Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Sobota 4.12.
Barbora
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Co se má zobrazovat 

Příspěvky
Kolekce
Autoři
Poznámky
Vyhledat příspěvek
 Seznam všech rubrik
Seznam rubrik
Próza
Poezie
Zpovědi, pocity
Miniatury,blbůstky
Recenze, názory
Překlady
Fotografie
Výtvarno, kresby
Grafika
Comics
Multimédia
Mluvené slovo
Hudba
Film
Divadlo
Co? Kdy? Kde?
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy
Citáty
Vtipy
Cizojazyčný koutek
Odpadkový koš
Soutěže na Totemu
  

  
 Zajímavé odkazy
 Redakce Totemu
 Seznam Anket 
 Společná tvorba
 

 Tvé další možnosti

 Publikovat nový příspěvek
 Publikovat foto, obrázek
 Publikovat formulářem
 NápovidaNápověda

 Pomůžeme, poradíme

Potřebujete-li radu, napište nám zprávu na redakce.totemu@volny.cz.
   

 
 
 
Publikované příspěvky v rubrikách
 
 Řadit podle:datapoznámekzobrazeníuloženídoporučeníbodůprůměru 
RubrikaDne AutorNázev příspěvkuPozná-
mek
Zobra-
zeno
Doporu-
čeno
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
7.3.2009
Zeanddrich E.
"NÁLADA MISTROVSKÁ >>
"Norbert. Fr. Čapek: Nálada a její tvoření II. vyd. P., "Unitaria", 1930, s. 27 - 35. ."
p3z4586×d4×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
6.3.2009
dr. Wojtek
... hledí na věci s takové výše, že vezdejší život ztrácí tři čtvrtiny na své vážnosti, a že nás neobtěžují tak přílišně strasti, které jej provázejí. - Z toho pochází více zmužilosti při soužení, více zdrženlivosti při žádostech a odstranění úmyslu, zkrá >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 58 "... jest to zcela nový pořádek ideí, který nastává, a že jejich následek nemůže býti než hlubokou změnou ve stavu člověčenstva, a každý pochopí, že tato změna nemůže se jinak státi, než v dobrém smyslu . ..."
z2326×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
5.3.2009
dr. Wojtek
- V starověku byl předmětem vážných studií, pečlivě ukrytých před "prostým" lidem. -Ale jeho síla spočívá v jeho filosofii, v jeho odvolání se k rozsudnosti a zdravému rozumu..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 57 - ..Užívá srozumitelné řeči bez dvojsmyslu, není v něm nic skrytého, žádné alegorie falešných výkladů schopné, chce všemi býti pochopen, poněvadž již přišel čas, který má podati lidem známost pravdy...
z2213×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
2.3.2009
Zeanddrich E.
"Duchovní osvícení >>
dr. Karel Weinfurter
p2z3682×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
26.2.2009
dr. Wojtek
"... má vstoupiti lidstvo do nové doby, totiž do doby mravního pokroku, který jest jeho nevyhnutelným následkem. - Proti vůli Boží nemůže míti vůle lidská převahy..."  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 56
p1z2812×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
18.2.2009
Zeanddrich E.
"Co je duchovní hledisko, a co jsou každodenní problémy? >>
rev. Mgr.Jarmila Plotěná, Brno, 2007
p5z4335×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
18.2.2009
dr. Wojtek
""Závěrek části 1/ IV. - ... až dosáhne součtu požitků, které poskytnouti může intelektuální vzdělání, pochopí, že nemá přece úplného štěstí, pozná, že toto štěstí není možné bez utužení společenských poměrů, a jistotu toho může najíti jen v mravním pokro >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 55
z2846×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
17.2.2009
dr. Wojtek
"Název: Kniha duchů neboli Zásady spiritické nauky a mravních zákonů z ní vyvěrajících, o jsoucnosti duchů a jejich poměru k lidstvu, o nesmrtelnosti duše lidské a o nynějš. i budouc. životě člověčenstva..." >>
"Autor: Kardec, Allan, 1803-1869"
p3z3195×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
6.2.2009
dr. Wojtek
"Závěrek části 1./ II. - "Spiritismus je "nestrašlivější" protivník materialismu, není se tomu tedy co diviti, že materialisté jsou jeho ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 53
p2z2861×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
5.2.2009
dr. Wojtek
"Závěrek části 1./ I. - Posmívati se tomu, čeho neznáme, čeho jsme neprostudovali s pozorností svědomitého badatele, to není úsudkem, nýbrž důkazem lehkovážnosti, a dává to špatný obrázek o jeho vlastní soudnosti..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 52
z2163×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
4.2.2009
dr. Wojtek
"Jak máme rozuměti slovu: duše v trestu? -„To je duše putující, a trpící nejistotou své budoucnosti, které můžete způsobiti ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 51
p1z2343×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
31.1.2009
dr. Wojtek
"Ráj, peklo a očistec.-...ale jak jsme pravili, duchové stejného stupně spojují se ze sympatie, ale když jsou dokonalí, mohou se shromážditi, kde jim libo..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 50
