registruj glob. prom. $laccess = 1; session_register_fixed("laccess"); $laccess = 1; //JENOUCELOVA PROMENNA PRO POZNANI PRVNIHO PRISTUPU KE SKRIPTU A ZAREGISTROVANI GLOB. PROMENNYCH // session_register_fixed("lreport"); // SLOUZI PRO UCHOVAVANI ERR A SUCC HLASEK PRO POZDEJSI ZOBRAZENI $lstate = 0; session_register_fixed("lstate"); $lstate = 0; // TAK TOHLE JE HLAVNI PROMENNA PAGESY LOG SLOUZI PRO UCHOVANI STAVU, VE KTEREM SE LOG.PHP NACHAZI $lcheckmsg = 0; session_register_fixed("lcheckmsg"); $lcheckmsg = 0; // pouziva se pro zapamatovani checkboxu, ktery byl pouzit $loldstate = 0; session_register_fixed("loldstate"); $loldstate = 0; // pro uchvani stavu, ze ktereho se prislo do tohodle konkretniho...neboli pred zmenou lstate $lnavigid = 0; // pro uchvani navigacniho stavu...bude uchovano vzdy naposledy pouzite cislo (1 25 50 75 100 200 300) session_register_fixed("lnavigid"); $lnavigid = 0; // pro uchvani navigacniho stavu...bude uchovano vzdy naposledy pouzite cislo (1 25 50 75 100 200 300) $lnewIDU=0; session_register_fixed("lnewIDU"); $lnewIDU=0; // PRO UCHOVANI STAVU, ZE BYLO ZABOOKOVANOI ZROVNA TOHLE IDU PRI VYTVARENI UZIVATELE $leditIDU=0; session_register_fixed("leditIDU"); $leditIDU=0; // PRO UCHOVANI STAVU, ZE BYLO ZABOOKOVANOI ZROVNA TOHLE IDU PRI VYTVARENI UZIVATELE // session_register_fixed("l1order"); $l1order=1; // SLOUZI K UCHOVANI STAVU, KDE SE ZROVNA NACHAZI VYPIS ZPRAV $l2order=1; session_register_fixed("l2order"); $l2order=1; // SLOUZI K UCHOVANI STAVU, KDE SE ZROVNA NACHAZI VYPIS VLASTNICH PRISPEVKU $l3order=1; session_register_fixed("l3order"); $l3order=1; // SLOUZI K UCHOVANI STAVU, KDE SE ZROVNA NACHAZI VYPIS PRISPEVKU K ZARAZENI $l4order=1; session_register_fixed("l4order"); $l4order=1; // SLOUZI K UCHOVANI STAVU, KDE SE ZROVNA NACHAZI VYPIS PRISPEVKU K ZVIDITELNENI $lstatebkp1=0;session_register_fixed("lstatebkp1"); $lstatebkp1=0; // SLOUZI K UCHOVANI STAVU, pred prave zobrazenym stavem $lsortby1=6; session_register_fixed("lsortby1"); $lsortby1=6; // SLOUZI K UCHOVANI STAVU, PODLE KTEREHO SLOUPCE SE MA SERAZOVAT VYPIS VLASTNICH $lsortby2=6; session_register_fixed("lsortby2"); $lsortby2=6; // SLOUZI K UCHOVANI STAVU, PODLE KTEREHO SLOUPCE SE MA SERAZOVAT VYPIS K ZARAZENI $lsortby3=6; session_register_fixed("lsortby3"); $lsortby3=6; // SLOUZI K UCHOVANI STAVU, PODLE KTEREHO SLOUPCE SE MA SERAZOVAT VYPIS K ZVIDITELNENI endif; //ZPRACOVANI TRAY PARAMETRU include "inc/log-tray.php"; if ($idu!="" && $idp!="") { $fautor = $idu; $fpassword = $idp; } if (IsSet($favourite0) || IsSet($favourite1) || IsSet($favourite2)) { $lstate=45; // vypisuj oblibene/neoblibene $co=45; } // ZDE SE NASTAVI PORADI ZPRAVY KTERY SE MA ZACIT VYPISOVAT //if ($g1>0) { // $l1order=$g1; // $co=10; //} //else $g1=1; if (!IsSet($g1)) $g1=1; // ZDE SE NASTAVI PORADI VLASTNICH PRISPEVKU, KTERE SE MA ZACIT VYPISOVAT if ($g2>0) { $l2order=$g2; $co=20; } //else $l2order=1; // ZDE SE NASTAVI PORADI PRISPEVKU K ZARAZENI, KTERE SE MA ZACIT VYPISOVAT if ($g3>0) { $l3order=$g3; $co=22; } //else $l3order=1; // ZDE SE NASTAVI PORADI PRISPEVKU K ZVIDITELNENI, KTERE SE MA ZACIT VYPISOVAT if ($g4>0) { $l4order=$g4; $co=24; } //else $l4order=1; // ZDE SE NASTAVI STRANKY POZNAMEK OD OSTATNICH LIDI if ($g5>0) { $l5order=$g5; $co=50; } if (!IsSet($l5order)) $l5order=1; // ZDE SE NASTAVI STRANKY VLASTNICH POZNAMEK POD PRISPEVKAMA OSTATNICH AUTORU if ($g6>0) { $l6order=$g6; $co=51; } if (!IsSet($l6order)) $l6order=1; // ZDE SE NASTAVI TYP ZOBRAZOVANI U VLASTNICH if ($s1>0) { $lsortby1=$s1; $co=20; } //else $lsortby1=6; // ZDE SE NASTAVI TYP ZOBRAZOVANI U tech k ZATRIDENI if ($s2>0) { $lsortby2=$s2; $co=22; } //else $lsortby2=6; // ZDE SE NASTAVI TYP ZOBRAZOVANI U TECH KE ZVIDITELNENI if ($s3>0) { $lsortby3=$s3; $co=24; } //else $lsortby3=6; // TADY SE ZJISTI JESTLI NEPRISLO URCENI AUTORA ********************************** if ($who>0) { $sqlusrw="SELECT * FROM users WHERE IDU = '$who'"; mysql_select_db("totem"); $repusrw= mysql_query($sqlusrw); if (!$repusrw) { // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce uzivatelu"; $lreport[]=41; // CHYBA PRI PRISTUPU K TABULCE V DB break; } $cntusrw = MySQL_NumRows($repusrw); if ($cntusrw>0) { $lreport[]=42; // UZIVATEL NALEZEN $arrusrw= MySQL_Fetch_Array($repusrw); $whom1=$arrusrw["uusername"]; } else { $whom1=""; } } // TADY SE ZJISTI JESTLI SE MA ULOZIT DO FAVOURITES ********************************** if (IsSet($favourite0) || IsSet($favourite1) || IsSet($favourite2)) { if (IsSet($favourite0)) { $favtype=0; // echo "smazat $who"; $sqlusrw="DELETE FROM favourites WHERE favid = '$who' AND favbyidu='$whoisid'"; mysql_select_db("totem"); $repusrw= mysql_query($sqlusrw); if (!$repusrw) { // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce uzivatelu"; $lreport[]=41; // CHYBA PRI PRISTUPU K TABULCE V DB break; } } else { if (IsSet($favourite1)) $favtype=1; if (IsSet($favourite2)) $favtype=2; $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $sqlusrw="SELECT * FROM favourites WHERE favid = '$who' AND favbyidu='$whoisid' AND (favtype=1 OR favtype=2)"; mysql_select_db("totem"); $repusrw= mysql_query($sqlusrw); if (!$repusrw) { // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce uzivatelu"; $lreport[]=41; // CHYBA PRI PRISTUPU K TABULCE V DB break; } $cntusrw = MySQL_NumRows($repusrw); if ($cntusrw>0) { // echo "NASEL:".$cntusrw; $sqlusrf="UPDATE favourites SET favtype='$favtype' WHERE favbyidu=$whoisid AND favid=$who"; mysql_select_db("totem"); $repusrf= mysql_query($sqlusrf); // echo "SQL:".$sqlusrf; if (!$repusrf) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce oblibenych:".$sqlusrf; $lreport[]=41; // CHYBA PRI PRISTUPU K TABULCE V DB break; } } else { $sqlusrf="INSERT INTO favourites (favid,favname,favbyidu,favtype,favnote,favcreated,favlastcheck) VALUES ('$who','$whom1','$whoisid','$favtype','','$rdate','$rdate')"; mysql_select_db("totem"); $repusrf= mysql_query($sqlusrf); if (!$repusrf) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce oblibenych:".$sqlusrf; $lreport[]=41; // CHYBA PRI PRISTUPU K TABULCE V DB break; } } } //favourite0!=1 $whom1=""; } // Jestlize prisel na vstup nejaky jiny parametr (predany pres adresovou radku) , tak se v tehle sekci zpracuje*************************** $lreport[]=0; // echo "CO=".$co; $co=(string)$co; switch ($co): case "10": case "11": $lstate=1; // vypisuj dosle zpravy break; case "12": $lstate=2; // vypisuj kontextove zpravy break; case "13": $lstate=3; // vypisuj odeslane zpravy break; case "14": $lstate=4; // vypisuj ulozene zpravy break; case "15": $lstate=7; // vypisuj vyhledane zpravy dle jmena break; case "16": $lstate=8; // vypisuj vyhledane zpravy dle textu break; case "17": $lstate=17; // zarazeni do cisla $larttoedit1=$ar; break; case "20": $lstate=11; // vypisuj vlastni prispevky break; case "22": $lstate=12; // vypisuj prispevky k zarazeni break; case "24": $lstate=13; // vypisuj prispevky k zobrazeni break; case "30": $lstate=21; // vypisuj vlastni kolekce break; case "32": $lstate=22; // vypisuj kolekce k zarazeni break; case "34": $lstate=23; // vypisuj kolekce k zobrazeni break; case "40": // $lreport[]=65; $lstate=31; // zmena udaju o uzivateli $leditIDU=0; break; case "45": $lstate=45; // oblibeni/neoblibeni break; case "50": $lstate=50; // vypisuj nove poznamky break; case "51": $lstate=51; // vypisuj vsechny poznamky break; case "52": $lstate=52; // vypisuj vlastni poznamky break; case "60": $lstate=60; // vypisuj nove uzivatele za poslednich x dni break; default: $lstate=1; // vypisuj dosle zpravy endswitch; /* if (!IsSet($lstate)) { // pokud neni zadny stav tak se prepne do zobrazeni zprav $lstate=1; $co=10; } */ // kontrola pripadnych chyb ve formularich (pokud je whichf nenulove)********************************************* switch ($whichf): /* case 1: case 2: // logovani case 15: // logovani z tray palety case 3: // zkontroluje chyby ve formulari PRO REGISTRACI. case 4: // Coz je formular zprav. case 5: // UZIVATEL SE ODREGISTROVAL case 6: // Coz je editovaci formular udaju uzivatele case 7: // Coz je formular prispevku. case 8: // Coz je formular kolekci. case 9: // Coz je formular preusporadani kolekce. case 10: // ZDE SE PROVEDE ZPRACOVANI ZAKLADNI EDITACE PRISPEVKU A ULOZENI NOVYCH HODNOT case 11: // ZDE SE PROVEDE ZPRACOVANI EDITACE OBSAHU PRISPEVKU A ULOZENI NOVEHO TEXTU case 12: // zde se provede kontrola formulare pro zarazeni prispevku do konkretniho cisla a na konkretni stranku case 13: // ZDE SE PROVEDE ZPRACOVANI ZAKLADNI EDITACE KOLEKCE A ULOZENI NOVYCH HODNOT */ //-------------------------------------------------------------------- case 1: case 2: case 15: //logovani z tray palety $showwhich=1; if ($fregistry<>1): // neni zatruhnut checkbox registry // echo "NENI"; $lstate=0; if (($fautor == "") && ($fpassword == "")): $lreport[]=200; //nevyplneno jmeno i heslo elseif ($fautor == ""): $lreport[]=201; //nevyplneno jmeno elseif ($fpassword == ""): $lreport[]=202; //nevyplneno heslo else: $lreport[]=211; //udaje jmeno a heslo vyplneny - kontrola, je-li v DB uzivatelu //$sess->unregister("whois"); $fautor1=StrToUpper($fautor); // echo "Jméno:".$fautor1; $sqlaut = "SELECT * FROM users WHERE UCASE(uusername) = '$fautor1'"; mysql_select_db("totem"); $repaut = mysql_query($sqlaut); if (!$repaut): $lreport[]=1; // Nedari se spojit s DB else: $cntaut = MySQL_NumRows($repaut); if (!$cntaut): $lreport[]=2; //"Neexistující uživatelské jméno!" $lstate=5; // vypise form pro registraci $lnewIDU=0; //OZNACENI ZE DOSLO KE STISKU TL PRIHLASIT A UZIVATEL NEEXISTUJE, TAKZE SE BUDE VYTVARET NOVY...REGISTROVAT else: $arraut = MySQL_Fetch_Array($repaut); if (($arraut["upassword"] != $fpassword) || ($fpassword=="")): $lreport[]=3; //"Špatně zadané heslo !" else: $lreport[]=4; //"Uzivatel nalezen v databazi !" //include "/var/www/virtserv/totem/session_register_fixed.php"; $whois=$fautor; $whoisid=$arraut["IDU"]; $whoismail=$arraut["uemail"]; session_register_fixed("whois"); session_register_fixed("whoisid"); session_register_fixed("whoismail"); $whois=$fautor; $whoisid=$arraut["IDU"]; $whoismail=$arraut["uemail"]; $lstate=1; $leditIDU=0; // NASTAVENI PROMENNE PRO MOZNOST EDITOVANI IDU include "./ini/mainrights1-ini.php"; //PROVEDE NACTENI PRAV PO PRIHLASENI $upassword=$arraut["upassword"]; include "update1.php"; //PROVEDE UPDATE ZAKODOVANEHO HESLA //provede kontrolu spatne vlozenych prispevku a smaze je $sqlclean2 = "DELETE from articles WHERE IDU='$whoisid' AND idstate=0"; mysql_select_db("totem"); $repclean2 = mysql_query($sqlclean2); if (!$repclean2): // echo "Doslo k chybe pri mazani nespravne vlozenych prispevku !!!"; $goareport=3; else: // echo "Delete nespravne vlozenych prispevku probehlo ok"; $goareport=4; endif; if ($TODO_SET1>0) { // echo "todo"; $scr=1; $pjmax=$TODO_SET1; include $TODO_JOBS1; } endif; endif; endif; endif; if (StrStr($fautor,";")<>""): $lreport[]=204; // nesmi byt pouzit znak ; endif; if (StrStr($fautor,",")<>""): $lreport[]=205; // nesmi byt pouzit znak ; endif; if (StrLen($fautor)<3): $lreport[]=206; // jmeno musi byt minimalne 3 znakove; endif; if (StrLen($fautor)>20): $lreport[]=207; // jmeno musi byt max 20 znaku; endif; if (SubStr($fautor,StrLen($fautor)-1,1)==" "): $lreport[]=209; // nesmi byt pouzit znak mezery endif; else: // je zatruhnut checkbox registry $fautor1=StrToUpper($fautor); $sqlaut = "SELECT * FROM users WHERE UCASE(uusername) = '$fautor1'"; mysql_select_db("totem"); $repaut = mysql_query($sqlaut); if (!$repaut): $lreport[]=1; // Nedari se spojit s DB else: $cntaut = MySQL_NumRows($repaut); if ($cntaut): $lreport[]=210; //Volba zaregistrovani $lreport[]=203; //"Jiz existujici uživatelské jméno...zvolte jine" $lstate=5; $lnewIDU=0; //OZNACENI ZE DOSLO KE STISKU TL PRIHLASIT A UZIVATEL NEEXISTUJE, TAKZE SE BUDE VYTVARET NOVY...REGISTROVAT else: $lreport[]=210; //Volba zaregistrovani $lstate=5; $lnewIDU=0; //OZNACENI ZE DOSLO KE STISKU TL PRIHLASIT A UZIVATEL NEEXISTUJE, TAKZE SE BUDE VYTVARET NOVY...REGISTROVAT if (StrStr($fautor,";")<>"") $lreport[]=204; // nesmi byt pouzit znak ; if (StrStr($fautor,",")<>"") $lreport[]=205; // nesmi byt pouzit znak , if (StrLen($fautor)<3) $lreport[]=206; // jmeno musi byt minimalne 3 znakove; if (StrLen($fautor)>20) $lreport[]=207; // jmeno musi byt max 20 znaku; if (StrStr($fautor,"@")<>"") $lreport[]=208; // nesmi byt pouzit znak @ if (SubStr($fautor,StrLen($fautor)-1,1)==" ") $lreport[]=209; // nesmi byt pouzit znak mezery endif; endif; endif; //IF registry break; case 3: $showwhich=1; // zkontroluje chyby ve formulari PRO REGISTRACI...pokud nejaka bude, tak nastavi state na opetovne zobrazeni toho formu a skonci // pokud chybu nenajde provede urcitou akci: pouzije jiz otevrene spojeni s DB a ulozi udaje o nove zaregistrovavanem uzivateli $fautor=$fidu; $fpassword=$fpassword1; $finfo=AddSlashes($finfo); $fmessage=AddSlashes($fmessage); if ($lnewIDU==0): $sqlgetnum = "SELECT IDU FROM users ORDER BY IDU DESC"; mysql_select_db("totem"); $getnum = mysql_query($sqlgetnum); if (!$getnum): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce users !!!"; // break; else: $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $uhost = getenv('REMOTE_ADDR'); $zaznamget = MySQL_Fetch_Array($getnum); $lnewIDU=$zaznamget["IDU"]+1; $sqlin1 = "INSERT INTO users (IDU,uusername,upassword,uquest,uanswer,utitle,uname,usurname,uemail,utel1,uwww,uicq,uprefer,usex,upseudo1,upseudo2,udirect,uagree,uagreeopi,uagreeinf,uinfo,infotype,umessage,usign,uface,ustreet,ucity,unumcity,ustate,umember,uonline,uwhereis,urights,udatereg,udatelast,uother,idstate,utagclass,uchatstate,uchatdelay,uchatcolor,uintroduce,ugraphics,uhost,ulastvisit,ulastredfor,ulastforum,ucodepsw,uheaders,uhost2,uhidden) VALUES ($lnewIDU,'','','','','','$fname','$fsurname','$femail','$ftel1','$fwww','$ficqnum',0,0,0,0,0,0,0,0,'$finfo','$finfotype','$fmessage','','','$fstreet','$fcity','$fnumcity','$fstate',0,0,'',0,'$rdate','$rdate','',0,0,0,0,0,0,0,'$uhost','','','','','','',0)"; mysql_select_db("totem"); $repin1 = mysql_query($sqlin1); if (!$repin1): echo "Doslo k chybe pri vkladani dat do DB !!!".$sqlin1; $lnewIDU=0; endif; endif; endif; // TADY SE OTESTUJI PRVNI DVE POLOZKY....USERNAME A HESLO ******************************************* if ($lnewIDU<>0): if ($fidu<>""): $fidu1=StrToUpper($fidu); $sqlaut = "SELECT * FROM users WHERE UCASE(uusername) LIKE '$fidu1'"; mysql_select_db("totem"); $repaut = mysql_query($sqlaut); if (!$repaut): $lreport[]=1; // Nedari se spojit s DB else: $cntaut = MySQL_NumRows($repaut); if ($cntaut>0) $lreport[]=203; //"Jiz existujici uživatelské jméno...zvolte jine" endif; endif; if (StrStr($fidu,";")<>"") $lreport[]=204; // nesmi byt pouzit znak ; if (StrStr($fidu,",")<>"") $lreport[]=205; // nesmi byt pouzit znak ; if (StrLen($fidu)<3) $lreport[]=206; // jmeno musi byt minimalne 3 znakove; if (StrLen($fidu)>20) $lreport[]=207; // jmeno musi byt max 20 znaku; if (StrStr($fidu,"@")<>"") $lreport[]=208; // nesmi byt pouzit znak @ if (SubStr($fidu,StrLen($fidu)-1,1)==" ") $lreport[]=209; // nesmi byt pouzit znak mezery if (($fidu == "") && ($fpassword1 == "")): $lreport[]=200; //nevyplneno jmeno i heslo elseif ($fidu == ""): $lreport[]=201; //nevyplneno jmeno elseif ($fpassword1 == ""): $lreport[]=202; //nevyplneno heslo endif; if ($fpassword1<>$fpassword2) $lreport[]=54; // overeni hesla je jine nez heslo // KONEC TESTOVANI PRVNICH TRI POLOZEK ********************** if (($fsign_name != "") && ($fsign_name != "none")): //vkladany obr...grfpodpis $IsOk = IsObrOk($fsign); // echo "X1:".$IsOk[0]." Y1:".$IsOk[1]; if ($IsOk[2]<>0): if ($IsOk[2]<>1 && $IsOk[2]<>2 && $IsOk[2]<>3) $lreport[]=50; //je to nepodporovany format obr. nebo soubor nenalezen if ($IsOk[0]>$MAX_X_2 || $IsOk[1]>$MAX_Y_2) $signbig1=1; // $lreport[]=55; // velikost obrazku v bodech neopovida formatu 100x50 if ($fsign_size > $MAX_PICT_SIZE1) //velikost obrazku u titulku $signbig1=2; // $lreport[]=51; // obrazek je objemove veliky if (!CheckRep(51,0) && !CheckRep(50,0) && !CheckRep(55,0)): //OK - obr uloz $gsignk = TypKoncovky1($IsOk[2]); //zjisti koncovku souboru a uloz do g. prom $lsign0 = "$lnewIDU"."_1.".$gsignk; $gsign="./usr/grf/".$lsign0; if ($signbig1>0) { system("convert -geometry ".$MAX_X_2."x".$MAX_Y_2."\> $fsign $gsign"); } else { Copy($fsign, $gsign); } $sqlup1 = "UPDATE users SET usign='$lsign0' WHERE IDU='$lnewIDU'"; mysql_select_db("totem"); $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $lreport[]=59; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $lreport[]=60; endif; endif; //IF - bez chyby else: $lreport[]=57; //predany obr neni file ClearStatCache(); // echo "mazani sign"; lClearobr1(); endif; else: if (!$fobr1yet) { lClearobr1(); ClearStatCache(); } // lClearobr3(); endif; //echo "TADY JE REGISTRACE IKONKY:".$user_icon; if (IsSet($user_icon) && StrLen($user_icon)>0) { List($idfind, $typefind) = Explode(".", $user_icon); // $icobase1="http://".$ROOTPLUSD; $lface = "$lnewIDU"."_2."; $lface0 = "$lnewIDU"."_2.".$typefind; $lface1 = "$lnewIDU"."_2.jpg"; $lface2 = "$lnewIDU"."_2.jpg.0"; $gface1="./usr/grf/".$lface."gif"; $gface2="./usr/grf/".$lface."jpg"; $gface3="./usr/grf/".$lface."png"; $gjpgface="./usr/jpggrf/".$lface1; $gjpgfacetest1 ="./usr/jpggrftest/".$lface1; $gjpgfacetest2 ="./usr/jpggrftest/".$lface2; $gjpgfacetest3 ="./usr/grf/0.gif"; $gface="./usr/grf/".$lface0; $fface="./dat/icons/".$user_icon; if (File_Exists($gjpgfacetest1)) { // echo "MAZU:".$gjpgfacetest1; ClearStatCache(); UnLink($gjpgfacetest1); ClearStatCache(); } if (File_Exists($gface1)) { // echo "MAZU:".$gface1; ClearStatCache(); UnLink($gface1); ClearStatCache(); } if (File_Exists($gface2)) { // echo "MAZU:".$gface2; ClearStatCache(); UnLink($gface2); ClearStatCache(); } if (File_Exists($gface3)) { // echo "MAZU:".$gface3; ClearStatCache(); UnLink($gface3); ClearStatCache(); } // echo "FROM:".$fface." TO:".$gface; Copy($fface, $gface); system("convert -geometry ".$MAX_X_1."x".$MAX_Y_1."\> $fface $gjpgfacetest1"); if (File_Exists($gjpgfacetest1)) { // echo "NASEL:".$gjpgfacetest1; Copy($gjpgfacetest1, $gjpgface); } elseif (File_Exists($gjpgfacetest2)) { // echo "NENASEL:".$gjpgfacetest1; Copy($gjpgfacetest2, $gjpgface); } else { Copy($gjpgfacetest3, $gjpgface); } $sqlup1 = "UPDATE users SET uface='$lface0',ufacetype='0' WHERE IDU='$lnewIDU'"; mysql_select_db("totem"); $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1) { $lreport[]=67; } else { // $lreport[]=66; //update OK $sqlup2 = "UPDATE objects SET oused='0' WHERE oused='$lnewIDU'"; mysql_select_db("totem"); $repup2 = mysql_query($sqlup2); if (!$repup2) { $lreport[]=67; } else { // $lreport[]=66; //update OK } // echo "NEW:".$idfind; $sqlup3 = "UPDATE objects SET oused='$lnewIDU' WHERE id='$idfind'"; mysql_select_db("totem"); $repup3 = mysql_query($sqlup3); if (!$repup3) { $lreport[]=67; } else { // $lreport[]=66; //update OK } } } /* if (IsSet($user_icon)) { echo "IKONA Z GALERIE"; $sqlup1 = "SELECT uface FROM users WHERE IDU='$lnewIDU'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): $lreport[]=67; else: // $lreport[]=66; //update OK if (MySQL_NumRows($repup1)>0) { $arrold1 = MySQL_Fetch_Array($repup1); $faceold=$arrold1["uface"]; $dotfind=StrPos($faceold,'.'); $idold=SubStr($faceold,0,$dotfind); // echo "CNT:".MySQL_NumRows($repup1)."OLD:".$faceold." ID:".$idold; } endif; $gfacek="jpg"; $lface0 = "$lnewIDU"."_2.".$gfacek; $gface="./usr/grf/".$lface0; $fface="./dat/icons/".$user_icon; echo "FROM:".$fface." TO:".$gface; Copy($fface, $gface); $sqlup1 = "UPDATE users SET uface='$lface0',ufacetype='0' WHERE IDU='$lnewIDU'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): $lreport[]=67; else: // $lreport[]=66; //update OK $sqlup2 = "UPDATE objects SET oused='0' WHERE oused='$lnewIDU'"; $repup2 = mysql_query($sqlup2); if (!$repup2): $lreport[]=67; else: // $lreport[]=66; //update OK endif; $dotfind=StrPos($user_icon,'.'); $idfind=SubStr($user_icon,0,$dotfind); echo "NEW:".$idfind; $sqlup3 = "UPDATE objects SET oused='$lnewIDU' WHERE id='$idfind'"; $repup3 = mysql_query($sqlup3); if (!$repup3): $lreport[]=67; else: // $lreport[]=66; //update OK endif; endif; } */ /* if (($fface_name != "") && ($fface_name != "none")): //vkladany obr...face autora $IsOk = IsObrOk($fface); // echo "X2:".$IsOk[0]." Y2:".$IsOk[1]; if ($IsOk[2]<>0): if ($IsOk[2]<>1 && $IsOk[2]<>2 && $IsOk[2]<>3) $lreport[]=52; //je to nepodporovany format obr. nebo soubor nenalezen if ($IsOk[0]>$MAX_X_3 || $IsOk[1]>$MAX_Y_3) // $lreport[]=56; // velikost obrazku v bodech neopovida formatu 40x50 $obrbig1=1; if ($fface_size > $MAX_PICT_SIZE2) //velikost obrazku neboli podobty autora // $lreport[]=53; // obrazek je objemove veliky $obrbig1=2; if (!CheckRep(52,0)): // && !CheckRep(53,0) && !CheckRep(56,0)): //OK - obr uloz $gfacek = TypKoncovky1($IsOk[2]); //zjisti koncovku souboru a uloz do g. prom $lface0=$lnewIDU."_2.".$gfacek; $gface = "./usr/grf/".$lface0; if ($obrbig1>0) { // echo "convert"; system("convert -geometry ".$MAX_X_3."x".$MAX_Y_3."\> $fface $gface"); } else { Copy($fface, $gface); } $sqlup1 = "UPDATE users SET uface='$lface0' WHERE IDU='$lnewIDU'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $lreport[]=59; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $lreport[]=60; endif; endif; //IF - bez chyby else: $lreport[]=58; //predany obr neni file ClearStatCache(); lClearobr2(); endif; else: if (!$fobr2yet) { lClearobr2(); ClearStatCache(); } endif; */ //echo "***".Current($lreport); if (!CheckRep(50,58) && !CheckRep(200,209)): $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $whoismail=$femail; $whois=$fidu; $whoisid=$lnewIDU; session_register_fixed("whois"); session_register_fixed("whoisid"); session_register_fixed("whoismail"); $whoismail=$femail; $whois=$fidu; $whoisid=$lnewIDU; $fcodepswd1=Crypt("$fpassword1","az"); $sqlup1 = "UPDATE users SET uusername='$whois',upassword='$fpassword1',ucodepsw='$fcodepswd1',utitle='$ftitle',uname='$fname',usurname='$fsurname',uemail='$femail',utel1='$ftel1',uwww='$fwww',uprefer='$fprefer',usex='$fsex',upseudo1='$fpseudo1',upseudo2='$fpseudo2',udirect='$fdirect',uagreeopi='$fagreeopi',uagreeinf='$fagreeinf',umessage='$fmessage',uinfo='$finfo',ustreet='$fstreet',ucity='$fcity',unumcity='$fnumcity',ustate='$fstate',umember=0,uonline=1,uwhereis='Osobní stránka',urights=0,udatereg='$rdate',udatelast='$rdate',idstate=1,uchatstate=5,uchatdelay=15,uchatcolor=1,uintroduce=0,ugraphics=1 WHERE IDU='$lnewIDU'"; mysql_select_db("totem"); $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $lreport[]=59; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $lreport[]=60; endif; $lnewIDU=0; $upassword=$fpassword1; include "update1.php"; //UPDATE ZAKODOVANEHO HESLA include "main-rights.php"; //PROVEDE NACTENI PRAV PO PRIHLASENI // V NASLEDUJICIM BLOKU ODESLE SYSTEM PRVNI ZPRAVU NOVEMU UZIVATELI **************************************** $texttot="Vítám Vás v systému zpráv. Pokud budete
potřebovat jakoukoliv pomoc, napište mi."; $mdate=Date("Y-m-d H:i:s"); mysql_select_db("totem"); $sqlinm1 = "INSERT INTO srcmsg (mbody,idstate) VALUES ('$texttot',1)"; mysql_select_db("totem");$repinm1 = mysql_query($sqlinm1); if (!$repinm1): $lreport[]=28; //neni zadny adresat pro poslani zpravy else: $lastid=MySQL_Insert_Id(); $sqlinm = "INSERT INTO messages (IDU1,IDU2,IDU3,mwhich,mwhen1,mwhen2,mother,idstate,mtype) VALUES (1,1,$whoisid,$lastid,'$mdate','$mdate',0,0,1)"; mysql_select_db("totem"); $repinm = mysql_query($sqlinm); if (!$repinm): $lreport[]=63; // nepovedlo se ulozeni zpravy pro daneho uzivatele else: $lreport[]=64; // zprava byla ulozena o DB // novy uzivatel se odesle i na mail $mdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $subjm="Nový uživatel: ".PutOutDiakr1($whois); $headm="casopis@totem.cz"; $textm="ID=".$whoisid." uusername=".$whois." upassword=".$fpassword1." utitle=".$ftitle." uname=".$fname." usurname=".$fsurname." uemail=".$femail." utel1=".$ftel1." uwww=".$fwww." uprefer=".$fprefer." usex=".$fsex." upseudo1=".$fpseudo1." upseudo2=".$fpseudo2." udirect=".$fdirect." umessage=".$fmessage." uinfo=".$finfo." ustreet=".$fstreet." ucity=".$fcity." unumcity=".$fnumcity." ustate=".$fstate." udatereg=".$rdate; $awhom[1][1]=2; $awhom[1][2]="Dusan"; $awhom[1][3]="pavlica@totem.cz"; // postmsg(1,$awhom,$headm,$textm,$mdate,1,"","","","",""); $textm=StripSlashes($textm); // postmail(1,$awhom,$subjm,$textm,$headm,$attachall); // UnSet($lreport); // ************************************************************ endif; endif; $lreport[]=10; $lstate=6; // else: // echo "Nastala chyba pri vkladani !!!"; // $sqldelusr="DELETE FROM users where IDU='$kam'"; // $repdelusr = mysql_query($sqldelusr); // if (!$repdelusr): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce users !!!"; // $lreport[]=61; //chyba při mazani uzivatele // break; // else: // $lreport[]=62; //chyba při mazani uzivatele // endif; // endif; endif; endif; break; case 4: // Tady se zpracovavaji informace prisle z formulare c. 4...coz je formular zprav.**************************************** //detekce TYPU ZPRAV...dosle,odeslane, ulozene, kontext if (IsSet($mt1)) { $message="od"; $bz1=1; //$mg2t=""; $mg3t=""; //echo "DOSLE!!!"; } if (IsSet($mt2)) { $message="searchname"; $bz1=1; //$mg2t=""; $mg3t=""; //echo "KONTEXT!!!"; } if (IsSet($mt3)) { $message="pro"; $bz1=1; //$mg2t=""; $mg3t=""; //echo "ODESLANE!!!"; } if (IsSet($mt4)) { $message="save"; $bz1=1; //$mg2t=""; $mg3t=""; //echo "ULOZENE!!!"; } //detekce SKUPINY ZPRAV...vyhledane nebo filtr if (IsSet($mg1)) { $message="setgroup"; $bz1=1; //echo "NASTAVENI GRUPY ZPRAV!!!!!!!!!"; } if (IsSet($mg2)) { $message="searchname"; $bz1=1; $mg3t=""; //echo "NASTAVENI VYHLEDANEHO JMENA!!!!!!!!!"; } if (IsSet($mg3)) { $message="searchtext"; $bz1=1; $mg2t=""; //echo "NASTAVENI VYHLEDANEHO TEXTU!!!!!!!!!"; } //detekce FUNKCI U ZPRACOVANI ZPRAV...precist, ulozit, smazat, smazat vse if (IsSet($mf1)) { $message="readed1"; $bz1=1; //echo "PRECIST!!!!!!!!!"; } if (IsSet($mf2)) { $message="save1"; $bz1=1; //echo "ULOZIT!!!!!!!!!"; } if (IsSet($mf3)) { $message="delete"; $bz1=1; //echo "SMAZAT!!!!!!!!!"; } if (IsSet($mf5)) { $message="deleteall"; $bz1=1; //echo "SMAZATVSE!!!!!!!!!".$msgids; } if (IsSet($bz1)) { // TO ZNAMENA, ZE BYLO STISKNUTO TLACITKO PROVED VE FORMULARI ZPRAV ************************ switch ($message): case "readed1": // OZNACI VYBRANE ZPRAVY JAKO PRECTENE POKUD JESTE NEJSOU for ($i1=1; $i1<=$countm; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlread1 = "SELECT * FROM messages WHERE IDM='$whichm2'"; mysql_select_db("totem"); $repread1 = mysql_query($sqlread1); if (!$repread1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...prectene1 !!!"; $lreport[]=22; // zpravu se nepovedlo oznacit za prectenou break; else: $arrread1 = MySQL_Fetch_Array($repread1); $readyet=$arrread1["idstate"]; if ($readyet==0) UpdateMsg1($whichm2,1); if ($readyet==2) UpdateMsg1($whichm2,3); if ($readyet==4) UpdateMsg1($whichm2,5); if ($readyet==6) UpdateMsg1($whichm2,7); endif; endif; endfor; break; case "save1": // OZNACI VYBRANE ZPRAVY JAKO ULOZENE POKUD JESTE NEJSOU $savecnt=0; for ($i1=1; $i1<=$countm; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlread1 = "SELECT IDM,IDU1,IDU2,IDU3,idstate FROM messages WHERE IDM='$whichm2'"; mysql_select_db("totem"); $repread1 = mysql_query($sqlread1); if (!$repread1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...prectene1 !!!"; $lreport[]=22; // zpravu se nepovedlo oznacit za prectenou break; else: $arrread1 = MySQL_Fetch_Array($repread1); $saveyet=$arrread1["idstate"]; if ($whoisid==$arrread1["IDU2"]) { //prihlaseny je odesilatel if ($saveyet==0) UpdateMsg1($whichm2,2); if ($saveyet==1) UpdateMsg1($whichm2,3); if ($saveyet==4) UpdateMsg1($whichm2,6); if ($saveyet==5) UpdateMsg1($whichm2,7); } elseif ($whoisid==$arrread1["IDU3"]) { //prihlaseny je adresat if ($saveyet==0) UpdateMsg1($whichm2,4); if ($saveyet==1) UpdateMsg1($whichm2,5); if ($saveyet==2) UpdateMsg1($whichm2,6); if ($saveyet==3) UpdateMsg1($whichm2,7); } $savecnt++; endif; endif; endfor; if ($savecnt>1) $lreport[]=44; // zpravy byly ulozeny elseif ($savecnt>0) $lreport[]=43; // zprava byla ulozena // else // nic break; case "readed2": // OZNACI VSECHNY ZPRAVY JAKO PRECTENE POKUD JESTE NEJSOU $sqlread2 = "SELECT * FROM messages WHERE IDU3='$whoisid' AND (IDU1=1 OR IDU1=3) AND idstate=0"; mysql_select_db("totem"); $repread2 = mysql_query($sqlread2); if (!$repread2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...prectene2 !!!"; $lreport[]=26; // zpravy se nepovedlo oznacit za prectene break; else: while ($arrread2= MySQL_Fetch_Array($repread2)): $readyet2=$arrread2["idstate"]; $whichmr=$arrread2["IDM"]; if ($readyet2==0) UpdateMsg1($whichmr,1); if ($readyet2==2) UpdateMsg1($whichmr,3); if ($readyet2==4) UpdateMsg1($whichmr,5); if ($readyet2==6) UpdateMsg1($whichmr,7); endwhile; endif; break; case "delete": // ZPRACOVANI MAZANI ZPRAVY **************************** $cntmsg1=0; for ($i1=1; $i1<=$countm; $i1++) { $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0){ $cntmsg1++; if ($IsUsr1==1) echo "msg1:$whichm2"; $arrmsg1[$cntmsg1]=$whichm2; if ($IsUsr1==1) echo "msg2:".$arrmsg1[$cntmsg1]; } } if ($IsUsr1==1) echo "msg:".$cntmsg1; if ($cntmsg1>0) { if ($cntmsg1>20) { $cntmsg1=20; } if ($IsUsr1==1) echo $cntmsg1; $msglist1=""; for($imsg=1;$imsg<=$cntmsg1;$imsg++) { $msglist1.="IDM=".$arrmsg1[$imsg]; if ($imsg!=$cntmsg1) $msglist1.=" OR "; } if ($IsUsr1==1) echo $msglist1; $sqlalone = "SELECT IDM,IDU1,IDU2,IDU3,mwhich FROM messages WHERE $msglist1"; mysql_select_db("totem"); $repalone = mysql_query($sqlalone); if (!$repalone){ echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete1 !!!"; $lreport[]=20; // zpravu se nepovedlo vymazat break; } else { $cntmsg2=0; while ($arrwm6= MySQL_Fetch_Array($repalone)) { $IDM6=$arrwm6["IDM"]; $IDU16=$arrwm6["IDU1"]; $IDU26=$arrwm6["IDU2"]; $whichm6=$arrwm6["mwhich"]; $cntmsg2++; $arrmsg2[$cntmsg2][1]=$IDM6; $arrmsg2[$cntmsg2][2]=$whichm6; $arrmsg2[$cntmsg2][3]=$IDU16; $arrmsg2[$cntmsg2][4]=$IDU26; } for($imsg=1;$imsg<=$cntmsg2;$imsg++) { // $msglist2.="IDM=".$arrmsg1[$imsg]; // if ($imsg!=$cntmsg1) $msglist1.=" OR "; // } //echo "IDM".$arrmsg2[$imsg][1]; //echo "mwhich".$arrmsg2[$imsg][2]; //echo "IDU1".$arrmsg2[$imsg][3]; //echo "IDU2".$arrmsg2[$imsg][4]; $whichm2=$arrmsg2[$imsg][1]; $whichm6=$arrmsg2[$imsg][2]; if ($arrmsg2[$imsg][3]>1) { //echo "MESSAGE1"; $sqlwho2 = "DELETE FROM messages WHERE IDM = '$whichm2'"; mysql_select_db("totem"); $repwho2 = mysql_query($sqlwho2); if (!$repwho2) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete111 !!!"; $lreport[]=20; // zpravu se nepovedlo vymazat break; } else { $lreport[]=21; // zprava byla vymazana //DETEKCE JESTLI SE JEDNALO O POSLEDNI ZPRAVU $sqlalone2 = "SELECT IDM FROM messages WHERE mwhich='$whichm6'"; mysql_select_db("totem"); $repalone2 = mysql_query($sqlalone2); if (!$repalone2) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete2 !!!"; $lreport[]=20; // zprava nebyla vymazana z duvodu, ze se nepovedlo pristoupit k tab srcmsg break; } else { $isalone = MySQL_NumRows($repalone2); // $arrwm7 = MySQL_Fetch_Array($repalone2); if ($isalone==0) { $sqldelsrc = "DELETE FROM srcmsg WHERE idmsg='$whichm6'"; $repdelsrc = mysql_query($sqldelsrc); if (!$repdelsrc) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete !!!"; $lreport[]=22; // zpravu se nepovedlo vymazat z tab srcmsg break; } else { $lreport[]=23; // zprava byla vymazana ze srcmsg //echo "SMAZANO ZE SRCMG"; } } } //KONEC DETEKCE POSLEDNI ZPRAVY } } else { //echo "MESSAGE2"; if ($arrmsg2[$imsg][4]==$whoisid) { $sqldelcnt = "UPDATE messages SET IDU1=3 WHERE IDM='$whichm2'"; } else { $sqldelcnt = "UPDATE messages SET IDU1=2 WHERE IDM='$whichm2'"; } // echo "SQL:".$sqldelcnt; $repdelcnt = mysql_query($sqldelcnt); if (!$repdelcnt) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete333 !!!"; $lreport[]=20; // zpravu se nepovedlo vymazat break; } else { $lreport[]=21; // zprava byla vymazana //echo "VYMAZANO Z MESSAGE"; } } //else IDU1==1 } //for } //$sqlalone } break; case "deleteall": // ZPRACOVANI MAZANI VICE ZPRAV v msgids **************************** $cntmsg1=0; $msgids2 = Explode(";",$msgids); //v pripade vice adres oddelenych ; for ($i1=0; $i1<=Count($msgids2); $i1++) { $whichm2=$msgids2[$i1]; if ($whichm2<>0){ $cntmsg1++; $arrmsg1[$cntmsg1]=$whichm2; // if ($IsUsr1==1) echo "msg2:".$arrmsg1[$cntmsg1]; } } //if ($IsUsr1==1) echo "msg:".$cntmsg1; if ($cntmsg1>0) { if ($cntmsg1>20) { $cntmsg1=20; } //if ($IsUsr1==1) echo $cntmsg1; $msglist1=""; for($imsg=1;$imsg<=$cntmsg1;$imsg++) { $msglist1.="IDM=".$arrmsg1[$imsg]; if ($imsg!=$cntmsg1) $msglist1.=" OR "; } //if ($IsUsr1==1) echo $msglist1; $sqlalone = "SELECT IDM,IDU1,IDU2,IDU3,mwhich FROM messages WHERE $msglist1"; mysql_select_db("totem");$repalone = mysql_query($sqlalone); if (!$repalone){ echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete1 !!!"; $lreport[]=20; // zpravu se nepovedlo vymazat break; } else { //echo "
SQL:".$sqlalone; $cntmsg2=0; while ($arrwm6= MySQL_Fetch_Array($repalone)) { $IDM6=$arrwm6["IDM"]; $IDU16=$arrwm6["IDU1"]; $IDU26=$arrwm6["IDU2"]; $whichm6=$arrwm6["mwhich"]; $cntmsg2++; $arrmsg2[$cntmsg2][1]=$IDM6; $arrmsg2[$cntmsg2][2]=$whichm6; $arrmsg2[$cntmsg2][3]=$IDU16; $arrmsg2[$cntmsg2][4]=$IDU26; } for($imsg=1;$imsg<=$cntmsg2;$imsg++) { // $msglist2.="IDM=".$arrmsg1[$imsg]; // if ($imsg!=$cntmsg1) $msglist1.=" OR "; // } //echo "IDM".$arrmsg2[$imsg][1]; //echo "mwhich".$arrmsg2[$imsg][2]; //echo "IDU1".$arrmsg2[$imsg][3]; //echo "IDU2".$arrmsg2[$imsg][4]; $whichm2=$arrmsg2[$imsg][1]; $whichm6=$arrmsg2[$imsg][2]; if ($arrmsg2[$imsg][3]>1) { //echo "MESSAGE1"; $sqlwho2 = "DELETE FROM messages WHERE IDM = '$whichm2'"; $repwho2 = mysql_query($sqlwho2); if (!$repwho2) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete111 !!!"; $lreport[]=20; // zpravu se nepovedlo vymazat break; } else { $lreport[]=21; // zprava byla vymazana //DETEKCE JESTLI SE JEDNALO O POSLEDNI ZPRAVU $sqlalone2 = "SELECT IDM FROM messages WHERE mwhich='$whichm6'"; $repalone2 = mysql_query($sqlalone2); if (!$repalone2) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete2 !!!"; $lreport[]=20; // zprava nebyla vymazana z duvodu, ze se nepovedlo pristoupit k tab srcmsg break; } else { $isalone = MySQL_NumRows($repalone2); // $arrwm7 = MySQL_Fetch_Array($repalone2); if ($isalone==0) { $sqldelsrc = "DELETE FROM srcmsg WHERE idmsg='$whichm6'"; $repdelsrc = mysql_query($sqldelsrc); if (!$repdelsrc) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete !!!"; $lreport[]=22; // zpravu se nepovedlo vymazat z tab srcmsg break; } else { $lreport[]=23; // zprava byla vymazana ze srcmsg //echo "SMAZANO ZE SRCMG"; } } } //KONEC DETEKCE POSLEDNI ZPRAVY } } else { //echo "MESSAGE2"; if ($arrmsg2[$imsg][4]==$whoisid) { $sqldelcnt = "UPDATE messages SET IDU1=3 WHERE IDM='$whichm2'"; } else { $sqldelcnt = "UPDATE messages SET IDU1=2 WHERE IDM='$whichm2'"; } // echo "SQL:".$sqldelcnt; $repdelcnt = mysql_query($sqldelcnt); if (!$repdelcnt) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...delete333 !!!"; $lreport[]=20; // zpravu se nepovedlo vymazat break; } else { $lreport[]=21; // zprava byla vymazana } } //else IDU1==1 } //for } //$sqlalone } break; case "kontext": // ZOBRAZENI HISTORIE ZPRAV S VYBRANYM UZIVATELEM ******************************* $whichm3=0; for ($i1=1; $i1<=$countm; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if (($whichm2<>0) && ($whichm3==0)) $whichm3=$whichm2; endfor; if ($whichm3<>0): // to znamena ze byl v minulem obraze vybran urcity adresat a zprava --------------------- $lcheckmsg=$whichm3; $loldstate=$lstate; // TADY SE ROZHODUJE Z KTEREHO VYPISU ZPRAV SE PRISLO 1...NOVE, 2...KONTEXT, 3...DOSLE, 4...ODESLANE $sqlwhok = "SELECT * FROM messages WHERE IDM = '$lcheckmsg'"; $repwhok = mysql_query($sqlwhok); if (!$repwhok): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zpravy who3 !!!"; break; else: $arrwhok = MySQL_Fetch_Array($repwhok); if ($arrwhok["IDU2"]==$whoisid): $whosecond=$arrwhok["IDU3"]; else: $whosecond=$arrwhok["IDU2"]; endif; //echo "*".$whosecond."*".$whoisid."*".$lcheckmsg."*".$arrwhok["IDU2"]."*".$arrwhok["IDU3"]; $sqlmsgk="SELECT * FROM messages WHERE (IDU2='$whoisid' AND IDU3='$whosecond' AND (IDU1=1 OR IDU1=2)) OR (IDU2='$whosecond' AND IDU3='$whoisid' AND (IDU1=1 OR IDU1=3)) ORDER BY mwhen1 DESC"; $repmsgk= mysql_query($sqlmsgk); if (!$repmsgk): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...zobrazeni kontextu !!!"; $lreport[]=30; // chyba pri pristupu ke zprave pri zjistovani kontextu break; else: $lreport[]=31; // pristup probehl vpohode $lstate=2; endif; endif; else: $lreport[]=32; //nebyl vybran zadny adresat (zprava) endif; break; case "od": // ZOBRAZENI DOSLYCH ZPRAV ******************** $lstate=1; break; case "pro": // ZOBRAZENI ODESLANYCH ZPRAV ******************* $lstate=3; break; case "save": // ZOBRAZENI ULOZENYCH ZPRAV ******************** $lstate=4; break; case "searchname": // ZOBRAZENI VYHLEDANYCH ZPRAV ******************** $lstate=7; break; case "searchtext": // ZOBRAZENI VYHLEDANYCH TEXTU ******************** $lstate=8; break; endswitch; } // KONEC ZPRACOVAVANI AKCI VYVOLANYCH STISKEM TL PROVED VE FORMU ZPRAV ****************** if (IsSet($bz2)) { //probehne test na ip include "testip1.php"; if ($badip==1 && $typeip<=-70) { } else { // NASLEDUJE ODDIL, KTERY ZPRACOVAVA ADRESATY PRO POSLANI ZPRAVY ************************ $mtype3=1; $whois1=StrToUpper($whois); $sqlwho1 = "SELECT * FROM users WHERE UCASE(uusername) LIKE '$whois1'"; $repwho1 = mysql_query($sqlwho1); if (!$repwho1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Users !!!"; break; else: $arrwho1 = MySQL_Fetch_Array($repwho1); $fromu=$arrwho1["IDU"]; endif; $cntwhom=0; //pocet polozek v poli awhom[], ktere oznacuje frontu autoru pro poslani message if ($whom1<>""): $arradress = Explode(";",$whom1); //v pripade vice adres oddelenych ; for ($i1=0; $i10): $lreport[]=42; if ($whom1<>$whois): $arrwho2 = MySQL_Fetch_Array($repwho2); $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=$arrwho2["IDU"]; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho2["uusername"]; $awhom[$cntwhom][3]=$arrwho2["uemail"]; endif; else: $lreport[]=7; //nebyl nadefinovan zadny adresat pro poslani zprávy endif; endfor; endif; //odeslani zpravy na email adresy if ($whommail1<>"") { $arradress = Explode(";",$whommail1); //v pripade vice adres oddelenych ; for ($i1=0; $i1"") { } //odeslani zpravy do rubriky if ($msg2slot!="") { // echo "DO RUBRIKY:".$msg2slot." pole:".$cntwhom; $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=0; $awhom[$cntwhom][2]=""; $awhom[$cntwhom][3]=""; if (IsSet($typemsgsend)) $msg2slot="log"; $mtype3=11; } if ($msendtoall || $msendtoallnomail): // if ($msendtoall) $sqlwho3 = "SELECT IDU,uusername,uemail FROM users WHERE idu>=$ustart1 AND idu<=$uend1 AND uusername<>''"; // else $sqlwho3 = "SELECT * FROM users where uemail='' AND uusername<>''"; $repwho3 = mysql_query($sqlwho3); if (!$repwho3): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab USERS !!!"; $lreport[]=41; break; endif; if (MySQL_NumRows($repwho3)>0): $lreport[]=42; while ($arrwho3 = MySQL_Fetch_Array($repwho3)): if ($arrwho3["uusername"]<>$whois && $arrwho3["uusername"]<>"TOTEM"): $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=$arrwho3["IDU"]; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho3["uusername"]; $awhom[$cntwhom][3]=$arrwho3["uemail"]; // echo $arrwho3["uusername"].";"; endif; endwhile; else: $lreport[]=7; //nebyl nadefinovan zadny adresat pro poslani zprávy endif; endif; if ($msendtoautors || $msendtonomailautors): if ($msendtoautors) $sqlwho3 = "SELECT * FROM users"; else $sqlwho3 = "SELECT IDU,uusername,uemail FROM users where uemail=''"; $repwho3 = mysql_query($sqlwho3); if (!$repwho3): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab USERS !!!"; $lreport[]=41; break; endif; if (MySQL_NumRows($repwho3)>0): $lreport[]=42; while ($arrwho3 = MySQL_Fetch_Array($repwho3)): $whonow1=$arrwho3["uusername"]; $whonow2=$arrwho3["IDU"]; if ($whonow1<>$whois && $whonow1<>"TOTEM"): $adate=Date("Y-m-d H:i:s"); $sqlart1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDU='$whonow2' AND IDS1 LIKE 'ma%' AND aselect<5 AND idsort>3 AND idstate>2 AND adate2<'$adate' AND adate3>'$adate'"; $repart1 = mysql_query($sqlart1); if (!$repart1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab prispevku !!!"; break; else: $cnthisart = MySQL_NumRows($repart1); // pocet clanku daneho autora zarazenych v dane rubrice // echo "C".$cnthisart; $cntallart=$cntallart+$cnthisart; // secte vsechny prispevky v teto rubrice if ($cnthisart>0): $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=$arrwho3["IDU"]; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho3["uusername"]; $awhom[$cntwhom][3]=$arrwho3["uemail"]; // echo $arrwho3["uusername"].";"; endif; endif; endif; endwhile; else: $lreport[]=7; //nebyl nadefinovan zadny adresat pro poslani zprávy endif; endif; if ($msendtoredactors): $sqlwho3 = "SELECT IDU,uusername,uemail FROM users WHERE umember=1"; $repwho3 = mysql_query($sqlwho3); if (!$repwho3): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab USERS !!!"; $lreport[]=41; // break; endif; if (MySQL_NumRows($repwho3)>0): $lreport[]=42; while ($arrwho3 = MySQL_Fetch_Array($repwho3)): if ($arrwho3["uusername"]<>$whois && $arrwho3["uusername"]<>"TOTEM"): $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=$arrwho3["IDU"]; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho3["uusername"]; $awhom[$cntwhom][3]=$arrwho3["uemail"]; // echo $arrwho3["uusername"].";"; endif; endwhile; else: $lreport[]=7; //nebyl nadefinovan zadny adresat pro poslani zprávy endif; endif; /* TATO VERZE BUDE POUZITELNA AZ BUDE REDAKCE FUNGOVAT DOKONALEJI if ($msendtoredactors): $sqlwho4 = "SELECT * FROM userrights WHERE rwhich=3 OR rwhich=4"; $repwho4 = mysql_query($sqlwho4); if (!$repwho4): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab USERS !!!"; $lreport[]=41; break; endif; if (MySQL_NumRows($repwho4)>0): $lreport[]=42; while ($arrwho4 = MySQL_Fetch_Array($repwho4)): // $whonow1=$arrwho3["uusername"]; $whonow2=$arrwho4["IDU"]; if ($whonow2<>$whoisid && $whonow2<>1): $adate=Date("Y-m-d H:i:s"); $sqlwho5 = "SELECT IDU,uusername,uemail FROM users WHERE IDU='$whonow2'"; $repwho5 = mysql_query($sqlwho5); if (!$repwho5): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab uzivatelu !!!"; // break; else: $cnt = MySQL_NumRows($repwho5); if ($cnt>0): $arrwho5 = MySQL_Fetch_Array($repwho5); $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=$arrwho4["IDU"]; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho5["uusername"]; $awhom[$cntwhom][3]=$arrwho5["uemail"]; // echo $arrwho5["uusername"].";"; endif; endif; endif; endwhile; else: $lreport[]=7; //nebyl nadefinovan zadny adresat pro poslani zprávy endif; endif; */ // echo $lreport; // TADY SE ZJISTI KDO VSE BYL ZASKRTNUT JAKOZTO ADRESAT A PROZKOUMA SE CO JE V TABULCE U TECH ZPRAV JAKO MAJITEL A ZARADI SE DO POLE ADRESATU $cntcheck=0; // if (!CheckRep(7,0)): for ($i1=1; $i1<=$countm; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlwho3 = "SELECT * FROM messages WHERE IDM = '$whichm2'"; $repwho3 = mysql_query($sqlwho3); if (!$repwho3): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zpravy who3 !!!"; break; else: $arrwho3 = MySQL_Fetch_Array($repwho3); $isinarr=false; for ($i2=0;$i2<=$cntwhom;$i2++): if ($awhom[$i2][1]==$arrwho3["IDU2"]) $isinarr=true; endfor; if ($lstate<>3) { $whichm3=$arrwho3["IDU2"]; $readyet=$arrwho3["idstate"]; if ($readyet==0) UpdateMsg1($whichm2,1); if ($readyet==2) UpdateMsg1($whichm2,3); if ($readyet==4) UpdateMsg1($whichm2,5); if ($readyet==6) UpdateMsg1($whichm2,7); // UpdateMsg1($whichm2,1); } else { $whichm3=$arrwho3["IDU3"]; } // endif; // echo $whichm3; if (!$isinarr && $whichm3<>$fromu): if ($whichm3!=0) { $sqlwho2 = "SELECT IDU,uusername,uemail FROM users WHERE IDU = '$whichm3'"; $repwho2 = mysql_query($sqlwho2); if (!$repwho2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zpravy who2 !!!"; break; else: $arrwho2 = MySQL_Fetch_Array($repwho2); $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=$arrwho2["IDU"]; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho2["uusername"]; $awhom[$cntwhom][3]=$arrwho2["uemail"]; endif; } else { $cntwhom=$cntwhom+1; $awhom[$cntwhom][1]=0; $awhom[$cntwhom][2]=$arrwho3["mother"]; $awhom[$cntwhom][3]=$arrwho3["mother"]; } endif; $cntcheck=$cntcheck+1; endif; endif; endfor; //echo "VKLADAM!!!"; // BLOK, KDE SE RESI VLOZENI ZPRAVY DO DATABAZE DO TABULKY MESSAGES TEM AUTORUM, KTERI JSOU UVEDENI V AWHOM **************** $mdate=Date("Y-m-d H:i:s"); if (IsSet($fattach1) && $fattach1!="none") { // echo "Existuje tato priloha:".$fattach1_name."
"; $attachall[1]=$fattach1_name; $attachall[2]=$fattach1; } $whoiseng=PutOutDiakr1($whois); $whoisengok=StrToLower(CorrectMail1($whoiseng)); $subjm1=$subjm; if ($subjm=="") $subjm1="Z Totemu - ".$whoisengok; // if ($whomsms2!="") $subjm1=""; if ($MBOX_VIRTUAL==1) $headm=$whoisengok."@totem.cz"; else $headm="casopis@totem.cz"; // if ($whomsms2!="") $headm="sms@totem.cz"; // else $headm=$MBOX_MAIL1; if (IsSet($whom1)) postmsg($whoisid,$awhom,$headm,$textm,$mdate,$mtype3,"",$attachall,$msg2slot,$wsmile,$whichlink1); $textm=StripSlashes($textm); if (!IsSet($msendtoallnomail)) { if (postmail($whoisid,$awhom,$subjm1,$textm,$headm,$attachall)==0 && ($whommail1!="" || $whomsms2!="") && $whom1=="") $lreport[]=8; } // endif; // IF CHECKREP(7,0) } //testip } //bz2 je nastaveno break; // KONEC ZPRACOVANI PO STISKU TLACITKA ODESLANI ZPRAVY ************************* case 5: $showwhich=1; // UZIVATEL SE ODREGISTROVAL *********************** $vdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $iphost = getenv('REMOTE_ADDR'); $sqlup1 = "UPDATE users SET uhost='$iphost', ulastvisit='$vdate', uwhereis='Odhlášen(a)' WHERE IDU='$whoisid'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $goareport=1; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $goareport=2; endif; //provede kontrolu spatne vlozenych prispevku a smaze je $sqlclean2 = "DELETE from articles WHERE IDU='$whoisid' AND idstate=0"; $repclean2 = mysql_query($sqlclean2); if (!$repclean2): // echo "Doslo k chybe pri mazani nespravne vlozenych prispevku !!!"; $goareport=3; else: // echo "Delete nespravne vlozenych prispevku probehlo ok"; $goareport=4; endif; if ($TODO_SET2>0) { // echo "todo2"; $scr=1; $pjmax=$TODO_SET2; include $TODO_JOBS2; } //$sess->unregister("whois"); //$sess->unregister("whoisid"); $whois=""; $whoisid=0; $lreport[]=6; $lstate=0; break; case 6: // Tady se zpracovavaji informace prisle z formulare c.6...coz je editovaci formular udaju uzivatele**************************************** //echo "// TADY SE OTESTUJI PRVNI DVE POLOZKY....USERNAME A HESLO *******************************************"; //echo "TADYYYY1:$whoisid"; $finfo=AddSlashes($finfo); $fmessage=AddSlashes($fmessage); if ($whoisid<>0): if ($fidu<>""): $fidu1=StrToUpper($fidu); $sqlaut = "SELECT * FROM users WHERE UCASE(uusername) LIKE '$fidu1'"; $repaut = mysql_query($sqlaut); if (!$repaut): $lreport[]=1; // Nedari se spojit s DB else: $cntaut = MySQL_NumRows($repaut); if ($cntaut>0 && StrToUpper($fidu)<>StrToUpper($whois)) $lreport[]=203; //"Jiz existujici uživatelské jméno...zvolte jine" endif; endif; if (StrStr($fidu,";")<>"") $lreport[]=204; // nesmi byt pouzit znak ; if (StrStr($fidu,",")<>"") $lreport[]=205; // nesmi byt pouzit znak ; if (StrLen($fidu)<3) $lreport[]=206; // jmeno musi byt minimalne 3 znakove; if (StrLen($fidu)>20) $lreport[]=207; // jmeno musi byt max 20 znaku; if (StrStr($fidu,"@")<>"") $lreport[]=208; // nesmi byt pouzit znak @ if (SubStr($fidu,StrLen($fidu)-1,1)==" ") $lreport[]=209; // nesmi byt pouzit znak mezery if (($fidu == "") && ($fpassword1 == "")): $lreport[]=200; //nevyplneno jmeno i heslo elseif ($fidu == ""): $lreport[]=201; //nevyplneno jmeno elseif ($fpassword1 == ""): $lreport[]=202; //nevyplneno heslo endif; if ($fpassword1<>$fpassword2) $lreport[]=54; // overeni hesla je jine nez heslo //echo "// KONEC TESTOVANI PRVNICH TRI POLOZEK *****************************************************************************"; if (($fsign_name != "") && ($fsign_name != "none")): //vkladany obr...grfpodpis $IsOk = IsObrOk($fsign); // echo "X1:".$IsOk[0]." Y1:".$IsOk[1]; if ($IsOk[2]<>0): if ($IsOk[2]<>1 && $IsOk[2]<>2 && $IsOk[2]<>3) $lreport[]=50; //je to nepodporovany format obr. nebo soubor nenalezen if ($IsOk[0]>$MAX_X_2 || $IsOk[1]>$MAX_Y_2) $lreport[]=55; // velikost obrazku v bodech neopovida formatu 100x50 if ($fsign_size > $MAX_PICT_SIZE1) //velikost obrazku u titulku $lreport[]=51; // obrazek je objemove veliky if (!CheckRep(51,0) && !CheckRep(50,0) && !CheckRep(55,0)): //OK - obr uloz $gsignk = TypKoncovky1($IsOk[2]); //zjisti koncovku souboru a uloz do g. prom $lsign0 = "$whoisid"."_1.".$gsignk; $gsign="./usr/grf/".$lsign0; Copy($fsign, $gsign); $sqlup1 = "UPDATE users SET usign='$lsign0' WHERE IDU='$whoisid'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $lreport[]=67; else: // echo "Polozky byly updatovany"; // $lreport[]=66; endif; endif; //IF - bez chyby else: $lreport[]=57; //predany obr neni file ClearStatCache(); // echo "mazani sign"; lClearobr3(); endif; else: if (!$fobr1yet) { lClearobr3(); ClearStatCache(); } // lClearobr3(); endif; //echo "TADYYYY3"; $OBJECT_GROUP=2; if (IsSet($user_icon) && StrLen($user_icon)>0) { // echo "usericon:".$user_icon." LEN:".StrLen($user_icon); List($idfind, $typefind) = Explode(".", $user_icon); // $icobase1="http://".$ROOTPLUSD; $lface = "$whoisid"."_2."; $lface0 = "$whoisid"."_2.".$typefind; $lface1 = "$whoisid"."_2.jpg"; $lface2 = "$whoisid"."_2.jpg.0"; $gface1="./usr/grf/".$lface."gif"; $gface2="./usr/grf/".$lface."jpg"; $gface3="./usr/grf/".$lface."png"; $gjpgface="./usr/jpggrf/".$lface1; $gjpgfacetest1 ="./usr/jpggrftest/".$lface1; $gjpgfacetest2 ="./usr/jpggrftest/".$lface2; $gjpgfacetest3 ="./usr/grf/0.gif"; $gface="./usr/grf/".$lface0; $fface="./dat/icons/".$user_icon; $sqlico1 = "SELECT * FROM users WHERE IDU='$whoisid' AND uface<>''"; $repico1 = mysql_query($sqlico1); if (!$repico1) { $lreport[]=1; // Nedari se spojit s DB } else { $cntico1 = MySQL_NumRows($repico1); if ($cntico1>0) { //uzivatel ma nejakou starou ikonku, otestuje se jestli je v adresari ikonek $sqlico = "SELECT * FROM objects WHERE oused='$whoisid'"; $repico = mysql_query($sqlico); if (!$repico) { $lreport[]=1; // Nedari se spojit s DB } else { $cntico = MySQL_NumRows($repico); if ($cntico==0) { // echo "stara ikonka nebyla nalezena v adresari ikonek, zkopiruje se do nej"; $dateput=Date("Y-m-d H:i:s"); $sql="INSERT INTO objects (oidu,oshared,otype1,ogroup,oorder,osizex,osizey,ofilesize,olinked,oname,oinfo,otooltip,opath,osuffix,oparameter,oputed) VALUES ($whoisid,1,1,$OBJECT_GROUP,0,0,0,'$fobj_size',0,'$fobj_name','info','','','$typefind','','$dateput')"; $rep = mysql_query($sql); if (!$rep) { echo "Doslo k chybe pri ukladani dat do tablky objektu !!!"; // $lreport[]=59; } else { $lastid=MySQL_Insert_Id(); $newobjname=$lastid.".".$typefind; //$fobj_name; $newobjpath="./dat/icons/".$newobjname; // echo "ULOZIT:".$newobjpath; Copy($gface, $newobjpath); $fface=$newobjpath; $idfind=$lastid; } } else { // echo "stara ikonka nalezena v adresari"; } } } else { // echo "uzivatel nema zadnou starou ikonku"; } } if (File_Exists($gjpgfacetest1)) { // echo "MAZU:".$gjpgfacetest1; ClearStatCache(); UnLink($gjpgfacetest1); ClearStatCache(); } if (File_Exists($gface1)) { // echo "MAZU:".$gface1; ClearStatCache(); UnLink($gface1); ClearStatCache(); } if (File_Exists($gface2)) { // echo "MAZU:".$gface2; ClearStatCache(); UnLink($gface2); ClearStatCache(); } if (File_Exists($gface3)) { // echo "MAZU:".$gface3; ClearStatCache(); UnLink($gface3); ClearStatCache(); } // echo "FROM:".$fface." TO:".$gface; Copy($fface, $gface); system("convert -geometry ".$MAX_X_1."x".$MAX_Y_1."\> $fface $gjpgfacetest1"); if (File_Exists($gjpgfacetest1)) { // echo "NASEL:".$gjpgfacetest1; Copy($gjpgfacetest1, $gjpgface); } elseif (File_Exists($gjpgfacetest2)) { // echo "NENASEL:".$gjpgfacetest1; Copy($gjpgfacetest2, $gjpgface); } else { Copy($gjpgfacetest3, $gjpgface); } $sqlup1 = "UPDATE users SET uface='$lface0',ufacetype='0' WHERE IDU='$whoisid'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1) { $lreport[]=67; } else { // $lreport[]=66; //update OK $sqlup2 = "UPDATE objects SET oused='0' WHERE oused='$whoisid'"; $repup2 = mysql_query($sqlup2); if (!$repup2) { $lreport[]=67; } else { // $lreport[]=66; //update OK } // echo "NEW:".$idfind; $sqlup3 = "UPDATE objects SET oused='$whoisid' WHERE id='$idfind'"; $repup3 = mysql_query($sqlup3); if (!$repup3) { $lreport[]=67; } else { // $lreport[]=66; //update OK } } } if (!CheckRep(50,58) && !CheckRep(200,209) && !CheckRep(67,0)): // echo "POKRACUJE SE V REGISTRACI"; $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $whois=$fidu; // $whoisid=$leditIDU; $fcodepswd1=Crypt("$fpassword1","az"); $sqlup1 = "UPDATE users SET uusername='$whois',upassword='$fpassword1',ucodepsw='$fcodepswd1',utitle='$ftitle',uname='$fname',usurname='$fsurname',uicq='$ficqnum',uemail='$femail',utel1='$ftel1',uwww='$fwww',uprefer='$fprefer',usex='$fsex',upseudo1='$fpseudo1',upseudo2='$fpseudo2',udirect='$fdirect',uagreeopi='$fagreeopi',uagreeinf='$fagreeinf',umessage='$fmessage',uinfo='$finfo',infotype='$finfotype',ustreet='$fstreet',ucity='$fcity',unumcity='$fnumcity',ustate='$fstate',uonline=1,uwhereis='Osobní stránka',udatelast='$rdate',idstate=1,uchatstate=5,ugraphics=1 WHERE IDU='$whoisid'"; //urights=0 $repup1 = mysql_query($sqlup1); //echo "SQL:".$sqlup1; if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $lreport[]=67; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $lreport[]=66; $lstate=31; endif; else: $lstate=31; endif; endif; break; // PRISPEVKYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY *********************************************************************** case 7: // Tady se zpracovavaji informace prisle z formulare c.7...coz je formular prispevku.*********** if (IsSet($myartaction1)): // TO ZNAMENA, ZE BYLO STISKNUTO TLACITKO PROVED VE FORMULARI PRISPEVKU ************************ // echo $myarticles; $artdate=Date("Y-m-d H:i:s"); switch ($myarticles): // SMAZE VYBRANE PRISPEVKY do stavu 6=smazany... MUZE PROVEST JEN SEFREDAKTOR POKUD NEUDELAL PRED NIM JINY SEFREDAKTOR case "dodeleteart": // echo "jsem tu"; //testip include "testip1.php"; for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++) { $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0) { $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; // break; } else { $cntvis1 = MySQL_Num_Rows($repvis1); if ($cntvis1>0) { $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artsort = $arrvis1["idsort"]; $artslot = $arrvis1["IDS1"]; $artslot2 = $arrvis1["IDS2"]; $artowner = $arrvis1["IDU"]; if ($artsort<>6) { $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($artowner==$whoisid || $what2==4 || $IsUsr1>0) { $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idsort=6,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...zviditelneni v rubrice"; // $lreport[]=xx; } else { // echo "nastaveo"; // $lreport[]=xx; //echo "IP:".$badip." typ:".$typeip; if ($IsUsr1==1 || ($badip==1 && $typeip<=-70)) { // echo "smazat prispevek"; $sqldel2 = "DELETE FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repdel2 = mysql_query($sqldel2); if (!$repdel2) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...mazani prispevku"; } else DelById($whichm2,1,100); } } } else { $lreport[]=93; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zviditelneni příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; } // what2==4 } } } } } break; endswitch; //probehne test na ip include "testip1.php"; if ($badip==1 && $typeip<=-80) { } else { switch ($myarticles): case "noinlist": // OZNACI VYBRANE PRISPEVKY JAKO NEVIDITELNE V SEZNAMECH *************************************** for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artstate=$arrvis1["idstate"]; $artsort=$arrvis1["idsort"]; $artslot=$arrvis1["IDS1"]; $artIDE=$arrvis1["IDE"]; if ($artstate<>1): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); // JE TREBA JESTE ZAVEST, ABY SI AUTORI DO TOHO VZAJEMNE NEKECALI // if ($artIDE<>$whoisid) $whatedit=WhatIsUsr0($artIDE,$artslot); // else $whatedit=0; if (($artsort<3 || $what2==3 || $what2==4)): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idstate=1,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...make visible !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: // POVEDLO SE SKRYTI V SEZNAMECH... // $lreport[]=xx; endif; else: // echo "Příspěvek je zařazen v časopise a proto jej nemůžete měnit. Pokud přeci jen chcete, obraťte se prosím na redakci."; $lreport[]=90; endif; endif; endif; endif; endfor; break; case "yesinlist": // OZNACI VYBRANE PRISPEVKY JAKO VIDITELNE v SEZNAMECH ************************************** for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artstate=$arrvis1["idstate"]; $artsort=$arrvis1["idsort"]; $artslot=$arrvis1["IDS1"]; if ($artstate<>3): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($artsort<3 || ($what2==3 || $what2==4)): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idstate=3,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...make visible !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; endif; else: // echo "Příspěvek je zařazen v časopise a proto jej nemůžete měnit. Pokud přeci jen chcete, obraťte se prosím na redakci."; $lreport[]=90; endif; endif; endif; endfor; break; case "puttoslot": // ZARADI VYBRANE PRISPEVKY DO RUBRIKY JAKO SCHOVANE... MUZE PROVEST REDAKTOR I SEFREDAKTOR // echo "CNT:".$counta; for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): // echo "WHICH:".$whichm2; $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntvis1 = MySQL_Num_Rows($repvis1); if ($cntvis1>0): // echo "RADKU:".$cntvis1; $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artsort = $arrvis1["idsort"]; $artslot = $arrvis1["IDS1"]; $artowner = $arrvis1["IDU"]; // echo "SORT:".$artsort."ARTSLOT:".$artslot; if ($artsort<>3): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); // // echo "WHAT:".$what2; if (($artowner==$whoisid) || $what2==3 || $what2==4): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idsort=3,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...zarazeni do rubriky"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: // if ($artsort<>3) $lreport[]=90; $lreport[]=91; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro přeřazování do rubrik."; endif; // what2 3 || 4 endif; // <>3 endif; // NASEL JSEM JEJ V PRISPEVCICH CNT>0 endif; endif; endfor; break; // VYRAZENI VYBRANYCH PRISPEVKU Z RUBRIKY do stavu 2=ceka... MUZE PROVEST JEN TEN REDAKTOR, KTERY TO ZARADIL NEBO SEFREDAKTOR case "getfromslot": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntvis1 = MySQL_Num_Rows($repvis1); if ($cntvis1>0): $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artsort = $arrvis1["idsort"]; $artslot = $arrvis1["IDS1"]; $artslot2 = $arrvis1["IDS2"]; $artowner = $arrvis1["IDU"]; if ($artsort!=2): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($artowner==$whoisid || $what2==3 || $what2==4): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idsort=2,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; // ZAROVEN BY SE TADY MELO PROVEST FYZICKE PRERAZENI Z IDS1 DO VSEHOCHUTI $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...vyrazeni z rubriky"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: // $lreport[]=91; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro přeřazování do rubrik."; endif; // what2 3 || 4 endif; endif; endif; endif; endfor; break; case "doinvisible": // SCHOVA VYBRANE PRISPEVKY V RUBRICE do stavu 3=zarazen... MUZE PROVEST JEN SEFREDAKTOR POKUD NEUDELAL PRED NIM JINY SEFREDAKTOR for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntvis1 = MySQL_Num_Rows($repvis1); if ($cntvis1>0): $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artsort = $arrvis1["idsort"]; $artslot = $arrvis1["IDS1"]; $artslot2 = $arrvis1["IDS2"]; if ($artsort>3): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || $what2==3): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idsort=3,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...skryti v rubrice"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=92; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro skrytí příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 endif; endif; endif; endif; endfor; break; // ZVIDITELNI VYBRANE PRISPEVKY V RUBRICE do stavu 4=viditelny... MUZE PROVEST JEN SEFREDAKTOR POKUD NEUDELAL PRED NIM JINY SEFREDAKTOR case "dovisible": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntvis1 = MySQL_Num_Rows($repvis1); if ($cntvis1>0): $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artsort = $arrvis1["idsort"]; $artslot = $arrvis1["IDS1"]; $artslot2 = $arrvis1["IDS2"]; if ($artsort<4): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || $what2==3): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idsort=4,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...zviditelneni v rubrice"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=93; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zviditelneni příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 endif; endif; endif; endif; endfor; break; // PRISPEVKY ZARADI DO ARCHIVU do stavu 5=archiv... MUZE PROVEST JEN SEFREDAKTOR POKUD NEUDELAL PRED NIM JINY SEFREDAKTOR case "doarchiveart": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntvis1 = MySQL_Num_Rows($repvis1); if ($cntvis1>0): $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artsort = $arrvis1["idsort"]; $artslot = $arrvis1["IDS1"]; $artslot2 = $arrvis1["IDS2"]; if ($artsort<>5): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idsort=5,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...zviditelneni v rubrice"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=93; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zviditelneni příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 endif; endif; endif; endif; endfor; break; // NASTAVIT VYBRANY PRISPEVEK JAKO UVODNIK RUBRIKY *************************************************************** case "makeintro": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntvis1 = MySQL_Num_Rows($repvis1); if ($cntvis1>0): $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artsort = $arrvis1["idsort"]; $artslot = $arrvis1["IDS1"]; $artselect=$arrvis1["aselect"]; if ($artselect<>5): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || ($what==3 && $artsort<4)): $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $sqlvis2 = "UPDATE articles SET aselect=5,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...nastaveni uvodniku"; // $lreport[]=xx; // break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=94; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zmenu typu příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endif; endfor; break; // NASTAVIT VYBRANY PRISPEVEK JAKO ZAVER RUBRIKY *************************************************************** case "makeoutro": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntvis1 = MySQL_Num_Rows($repvis1); if ($cntvis1>0): $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artsort = $arrvis1["idsort"]; $artslot = $arrvis1["IDS1"]; $artselect=$arrvis1["aselect"]; if ($artselect<>6): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || ($what==3 && $artsort<4)): $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $sqlvis2 = "UPDATE articles SET aselect=6,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...nastaveni zaveru"; // $lreport[]=xx; // break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=94; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zmenu typu příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endif; endfor; break; // NASTAVIT VYBRANY PRISPEVEK JAKO TEXT V SYSTEMU *************************************************************** case "maketext": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqltxt1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $reptxt1 = mysql_query($sqltxt1); if (!$reptxt1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: $cnttxt1 = MySQL_Num_Rows($reptxt1); if ($cnttxt1>0): $arrtxt1 = MySQL_Fetch_Array($reptxt1); $artsort = $arrtxt1["idsort"]; $artslot = $arrtxt1["IDS1"]; $artselect=$arrtxt1["aselect"]; if ($artselect<>10): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || $what==3): $arrtxt1 = MySQL_Fetch_Array($reptxt1); $sqltxt2 = "UPDATE articles SET aselect=10,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $reptxt2 = mysql_query($sqltxt2); if (!$reptxt2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...nastaveni zaveru"; // $lreport[]=xx; // break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=94; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zmenu typu příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endif; endfor; break; // NASTAVIT VYBRANY PRISPEVEK JAKO VYBRANY V RUBRICE *************************************************************** case "makeselect1": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlsel1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repsel1 = mysql_query($sqlsel1); if (!$repsel1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: // echo "VYBRANY"; $cntsel1 = MySQL_Num_Rows($repsel1); if ($cntsel1>0): $arrsel1 = MySQL_Fetch_Array($repsel1); $artsort = $arrsel1["idsort"]; $artslot = $arrsel1["IDS1"]; $artselect=$arrsel1["aselect"]; if ($artselect<>1): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || ($what==3 && $artsort<4)): $sqlsel2 = "UPDATE articles SET aselect=1,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repsel2 = mysql_query($sqlsel2); if (!$repsel2): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...nastaveni vybraneho"; // $lreport[]=xx; // break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=94; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zmenu typu příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endif; endfor; break; // NASTAVIT VYBRANY PRISPEVEK JAKO VYBRANY V RUBRICE *************************************************************** case "makeselect2": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlsel1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repsel1 = mysql_query($sqlsel1); if (!$repsel1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: // echo "VYBRANY"; $cntsel1 = MySQL_Num_Rows($repsel1); if ($cntsel1>0): $arrsel1 = MySQL_Fetch_Array($repsel1); $artsort = $arrsel1["idsort"]; $artslot = $arrsel1["IDS1"]; $artselect=$arrsel1["aselect"]; if ($artselect<>1): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || ($what==3 && $artsort<4)): $sqlsel2 = "UPDATE articles SET aselect=2,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repsel2 = mysql_query($sqlsel2); if (!$repsel2): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...nastaveni vybraneho"; // $lreport[]=xx; // break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=94; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zmenu typu příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endif; endfor; break; // NASTAVIT VYBRANY PRISPEVEK JAKO VYBRANY V RUBRICE *************************************************************** case "makeselect3": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlsel1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repsel1 = mysql_query($sqlsel1); if (!$repsel1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: // echo "VYBRANY"; $cntsel1 = MySQL_Num_Rows($repsel1); if ($cntsel1>0): $arrsel1 = MySQL_Fetch_Array($repsel1); $artsort = $arrsel1["idsort"]; $artslot = $arrsel1["IDS1"]; $artselect=$arrsel1["aselect"]; if ($artselect<>1): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || ($what==3 && $artsort<4)): $sqlsel2 = "UPDATE articles SET aselect=3,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repsel2 = mysql_query($sqlsel2); if (!$repsel2): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...nastaveni vybraneho"; // $lreport[]=xx; // break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=94; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zmenu typu příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endif; endfor; break; // NASTAVIT VYBRANY PRISPEVEK JAKO NOVY V RUBRICE *************************************************************** case "makenew": for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlnew1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repnew1 = mysql_query($sqlnew1); if (!$repnew1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce"; // $lreport[]=xx; break; else: // echo "NOVY"; $cntnew1 = MySQL_Num_Rows($repnew1); if ($cntnew1>0): $arrnew1 = MySQL_Fetch_Array($repnew1); $artsort = $arrnew1["idsort"]; $artslot = $arrnew1["IDS1"]; $artselect=$arrnew1["aselect"]; if ($artselect<>0): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || ($what==3 && $artsort<4)): $sqlnew2 = "UPDATE articles SET aselect=0,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repnew2 = mysql_query($sqlnew2); if (!