Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Sobota 23.10.
Teodor
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Co se má zobrazovat 

Příspěvky
Kolekce
Autoři
Poznámky
Vyhledat příspěvek
 Seznam všech rubrik
Seznam rubrik
Próza
Poezie
Zpovědi, pocity
Miniatury,blbůstky
Recenze, názory
Překlady
Fotografie
Výtvarno, kresby
Grafika
Comics
Multimédia
Mluvené slovo
Hudba
Film
Divadlo
Co? Kdy? Kde?
Mystika, filosofie
Duševno, mystika
Citáty
Vtipy
Cizojazyčný koutek
Odpadkový koš
Soutěže na Totemu
  

  
 Zajímavé odkazy
 Redakce Totemu
 Seznam Anket 
 Společná tvorba
 

 Tvé další možnosti

 Publikovat nový příspěvek
 Publikovat foto, obrázek
 Publikovat formulářem
 NápovidaNápověda

 Pomůžeme, poradíme

Potřebujete-li radu, napište nám zprávu na redakce.totemu@volny.cz.
   

 
 
 
Publikované příspěvky v rubrikách
 
 Řadit podle:datapoznámekzobrazeníuloženídoporučeníbodůprůměru 
RubrikaDne AutorNázev příspěvkuPozná-
mek
Zobra-
zeno
Doporu-
čeno
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
6.10.2011
romann
Duchovní gramotnost >>
p6z3182×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
30.9.2011
romann
Virtuální hřbitov duchovních iluzí >>
p12z4444×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
29.9.2011
romann
Nutnost Gurua >>
z1568×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
23.9.2011
romann
Štěstí >>
štěstí z pohledu sebepoznání
p3z2428×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
29.6.2011
Zeanddrich E.
"...EINSTEINŮV VZTAH K NÁBOŽENSTVÍ" >>
článek z tisku -Ing. dr. Otakar Mikeš, DrSc.; ... „Věda bez náboženství je chromá, náboženství bez vědy je slepé...“
p6z3945×d3×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
21.5.2011
Zeanddrich E.
"...VÍRA V REINKARNACI ANEB DARWINOVÉ STAROVĚKU?  >>
...článek z tisku; rev. Mgr. Jarmila Plotěná, 2004, Brno
p3z2609×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
5.5.2011
Zeanddrich E.
"...ad "Teorie superstrun" " >>
...převzato z Wikipedie, otevřené encyklopedie, přesto snad výstižné, a navíc "...stručné"
p3z2887×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
16.2.2011
sibyla
Nekonečná hra? >>
p7z3869×d1×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
3.2.2011
sibyla
Hlas Atlantidy >>
Pro všechny milovníky dávné civilizace a jejího odkazu ...
p11z4280×d5×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
5.1.2011
paleček
IMPERATÍV SPÁNKU >>
Evokovaný pocit z tvojho bonmotu : PROBLÉMY VZNIKAJÚ A DEJÚ SA LEN V HLAVE.
z1813×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
3.12.2010
jiri-jirik
Odmítnutí ženy >>
p4z3059×d3×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
27.11.2010
jiri-jirik
Sem si takhle jednou čistil zuby... >>
p2z2352×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
4.11.2010
sibyla
Světlo a tma >>
p6z3389×d4×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
24.8.2010
romann
Mystika meditační hudba na hradě Bítov >>
p1z2350×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
12.7.2010
Mailänder
Kapitola II. - Krajina jako kniha >>
p1z1578×d2×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
11.7.2010
Mailänder
Kapitola první - lidový mystik >>
z1054×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
10.7.2010
Mailänder
Kvína - Slovo na úvod >>
z1142×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
16.6.2010
dr. Wojtek
" Přirozená rovnost. >>
Přirozená rovnost. – Nestejnost schopností. – Nesrovnalosti společenské. – Nerovnost majetku. – Zkouška bohatství a bídy. – Rovnost práv muže i ženy. – Rovnost před hrobem.
p3z2671×d2×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
4.6.2010
Zeanddrich E.
"Symbol "hvězd" - proudění světelných vibrací ..." >>
"... -Léčivé je „postavení“ strážce před projev vzrušení citů..." prof. Miluše Šubartová, 2005, Brno
p4z3523×d1×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
27.5.2010
sibyla
Odhazuji sedm závojů >>
p11z4472×d1×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
6.4.2010
Zeanddrich E.
"Dělají šaty člověka ? >>
dr. Boris Merhaut, 2007, Brno; ... --Stůjte opásáni Pravdou, oblečení v pancíř Spravedlnosti, obuti do evangelia Pokoje a Míru; na hlavě mějte přilbici spásy, v levé ruce štít víry a v pravici meč Ducha, tj. slovo Boží. Modlete se v Duchu všelikou modlitbou.“
p2z3504×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
26.8.2009
Zeanddrich E.
"... -Jakou mocí tyto věci činíš? A kdo jest tobě tu moc dal? >>
" ... -řekl jim i on: Aniž já vám povím, jakou mocí tyto věci činím.
p1z3254×d1×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
24.8.2009
Zeanddrich E.
"... -I odpověděv Ježíš, řekl jim: ... -a kdybyste i této hoře řekli: Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se... . >>
"... -Amen pravím vám: Budete-li míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a ...
p1z2823×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
23.8.2009
Zeanddrich E.
"... -I řekl mu Ježíš: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své... . >>
" ... -to jest přední a veliké přikázání. 39 ... -Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.
p1z2842×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
22.8.2009
Zeanddrich E.
"... -I odpověděv Ježíš, řekl jim: Bloudíte, neznajíce Písem ani moci Boží... . >>
"... -však při vzkříšení ani se nebudou ženiti ani vdávati, ale budou jako andělé Boží v nebi. ... -Já jsem Bůh Abrahamův, a Bůh Izákův, a Bůh Jákobův; a Bůh není Bůh mrtvých, ale živých.
z2035×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
21.8.2009
Zeanddrich E.
"... -Protož pověz nám, co se tobě zdá: Sluší-li daň dáti císaři, čili nic ?  >>
... -I řekl jim: Čí jest tento obraz a svrchu napsání ? ...-Tedy dí jim: Dejtež, co jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.
z2095×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
20.8.2009
Zeanddrich E.
"... -Podobno jest království nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému... . >>
"... -Svadba zajisté hotova jest, ale ti, kteříž pozváni byli, nebyli hodni. ...-NeboŤ mnoho jest povolaných, ale jen málo vyvolených... . ."
p1z2649×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
19.8.2009
Zeanddrich E.
"... -Řka: Na stolici Mojžíšově posadili se zákoníci a farizeové... >>
... -a říkáte: Kdybychom byli za dnů otců našich, nebyli bychom účastníci jejich ve krvi proroků...
p1z2623×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
18.8.2009
Zeanddrich E.
... -neboť jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem býval, a přijali jste mne;... .  >>
"... -tehdy odpoví jim, řka: Amen pravím vám: Čehož jste koli nečinili jednomu z nejmenších těchto, mně jste nečinili... .
p1z2898×
Mystika, filosofie
Duševno, mystika:
17.8.2009
Zeanddrich E.
"... -i dal jednomu pět hřiven, jinému pak dvě, a jinému jednu, každému podle možnosti jeho, i odšel hned. >>
"... -i boje se, odšel jsem a skryl hřivnu tvou v zemi. Aj, teď máš, což Tvého jest. ."
z2212×
 <<< novější 
Další příspěvky
 starší >>> 

     
    Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
 
free web hit counter