nechá zregenerovat na úkor všech ostatních, negativnějších vrstev.)

Každopádně ale žádám lidi s normální konstitucí organizmu a zároveň nenarušenou pohlavní funkcí, aby se nesnažili držet panictví & panenství, protože to k nim prostě nepatří. Nebyli pro to udělaní a není to pro ně správné.
Faktem je, že jen málokterý normální člověk přesně ví, co je pro něj samotného nejvhodnější a jaký doopravdy je. Přísná sexuální abstinence totiž prospěje skutečně jenom málokomu, zatímco dočasná může být vhodná pro řadu lidí.

*********

Viděl jsem dvě kritéria. Potřebu sexuality a množení lidí tady na Zemi, kde je pohlaví nutností, ale zároveň i potřebu Nebeských, univerzálnějších a ne tak úplně pohlavních lidí, majících cit jakoby obou pohlaví.

(Citem obou pohlaví ale teď nemyslím být třeba gay. Je totiž rozdíl mezi nějakým gayem, co je na chlapy, a někým, kdo na ně není, ale přesto prožívá měkkou ženskou vlnou některé věci, které ten gay třeba díky své konstituci touto vlnou prožít neumí.
Když se u heterosexuálního člověka sníží prožívaní lásky k jedincům opačného pohlaví, automaticky se za příznivých okolností začne její energie více rozvíjet směrem do šířky a taková láska se pak stává univerzálnější, prostě zaměřená na více subjektů.
Ještě dodám, že univerzální láska “Nebeského člověka” je podmíněna dobře spolupracujícími prvky mužskosti a ženskosti. Má-li se lidská duše v tomto ohledu kvalitně rozvinout, zřejmě za svého pozemského života bude na rozdíl od ostatních normálních lidí svojí sexuální potřebu realizovat méně, než oni [eventuálně i vůbec], a místo toho bude prožívat větší část spektra pocitů opačného pohlaví, než je normální.
O tom, zda mohou mít “potenciální budoucí Nebeští lidé” bisexuální nebo homosexuální orientaci, nemám přesné informace. Ale tu homosexuální pro její “opačnou jednostrannost” asi ne, protože by nevedla k žádoucí spolupráci prvků mužskosti a ženskosti, ale zřejmě by ji naopak narušila. Takže buď heterosexuál nebo bisexuál.)

Pohlavní pud velí se velmi intenzivně spojit s pro něj sexuálně přitažlivým protějškem vzájemným “kořenovým proniknutím”, ale přitom v “nepohlavní oblasti” může naopak produkovat mnoho mělkých vztahů. Kdežto když je to něco mezi tím, dva se “polohluboce” obejmou (= více než přátelé), ale přitom ne až tak nebezpečně moc, aby mezi nimi nastal “zkrat” a začali “duševně splývat” (= méně než milenci).
Lze to přirovnat k tomu, že například muž má místo jedné velké lásky (= ženy) a spousty malých lásek (= různých známých), bezpočet lásek středních. Sečtěte lásku toho muže k jeho nejmilovanější ženě s jeho láskou k průměrnému známému či kamarádovi, a výslednou cifru vydělte dvěma. Dostanete dost slušně velkou lásku, kterou byste v Nebi cítili ke každé rostlině, každému stromu, zvířeti, člověku. Mezi vámi a vaším okolím by proudilo mnoho takových lásek.
Stejně nevíte, o čem mluvím. Jdete a všude kolem, mezi vámi a čímkoli kolem vás, jsou výbuchy tepla a lásky. Jste doma.

(Rád bych ještě dodal, že si myslím, že násilné zásahy do potlačení či naopak posílení přirozených rysů fyzického pohlaví nejsou vhodné. A to samé platí i pro “změnu pohlaví” a podobné věci. Prostě člověk má určitou fyzickou konstituci a určité pohlaví, a neměl by to měnit. Má se vyvíjet v rámci toho, jaký přirozeně je a co mu bylo shůry dáno do vínku.)


Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je sedm + osm ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter