0) $b=$a; if ($c>0) $b=$c; $BadGuy=0; // pROMENA OZNACUJICI, ZE SE JEDNA O PRUNIK DO hLASOVACIHO SYSTEMU $BadFile="./ma/dat/badguyshow.txt"; // 216.200.196.12 az 216.200.196.15 ...serie zakazanych adres ze dne 17.6.12 hodin ...85 automat hlasovani // $host=='194.228.111.154' || $host=='194.213.208.74' || '195.178.64.183' || '194.196.212.66' || '160.218.43.253' || '212.111.41.153' || '160.218.160.253' || '212.111.41.152'...adresy, ktere jsou zakazane pro hlasovani //================================================================ include "$Snm51"; if ($a==0) $a=0; if ($c==0) $c=0; if ($fNote4!="") $fBShowOpi=1; // Tady by se jeste dala pridelat kontrola jestli existuje jiz reakce nebo poznamka a ta by se zobrazila i pri obycejenm hlasovanoi bez poznamky //if ($whoisid==2) echo "NOTE:".StrLen($fNote4).$fNote4." CHANGE:".$ChangeId." ShowOPI:".$fBShowOpi; if (StrLen($fNote4)>0 || $hChangeId>0 || IsSet($fBShowOpi)) { $Locpath=$D_SRV1.$backpage1."?a=".$a."&c=".$c."&ao=".$ao; //if ($whoisid==2) echo "1"; } elseif ($ChangeId>0) { $Locpath=$D_SRV1.$backpage1."?ChangeId=".$ChangeId."&a=".$a."&c=".$c."&ao=".$ao; //if ($whoisid==2) echo "2"; } elseif ($sm==3) $Locpath=$D_SRV1.$backpage2."?textm=".$anytext2."&al=".$a."&c=".$c."&ao=".$ao; else $Locpath=$D_SRV1.$backpage1."?a=".$a."&c=".$c."&ao=".$ao.$ref2; // echo "http://$SERVER_NAME:$SERVER_PORT/$Locpath"; // Header ("Location: http://$SERVER_NAME:$SERVER_PORT/$Locpath"); Header ("Location: http://$ROOTD/$Locpath"); ?>