Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pátek 15.2.
Jiřina
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Próza
 > Próza
 > Povídky
 > Fejetony
 > Úvahy
 > Pohádky
 > Životní příběhy
 > Cestopisy, reportáže
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
"Ad ..minutové hry 21. ."
Autor: Zeanddrich E. (Stálý) - publikováno 7.7.2006 (15:11:33)

"(( 


Městské farmářsk. trhy


 


Nem.áte tu vaši kedubnu již nějakou i unavenou, při té její ceně?


To je bio.


 


s


Aha. A co ty ředkvičky, vypadají také dost povadle, na to, kolik stojí.. .


Ty jsou také bio.


Aha.


A co t ..T ady vedle na stole ty mořské plody, jako by už sn ..b ad byly dokonce použité.. .Ty patří také vám.


Ten stůkl hlídám sousedovi. Ale veškerá tato havěy jsou rovněž bio, čerstvé ě vylovené, s rovnou z Řecka


Aha.


A já vám teď něco ukáži. Zaručeně čerstvé, baculaté, jenom nakousnout - a přir tom snad také bio,, , . ..M Vendulko, zlatíčko, pojď jsem na chvíli, prosím Tě. Pojď se ukázat tadyhle pánovi!.


(( kdyby si konkurova


 


kdyby pouze spolupacovali, byl by Gagarin již v pokročil důchodovém věku, ale a do Vesmíru by možná jako prvý člověk se dostal nějaký jeho prasynovec !


))


s ))


Zvuk zastavujícího automobilu. Cvakly otevírající se dveře.


Ženský hlas příjemn ..é ě znělý, cca ze široké ..záklADN. VYCHÁZEJÍCÍ: Mladíku, promiňte, přijeli jsme sem s dědou z Německa po mnoha letech, a nemůžeme najít ulici Obránců míru. !


Takovou neznám, bohužel.


Předtím se jmenovala Stal ..o inova.


 


Rád bych vám pomohl, ale takovou t ..--T aké neznám, bohužel rád s !.


Moment.. ..děda říká, že ještě předtím to byla


Wagnerstrasse.. .


Také neznám, a to tu bydlím od malička.


Co, dědo? ...a ještě předtím, snad ..Veselovského ..Palackého ulice, neznáte, prosím vás ?


Neznám, je mi líto.


..A ještě předtím - Kaiser Wilhems trasse ??


Prosím vás, a je si váš děda jist, že jste ve správném městě !?.


)) Jé, = podívej , hafáčku, jaké se tu povalují roztomilá roztomile šišatá jablíčka ! A kolik včeliček se tam se tam občerstvuje přetlačuje o kousek jídla !


To jsou ale hruštičky, zlatíčko. A nejsou to včeličky, ale vosičky. A o jídlo se rozhodně mezi sebou nepřetlačují, ale pracují každá na svém místečku ..úseku pro společné užitky .


Hm. ..Já chci také ochutnat tu hruštičku, setřeseš mi nějakou do ..k lů ?.


To je platánek, zlatíčko, ta koruna, do které se teď díváš. Hrušeň je tady ten strom vedle.


Hm, jsou moc vysoko tak j ..s á i místo hruštičky dám džus.


Ne, raději ti nějaké ty hruštičky snesu dolů. V džusu ti už téměř úplně chybí snad to nejpodstatnější, ta energie, která je drží při životě, a kterou si z čerstvého ovoce podle plánu bereme i my, zlatíčko.


Já mám ovšem daleko větší chuť na živou hruštičku, než na džus chtěla jsem ho kvůli tobě, abych tě ušetřila námahy.


Vidíš, a právě tento tvůj důvod zajistil by ti u toho již neživého džusu ..stejnou prospěšnost pro tělo i ducha jako pro jiného v odlišné situaci s třeba jen a právě ta živá hruštička.. . ALE platilo to JEN DO TÉ CHVÍLE, NEŽ jsi mi o tom řekla, taková jsou u toho pravidl a.. :).


HRUŠTIČKY JSOU - zvláš ..tě tě tetdy, plodí-li stromoví Boží s boží v zahradách i např. i broskve, nektarinky a meruňky- v krajích, kde se daří např. i broskvám, meruňkám považují lidé za ovoce do jisté míry ..plevelné, podřadné v žádné zahradě ovšem alespoň jedna ..mohutná hrušeˇň nesmí chybět, a bývá navíc na čestném místě, v samém srdci zahrady .


Vidíš támle to ho člověka s bílou kšticí a pečlivě upravenou bradkou?


TEn oslavil již, tuším, dvaasedmdesáté výročí příchodu na tento svět, a myslím, že rozhodně by nechtěl být třeba dvacet pět let mladší - to přejí si ..bláhoví lidé možná ve čtyřiceti.. :) .


Proč tady u vás na venkově téměř ka ..ř ždý chová slepice, hafáčku? Vždytˇje vidět, že mnozí by si za svůj plat mohli dovot koupit měsíčně snad ..tunu vajec,a jejich rozpočet by to moc nenarušilo.. .


Slepičky jsou tady u nás ji ž relativně mnoho let symbolem určité rovnováhy a zdravého stylu žití, zlatíčko ř.


(( ...))


Věci, které se nám dějí tady na Zemi, dějí se v čas ..w e, zlatíčko . Tedy tak se nám to alespoň jeví, pokud jsme v těle. . Čas ale neběží všude stejně, zlatíčko - na to dokonce přišel už i nejméně jeden vědec, E se jmenoval. .My ale víme ze své zkušenosti, že Prozřeteln.ost umí s časem dost ..veliké divy nejen, pv tom případě, pokud se pohybujem velikou rychl.ostí vůči nejblížšímu pozemskéu tělesu - ..ů v našem případě tedy vůči Zemi většinou asi :)


. Nebude asi náhoda, zlatíčko, že lidé podle výzkumů v nejrůznějších zemích v .. yhazují -lépe řečeno správněji řečeno by asi bylo, že nestačí spotřebovat nespotřebují. -cca š 30 % až 35 zakoupeného jídla To je totiž zřejmě ten stav ..vesmírné rovnováhy v této věci, a vychyluje se nepochybně v některých lokalitách a dobách možná až k nule ..z tedy , ale většinou zase na úkor záležitostí dalších život lidské žití má prostě své ..přímé i nepřímé náklady. .


Ale zpět k těm slepičkám ,Nějaké to vajíčko je bezpochyby ..je jen příjemnou drobnou odměnou v tomto sy stému, kdy sice nějaké to jídlo také vyhazujeme, ale ne do odpadu anebo, v lepším případě, do kompostu, ale rovnou na dvorek ke slepičkám, které dokáží spotřebovat téměř všechno přebytečné či pro člověka bez následků nestravitelnú z kuchy ně, je-li to v pro ně přijatelvelikosti Tvoří tak tedy jakousi vrstvu mezi námi a zbytkem světa v tomto směru.. :). A pozorovat solečenství slepiček-možno i bez kohouta, ale s kohoutem je to ..zábavnější ..ú -je nejen velice povznášející, ale i poučné I mezi slepicemi jsou totiž osobnosti, a vztahy v hejnu jsou ne nepodobné těm lidským.. Navíc slepičky jsou -většinou tedy, občasná výjimka občas jen potvrzuje pravidlo-tvorové velice společenští, a ke svým pánů ..l m v lidském těle dokáží přilnout opravdu nebývale .


::


..


Proč ale vlast ..b ně jsou vedle tebe sebe tak odlišné tvary, jako např. právě jablko a hruštička?


Ad ..o smyslup ..o l. diet, ..., td. , sVšimla sis jistě, že např. i chuť a stru ..j ktura plodu je značně odlišná. A tak, stručně řečeno, do tvaru jablka ..nedá ají se vtěsnat vlastnosti hrušky, i její celkové úlohy úkoly v tomto světě. A i v tom případě, že by přece jen -třeba pomocí nějaké ..tvrdé schránky-přinutil vyrůst plod hrušky do tvaru jablka, stejně by mnohé bylo jinak - ne nutně ..horší nebo lepší, ale prostě jiné .


Je hezké vidět, jak se ti mravenečci hezky domlouvají, když provádějí takové veliké budovatelské, oprávárenské a práce, a dalšía další práce.. . A jak se vlastně domlouvají, a pomocí čeho se učí, ..., když nemají mozeček?.


 


A pomo ..v cí čeho se ti mravenečci domlouvají, hafáčku?


Pojďme na zmrzlinu, zlatíčko ..s :).


(( ...))


Takový poctivý vědec se pozná většinou i podle toho, že při práci neliší se většinou od havíře množstvím potravy, které dokáže spotřebovat :) .


Ty píšeš minutov..ú =é hry, hafáčku ?A baví tě to, když můžeš říci jen tak málo slov denně ?


bych si po učité době zase přál t


..š ..n..s..s


Baví nebaví, je to každopádně lepší, napsat pár slov, a zbytek dne o těchto několika slovech přemýšlet, než mluvit bez minuty celý den, a přemýřšlet o tom vysloveném tu pouhou jednu minutu, :).. témcelý den,


Na vyslovené je ovšem všeobecně nutno dávat ..veliký pozor - Již Pl atón n apř. říkal, že ..slova jsou vě ci. Sám Kristus v lidském těle nám řekl: ..amen amen, pravím vám, že ne to, co do vašich úst vchází, vám může uškodit, ale to, co z vašich úst vychází.. . A jedno lidové úsloví = původ má možná trošku odlišné sir tuaci ae to je snad nepostatné v tuto chvíli -nám sděluje, žE ..Mluviti že je sice stříbro, ale mlčeti že přímo zlato :). .


..N ..p


Evangelista Jan začíná své evangelium větou oznamem .. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh (( ...)) , .


akového prezidenta, kterého ..se musí je nutno k prezidentství přemlouvat ; byli to v tomto státě zatím , pokud je mi známo, Masaryk, Emil Hácha -ten vytrp ě l pro národ v této funkci asi zatím nesrovnatelně nejvíc-, a Havel. Tito tři jsou také ti, u kterých si dovedu představit, že by byli mými dobrými kamarády .. . M.áte tam nějakého takového ?.Dbes na t ..r y ..r to mezery těším se


Cokoliv je na tomto světe, je pevnou součástí ne celkového systému, zlatíčko, jina k by to na tomto světě nebylo, zlatíčko .


To, co člověk vyrobi ..ů l takzvaně uměle, vyrobil až v určité fázi svého bytostného vývoje, zlatíčko, a přebírá za ten svůj výrobek také značnou část odpovědnosti s.


Nevystupuj na ten kopec s ..prázdnou neplnou cépatkou, zlatíčko zjisti, co chybí v tom cílovém místě, a to tam také přenes když už tam jdeš.


Aha. Z toho tedy vyvěral ten pocit určité vin., když šla jsem jen nalehko ?


A múžeme tedy mluvit o civ bul, dokud ji neodbalíme k podstatě tělu, hafáčku?.


O podstatě můžeme jen mlčet, zlatíčko . // ..!!


Jinak to nejde, zlatíčko. .


(( a kde to ty visí, ta štědrost, n ta dobrota a další vlast ..b nosti


v gene ..sg ch


Muž a žena, partnerská dvojice


Pravidla jsou obdobná v nejrůznějších oblastech ..lidského působen.


lidské působnosti, a tak nemusíš nutně projít všemi profesemi aby jsi vyčerpala vrcholnou dosáhla vrcholné výtěžnosti ze zdejších nabídek.


Sledujme jednovaječná dvojčata, zlatíčko genovou výbavu mají identickou, mají většinou i stejnou výchov ..b u od nejútlejšího dětství, ..., ..stejnou stravu a stejné sady věcí kolem sebe -a přesto někdy až nápadně liší se potom v dospělosti svými žebříčky hodnot, a celkově charakterem. .


))


Ovlivňují tě energie zrozence v býku, a tak to tedy téměř určitě, zlatíčko.


Když už utrácíš drahý čas a svěřenou energii, využij je co nejvíce ke společnému užitku, zlatíčko.


 


Baví tě mne pořád opravovat, hafáčku?


Dělám to pro naše společné dobro, zlatíčko.


Kdybych tu opravu nevyslovil, bylo by v .. b naší dvoučlenné rodině našlápnuto přinejmenším ke z.matku, jelikož každý objekt má ze svého názvu v kařdém jazyce utvořenou určitou relativně pevnou schránku, ve které v určité vrstvě tohoto ..tomto světě by d ..s lí, m ..p oje zlatíčko. To by se od určitého objemu začalo nedobře projevovat navenek.


Ale já také přeci nejsem ze zlata, a říkáš mi zlatíčko !


Mno.. :) ; ..určitou malinkou čkou nepřesnost si sb nad dovolit můžeme :¨, ty můj poklade zlatíčko :).
 .(( )..´..g ..š ))


(( ..měl v sobě latentně přítomnou takovou agresivitu, že doonc


e říkal např. i Popapua Nová G a


Mírně přerývané hlasy 2 mužů řejmě v důchodovém věku , za ..pomalé chůze


Sousede, abych pravdu řekl, ještě v tuto chvíli si nejsem jist, kterou partaj tam hodím. Mám tu čtyři lístky N


u sebe.


Jo, tak to jsme na tom podobně. Já se tedy ještě rozhoduju pouze mezi dvěma, ale zato to mám tak na vážkách, že si snad až před urnou hodím korunou!


Ano ano, je to velká odpovědnost. A nechce mi naznačit, které ty dvě vám zů ..l staly ?


Nezlobte se, ale tajná volba je tajná volba . Možná to potom řeknu manželce, ale žádnému dalšímu už ne .


A m.áte recht. Já se v těchto věcech také nerad svěřuju .


 


Já jsem zůstal viset na tom vztahu naší země k EU, mnohé si mi na EU nelíbí, ale je to přeci jen určitá ..značn ..ká pojistka např. proti korupci, kterou tedy opravdu dost nesnáším, jenom když o ..ni. slyším, a... . Podívejte, co to tam u vchodu postává za člověka?


Třetí hlas, zjevně podstatně mladší, sebevědomý:


Dobrý den, pánové. Rozbalím to rovnou. Dostanete každý tuhletu krásnou zelenou bankovku, pokud m ..o i odevdáte vaše lístky, a dáte do obálky lístek tento!


Časová prodleva.


Opět hlasy těch dvou důchodců : ..no a co, sousede, může nám někdo něco vyčítat, při této výši penzí ? A t ..T a důchodová reforma by ve všech programech měla stát hned na prvém místě ! .


(( za minul. režimu jasme tyto rozh. probl. neznali, že


Zvuk motyček, zvuk koštěte, zametajícího na ..po asfaltu, vzdálenější šum hlasů.


Dobrý den. Prosím vás, Vy to tady vedete ?L


Proč s těmi lidmi uklízíte tento park, když to každé ráno provádějí Služby našeho města?


No, my tu jsme s klienty naší charity, a máme to s městem dohodnuto, protože jinak by to pochopitelně neplatilo.


Dobře, proč ale vykonáváte duplicitně nějakou práci? Baví to vaše klienty ? .


Nejde ale o to, jestli je to baví. Tady jde o to, aby se rozpomněli ..si vzpomněli na to, jak to chodí v reálném životě.. .


No dobře. Ale nebylo by pri tom přeci jen dobré dělat třeba něco smysluplného?.


Krátká časová prodleva, pomlka .


A víte, že na No něco na tom je, děkuji. To nás nenapadloTo by ale byl ..bude velký krok vpř ..ý ed v naší práci !.


..the .. ..,, three or four pictures in series !?


(( Dobrý den, pane.


Jak tady tak podsypáváte holubům, tak jste mi nějaký po ..d vědomy.


No to je možné.


Vy mi asi nepomůžete.. . Nepracujete náhodou pro naše Mměstské služb ..a y ?.


No to jo, to tedy pracuji, no.


Počkejte.. . Nejste vy náhodou ten člověk, co u nás v domě vley poval letáčky o boji proti holubům !?


No to jsem, no. To jsem a ..k le byl v práci, a teď jsem odpočívající člověk v relativ.ně těsně předůchodovém věku v parku ! ..: .


(( Dobrý den, pane policisto.


Dobrý den.


Dívám se již chvíli, jak se tady střídáte s kolegou v křižovatce. To asi n ..b ebude zrovna lehké, řídit dopravu zrovna v této křižovatce , že ne?


No to ne, to rozhodně ne.


To musí být asi i docela adrenalin, když se na vás řítí automobil, a před vámi odb ..p očí, že tn jo ?.


No ..n to jo, to rozhodně jo.


Já se hlavně obdivuji té vaší schopnosti více než nahradit světla pomocí gest, obušku a píšťalky.. . To by nemohl dělat každý !.


No to ne, to rozhodně ne.


Je pravda, že řidiči již odvykl y i vídat policistu v křižovatce.. . Někteří mladší se asi i dost vylekají.. .Pozor!


Rána, karoserie udeřily o sebe, sype se sklo.


: A je v něm !To ale byla šlupka!,


A dost! Řekli jsme si, buď do půl čtvrté, nebo do prvé nehody.. ! Jdu zapnout semafory. .


..


...


, vašíVy tady řídíte tu dopravu . )).


))


))


.


 


oho .


))


VANÁ á jednotka pěchoty je tahv u ková, kteá si někde vyp ..l ů ..l jčila vozidla. M je tahová, kterbsi je .b


Obi n lí nebylo člověkem vyšl ..ělecg htěno, obilí bylo člověku dáno téměř v tom té podobě, jak ho známe d s ne , .
))."Poznámky k tomuto příspěvku
Zeanddrich E. (Stálý) - 7.8.2017 > "


."
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je šest + čtyři ? 

  
  Napsat autorovi (Stálý)  
   


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter