Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Čtvrtek 9.12.
Vratislav
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Co se má zobrazovat 

Příspěvky
Kolekce
Autoři
Poznámky
Vyhledat příspěvek
 Seznam všech rubrik
Seznam rubrik
Próza
Poezie
Zpovědi, pocity
Miniatury,blbůstky
Recenze, názory
Překlady
Fotografie
Výtvarno, kresby
Grafika
Comics
Multimédia
Mluvené slovo
Hudba
Film
Divadlo
Co? Kdy? Kde?
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy
Citáty
Vtipy
Cizojazyčný koutek
Odpadkový koš
Soutěže na Totemu
  

  
 Zajímavé odkazy
 Redakce Totemu
 Seznam Anket 
 Společná tvorba
 

 Tvé další možnosti

 Publikovat nový příspěvek
 Publikovat foto, obrázek
 Publikovat formulářem
 NápovidaNápověda

 Pomůžeme, poradíme

Potřebujete-li radu, napište nám zprávu na redakce.totemu@volny.cz.
   

 
 
 
Publikované příspěvky v rubrikách
 
 Řadit podle:datapoznámekzobrazeníuloženídoporučeníbodůprůměru 
RubrikaDne AutorNázev příspěvkuPozná-
mek
Zobra-
zeno
Doporu-
čeno
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
14.4.2009
dr. Wojtek
"Trest smrti. -...jen zákony Boží jsou věčné; zákony lidské mění se s pokrokem, a budou se měniti stále, až přijdou v soulad se zákony Božími..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 77 „Jsou tu jiné prostředky, než ho zabíti. Ostatně má se otevříti, a nikoli zatarasiti zločinci cesta ke kajícnosti.“
p34z13372×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
5.6.2001
5.6.2001