p1z2692×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
29.1.2009
Zeanddrich E.
"Hymnus života >>
prof. Miluše Šubartová, Brno, 2007
p4z3660×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
28.1.2009
Zeanddrich E.
"Antroposofie ve výchovné činnosti školy >>
Z knihy Daniela Wirze: „Erziehung - Beziehung" (Výchova začíná vztahem) se svolením autora přeložili pro české zájemce Eva a Pavel Dobšíkovi, Brno, 2008.
p2z3927×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
28.1.2009
dr. Wojtek
"Délka trvání budoucích trestů.- "Poněvadž jakost trápení a štěstí jest přiměřená stupni očištění ducha, závisí povaha a délka trápení na době, kterou..." >>
"... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 48
p3z3652×d2×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
27.1.2009
dr. Wojtek
"Pokuta a pokání. -„Lítost urychlí jeho polepšení, ale nerozhřešuje ..." >>
"... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 47
p2z3048×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
25.1.2009
dr. Wojtek
"Jest sympatické pásmo, které spojuje duchy téže třídy, pro ně pramenem blaženosti? - „Spojení duchů, kteří souhlasí v dobrém, jest ..."  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 45
p1z3035×d2×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
24.1.2009
dr. Wojtek
" -Jest všeobecná znalost všech našich zlých skutků a našich obětí trestem pro nás – viníky? - "Větším trestem než lze pomysliti, ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 44
p2z2696×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
23.1.2009
dr. Wojtek
"Odkud pochází nauka o věčném ohni? -„To je obraz zaměněný za skutečnost..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 43
z2276×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
18.1.2009
dr. Wojtek
"Vliv Boží na odměny a tresty. „Bůh ustanovil zákony, které řídí veškeré vaše činy, když je překročíte, jest to vaší vinou... " >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 40
p4z3288×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
17.1.2009
dr. Wojtek
"Tušení budoucích radostí a žalostí. ...mnozi z nich hrají si na velduchy za svého života z pýchy, ale v okamžiku smrti nejsou takovými hrdiny. Následek budoucího života jest zodpovědnost za vaše činy..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 39
z2209×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
16.1.2009
dr. Wojtek
"Nicota. Budoucí život. -Před svým vtělením znal duch všecky tyto věci a duše podrží neurčitou památku toho, co viděla ve svém spirituelním stavu..." ." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 38
p7z4501×d2×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
15.1.2009
dr. Wojtek
" Omrzelost života. – Sebevražda - dil "b" - ...neboť Bůh nemůže odměniti zbabělého činu a urážky sobě učiněné, neboť se pochybuje o Jeho prozřetelnosti ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 37
z2175×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
14.1.2009
dr. Wojtek
"Omrzelost života. – Sebevražda. - Má člověk právo se svým životem nakládati dle své vůle? - Blázen, který se zabije, neví co činí..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 36
p8z4373×d2×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
13.1.2009
dr. Wojtek
""Strach před smrtí. - Smrt nepůsobí bázně spravedlivému, poněvadž má ve víře i jistotu budoucnosti; ,,..."" >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 35
z2432×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
12.1.2009
dr. Wojtek
" Odporné svazky...:Poněvadž sympatičtí duchové jsou vedeni k spojení, čím to je, že jest láska u vtělených duchů často jen na jedné straně ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 34
p1z2912×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
8.1.2009
dr. Wojtek
"Zklamání, nevděčnost a porušení lásky...jeden z největších požitků, jehož se člověku na zemi dostalo, jest najíti srdce, které souhlasí s jeho srdcem...; " >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 33
p15z6306×d3×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
3.1.2009
Zeanddrich E.
"Co je Charta Oecumenica?  >>
prof. Miluše Šubartová, Brno, 2007
p2z3208×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
1.1.2009
dr. Wojtek
"Ztráta milovaných osob.- Duch jest citlivý pro vzpomínky a politování těch, které byl miloval, ale neustálé a nerozumné hořekování dotkne se ho bolestně..."  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 32
p1z795×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
31.12.2008
dr. Wojtek
"Když člověk je často původcem svého tělesného utrpení, je tomu též tak u mravního soužení?"  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 31
z2502×
 <<< novější 
Další příspěvky
 starší >>> 

     
    Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
 
free web hit counter