romann
První meditace Aničky >>
Jak na to vzpomínáš, aničko?
p21z11081×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
28.2.2016
Zeanddrich E.
"MORFICKÁ POLE ." >>
článek z tisku... -Ing. Rostislav Havránek, asi 2004, Brno ... - V tomto článku vycházím ze Sheldrakovy knihy Tao přírody...
p18z10777×d5×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
8.1.2009
dr. Wojtek
"Zklamání, nevděčnost a porušení lásky...jeden z největších požitků, jehož se člověku na zemi dostalo, jest najíti srdce, které souhlasí s jeho srdcem...; " >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 33
p15z6316×d3×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
15.12.2008
Zeanddrich E.
"Mystický výklad hebrejské abecedy... >>
"... -tvar písmen odhaluje jedinečné duchovní Boží sebevyjádření ..." -prof. Miluše Šubartová, Brno, 2007
z4903×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
16.1.2009
dr. Wojtek
"Nicota. Budoucí život. -Před svým vtělením znal duch všecky tyto věci a duše podrží neurčitou památku toho, co viděla ve svém spirituelním stavu..." ." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 38
p7z4503×d2×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
9.12.2008
dr. Wojtek
" ...vyšší duchové přicházejí jen do společností vážných, a zvláště do těch, kde jest úplný soulad myšlenek i citů k dobru." >>
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 16
p6z4487×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
14.1.2009
dr. Wojtek
"Omrzelost života. – Sebevražda. - Má člověk právo se svým životem nakládati dle své vůle? - Blázen, který se zabije, neví co činí..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 36
p8z4378×d2×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
12.12.2008
dr. Wojtek
"... zkušenost nás učí, že duchové téhož stupně, téže povahy, a týchž citů shromažďují se v skupiny a rodiny." >>
... nevtělené Bytosti vypovídají, 2.pol. 19.stol.- část 19
p7z4326×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
23.3.2009
dr. Wojtek
"Množství světů. ... tyto jsou zahřívány a osvětlovány buď slunci jinými nebo na nich působí zdroj síly podobné vaší elektřině, anebo tvorové jsou ozbrojeni zcela jinými organismy a vůbec smysly, které jim nahražují potřebu našeho slunce... >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 64 ...světy samy obsahují v sobě zdroje tepla i světla potřebné svému tvorstvu...
p5z4311×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
4.7.2004
stanislav
Archetypy >>
trocha jungiánské propagandy
p8z4208×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
28.1.2009
Zeanddrich E.
"Antroposofie ve výchovné činnosti školy >>
Z knihy Daniela Wirze: „Erziehung - Beziehung" (Výchova začíná vztahem) se svolením autora přeložili pro české zájemce Eva a Pavel Dobšíkovi, Brno, 2008.
p2z3931×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
17.4.2001
tragos
Odborná internetová periodika >>
Linky několika odborných časopisů a periodik z oblasti filosofie, sociologie, politologie...
p2z3775×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
28.1.2009
dr. Wojtek
"Délka trvání budoucích trestů.- "Poněvadž jakost trápení a štěstí jest přiměřená stupni očištění ducha, závisí povaha a délka trápení na době, kterou..." >>
"... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 48
p3z3653×d2×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
30.5.2009
Zeanddrich E.
"Anselm Grün: Bydlet v domě lásky  >>
dr. Boris Merhaut, 2005, Brno; ... - Krátké meditace o lásce. (Z německého originálu Im Haus der Liebe wohnen, 1999, přeložil Josef Hermach.) Kostelní Vydří, Karmelitánské nakladatelství 2001. 116 - I str.
p1z3491×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
1.4.2009
dr. Wojtek
"Vražda. - ...ano, jest velkým zločinem, neboť ten, který svému bližnímu vezme život, přeruší život odpokutování neb misii (seslání), ..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 74. ... „Bůh jest spravedlivým, On posuzuje více úmysl než čin.“
p1z3418×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
18.1.2009
dr. Wojtek
"Vliv Boží na odměny a tresty. „Bůh ustanovil zákony, které řídí veškeré vaše činy, když je překročíte, jest to vaší vinou... " >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 40
p4z3289×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
20.12.2008
dr. Wojtek
"... avšak mezi člověkem a Bohem, jenž jest alfa i omega všeho stvoření, jaké nesmírné prázdno by bylo..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 26; - "závěr předmluvy; ..."
p2z3220×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
3.1.2009
Zeanddrich E.
"Co je Charta Oecumenica?  >>
prof. Miluše Šubartová, Brno, 2007
p2z3210×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
7.3.2009
dr. Wojtek
"... proč se mravouka Kristova tak málo vykonává, a proč ti, kteří vším právem vyhlašují její vznešenost, jsou prvními, kteří urážejí její hlavní zákon – všeobecnou lásku? - Duchové ji přicházejí nejen potvrditi, nýbrž ukazují nám její skutečnou prospěšno >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 59 "..."nikoli", spiritism neučí jiné mravouce než jest Ježíšova, ale tážeme se, zda lidé před Kristem neměli zákona, Mojžíšovi Bohem daného?..."
p1z3198×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
17.2.2009
dr. Wojtek
"Název: Kniha duchů neboli Zásady spiritické nauky a mravních zákonů z ní vyvěrajících, o jsoucnosti duchů a jejich poměru k lidstvu, o nesmrtelnosti duše lidské a o nynějš. i budouc. životě člověčenstva..." >>
"Autor: Kardec, Allan, 1803-1869"
p3z3196×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
21.3.2009
dr. Wojtek
"Stvoření živých bytostí >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 61
p2z3108×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
10.3.2009
Zeanddrich E.
"Rudolf Steiner: Anthroposofické utváření společenství (Anthroposophische Gemeinschaftabildung) >>
Devět přednášek a dva proslovy, leden - březen 1923 Moudrost o člověku (anthroposofie) - jako přístup a cesta Ing. Eva Dobšíková, 2006, Brno
p1z3106×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
19.12.2008
dr. Wojtek
"... neodpovídají na zbytečné nebo směšné otázky a nechtějí býti jimi pokoušeni; mlčí, nebo radí, abychom se raději obírali předměty vážnějšími."  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 25
p1z3059×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
20.3.2009
dr. Wojtek
"Stvoření světů. - ...Bůh obnovuje světy i živé tvory..." >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 60
p1z3055×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
27.1.2009
dr. Wojtek
"Pokuta a pokání. -„Lítost urychlí jeho polepšení, ale nerozhřešuje ..." >>
"... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 47
p2z3050×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
25.1.2009
dr. Wojtek
"Jest sympatické pásmo, které spojuje duchy téže třídy, pro ně pramenem blaženosti? - „Spojení duchů, kteří souhlasí v dobrém, jest ..."  >>
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 45
p1z3039×d2×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
22.4.2011
MírZemi
Manifest významu čísel stran v kompozici textové i obrázkové >>
Hle kompozice a její rozměry Hle kompozice a její proměny Hle kompozice a její poměry Hle kompozice knihy, nadknihy i neknihy navždy bude svobodně žít!
z3029×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
27.11.2008
dr. Wojtek
"Hranice práce. Odpočinek... ." >>
... nevtělené bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 6
p2z2943×d1×
Mystika, filosofie
Literatura, odkazy:
26.11.2011
MírZemi
Za popularitu a zhudebnění poezie... >>
Buďme přece tolerantní, aby mohlo básnické umění nadále sloužit veřejnosti.
p1z2943×d1×
 
Další příspěvky
 další >>> 

     
    Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
 
free web hit counter