$repnew2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...nastaveni noveho"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; endif; else: $lreport[]=94; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zmenu typu příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endfor; break; case "changedate": // U VYBRANYCH PRISPEVKU ZMENI DATUM ZVEREJNENI NA AKTUALNI ************************** for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $aktdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): // ECHO "zmena:".$whichm2; $sqldate1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repdate1 = mysql_query($sqldate1); if (!$repdate1): // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce prispevku !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntdat1 = MySQL_Num_Rows($repdate1); if ($cntdat1>0): // echo "zmena2"; $arrdate1 = MySQL_Fetch_Array($repdate1); $artsort = $arrdate1["idsort"]; $artslot = $arrdate1["IDS1"]; $artselect=$arrdate1["aselect"]; if ($artstate<>3): $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if ($what2==4 || ($what==3 && $artsort<4)): $sqldate2 = "UPDATE articles SET adate2='$aktdate',IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repdate2 = mysql_query($sqldate2); if (!$repdate2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...zmena datumu !!!"; // $lreport[]=xx; // break; else: // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=95; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro zmenu datumu u příspěvku v rubrice, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endif; endfor; break; case "editbasic1": // VEZME PRVNI VYBRANY PRISPEVEK A NABIDNE JEHO EDITACI ...neboli prejde do lstate=15 ****************************************** $larttoedit1=0; for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0 && $larttoedit1==0): $sqledit1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repedit1 = mysql_query($sqledit1); if (!$repedit1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...editace prispevku"; // $lreport[]=xx; // break; else: $lstatebkp1=$lstate; $lstate=15; $larttoedit1=$whichm2; $sqledit1="SELECT * FROM articles WHERE IDA='$larttoedit1'"; $repedit1= mysql_query($sqledit1); $cntedit1 = MySQL_NumRows($repedit1); $arredit1 = MySQL_Fetch_Array($repedit1); $gownerid=$arredit1["IDU"]; $gTitle=$arredit1["atitle"]; $gcollection=$arredit1["collection"]; $gIntro=$arredit1["aintro"]; $gslot=$arredit1["IDS1"]; $gselect=$arredit1["aselect"]; $gsort=$arredit1["idsort"]; if (!IsSet($gselect)) $gselect=999; if (!IsSet($gsort)) $gsort=999; $gNote=$arredit1["ainfo"]; $gSignobr=$arredit1["asigngrf"]; // $gartida=$larttoedit1; $gdate2=$arredit1["adate2"]; $gdate3=$arredit1["adate3"]; $gdate5=$arredit1["adate5"]; $gDay2=SubStr($gdate2,8,2); $gMonth2=SubStr($gdate2,5,2); $gYear2=SubStr($gdate2,0,4); $gHour2=SubStr($gdate2,11,2); if (SubStr($gdate3,0,10)<>"2222-12-31"): $gDay3=SubStr($gdate3,8,2); $gMonth3=SubStr($gdate3,5,2); $gYear3=SubStr($gdate3,0,4); else: $gDay3=""; $gMonth3=""; $gYear3=""; endif; $gDay5=SubStr($gdate5,8,2); $gMonth5=SubStr($gdate5,5,2); $gYear5=SubStr($gdate5,0,4); $gHour5=SubStr($gdate5,11,2); endif; endif; endfor; break; case "editbody1": // VEZME PRVNI VYBRANY PRISPEVEK A NABIDNE JEHO EDITACI ...neboli prejde do lstate=16 $larttoedit1=0; for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0 && $larttoedit1==0): $sqledit1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repedit1 = mysql_query($sqledit1); if (!$repedit1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...editace prispevku"; // $lreport[]=xx; // break; else: $lstatebkp1=$lstate; $lstate=16; // $larttoedit1=$whichm2; $arredit1 = MySQL_Fetch_Array($repedit1); $gTitle=$arredit1["atitle"]; $BodyIDT= $arredit1["IDT"]; $larttoedit1=$BodyIDT; $sqledit2="SELECT * FROM srctxt WHERE IDT='$BodyIDT'"; $repedit2= mysql_query($sqledit2); $cntedit2 = MySQL_NumRows($repedit2); $arredit2 = MySQL_Fetch_Array($repedit2); $gBody=$arredit2["srctext"]; endif; endif; endfor; break; case "editbody2": // echo "JSEM TU!!!!"; for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++) { $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); } $editpath="log-edit.php?a=".$whichm2; Header ("Location: log-edit.php?a=$whichm2&go=2"); break; case "puttoissue": // VEZME PRVNI VYBRANY PRISPEVEK A NABIDNE JEHO ZARAZENI DO CISLA ...neboli prejde do lstate=17 ****************************************** $larttoedit1=0; for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0 && $larttoedit1==0): $sqledit1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repedit1 = mysql_query($sqledit1); if (!$repedit1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...editace prispevku"; // $lreport[]=xx; // break; else: $lstatebkp1=$lstate; $lstate=17; $larttoedit1=$whichm2; $cntedit1 = MySQL_NumRows($repedit1); $arredit1 = MySQL_Fetch_Array($repedit1); $gTitle=$arredit1["atitle"]; $gIntro=$arredit1["aintro"]; $gSignobr=$arredit1["asigngrf"]; // $gartida=$larttoedit1; $gdate2=$arredit1["adate2"]; $gdate3=$arredit1["adate3"]; $gDay2=SubStr($gdate2,8,2); $gMonth2=SubStr($gdate2,5,2); $gYear2=SubStr($gdate2,0,4); $gHour2=SubStr($gdate2,11,2); if (SubStr($gdate3,0,10)<>"2222-12-31"): $gDay3=SubStr($gdate3,8,2); $gMonth3=SubStr($gdate3,5,2); $gYear3=SubStr($gdate3,0,4); else: $gDay3=""; $gMonth3=""; $gYear3=""; endif; endif; endif; endfor; break; case "artdelete": // VYMAZE KONKRETNI PRISPEVKY *********************************************************** for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqldel1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repdel1 = mysql_query($sqldel1); if (!$repdel1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...delete prispevek !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: $cntdel1 = MySQL_Num_Rows($repdel1); if ($cntdel1>0): $arrdel1 = MySQL_Fetch_Array($repdel1); $artsort = $arrdel1["idsort"]; $artslot = $arrdel1["IDS1"]; $artIDU=$arrdel1["IDU"]; $artcolord=$arrdel1["acolorder"]; $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); // ECHO "IDU:".$artIDU." WHAT:".$what2." WHO:".$whoisid." SORT:".$artsort; // if (($whoisid==$artIDU && ($artsort<3 || ($artsort<4 && $what2==3) || ($what2==4))) || $whoisid==1 || $whoisid==2): // if (($whoisid==$artIDU && $artsort<3) || ($artsort<4 && $what2==3) || ($what2==4) || ($whoisid==1) || ($whoisid==2)): if (($whoisid==$artIDU) || ($artsort<4 && $what2==3) || ($what2==4) || ($IsUsr1>0)): $sqldel2 = "UPDATE articles set ainfo='$artIDU',IDU=1,IDS1='ma',idsort=6,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; if ($whoisid==1) $sqldel2 = "DELETE FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repdel2 = mysql_query($sqldel2); if (!$repdel2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...pri delete !!!"; // $lreport[]=xx; // break; else: // TADY SE ZAVOLA PREUSPORADANI KOLEKCE, POKUD JE PRISPEVEK V KOLEKCI,PRE JSME VYJMULI JEDEN KONKRETNI PRISPEVEK A VZNIKLA DIRA **************** // $lreport[]=xx; endif; else: $lreport[]=96; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro vymazani příspěvku z rubriky, v níž je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endfor; break; endswitch; } //testip endif; // PRERAZENI DO JINE RUBRIKY **************************************************************************************** if (IsSet($myartaction2)): // echo $putarttoslot; $artdate=Date("Y-m-d H:i:s"); for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlput1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repput1 = mysql_query($sqlput1); if (!$repput1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab prispevku...preradit do rubriky !!!"; $lreport[]=81; // prispevek nebyl prerazen break; else: $cntput1 = MySQL_Num_Rows($repput1); if ($cntput1>0): $arrput1 = MySQL_Fetch_Array($repput1); $artsort = $arrput1["idsort"]; $artslot = $arrput1["IDS1"]; $artIDU=$arrput1["IDU"]; $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); // echo "WHAT:".$what2; if (($whoisid==$artIDU) || ($what2==3) || ($what2==4) || ($IsUsr34==1) || ($IsUsr1==1)): if ($artsort>3 && ($whoisid==$artIDU) && ($IsUsr34!=1)) $newidsort=3; else $newidsort=$artsort; getSlotName($putarttoslot,$slotIDnum,$slotname1); // echo "SLOT:".$gslot." name:".$slotname1." IDSNUM:".$slotIDnum; $sqlput2 = "UPDATE articles SET IDS1='$putarttoslot',IDSnum=$slotIDnum,sname='$slotname1',idsort=$newidsort,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; // echo "SQL:".$sqlput2; $repput2 = mysql_query($sqlput2); if (!$repput2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...update do rubriky!!!"; $lreport[]=81; // prispevek nebyl prerazen break; else: $lreport[]=80; // prispevek byl prerazen CheckForGallery("totem",$whichm2); endif; else: $lreport[]=97; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro přeřazení příspěvku do jiné rubriky, než je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endfor; endif; // PRERAZENI DO JINE KOLEKCE ****************************************************************************************** if (IsSet($myartaction3)): // echo $putarttocoll; $artdate=Date("Y-m-d H:i:s"); for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlput3 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repput3 = mysql_query($sqlput3); if (!$repput3): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab prispevku...preradit do kolekce !!!"; $lreport[]=83; // prispevek nebyl prerazen break; else: $cntput3 = MySQL_Num_Rows($repput3); if ($cntput3>0): $arrput3 = MySQL_Fetch_Array($repput3); $artsort = $arrput3["idsort"]; $artslot = $arrput3["IDS1"]; $artIDU=$arrput3["IDU"]; $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); // if (($whoisid==$artIDU && ($artsort<3 || ($artsort==3 && $what2==3) || ($what2==4))) || $whoisid==1 || $whoisid==2): if (($whoisid==$artIDU) || ($artsort==3 && $what2==3) || ($what2==4) || ($IsUsr34==1) || ($IsUsr1==1)): if ($putarttocoll<>0): MySQL_Select_DB("totem"); @$vysledek = MySQL_Query("SELECT COUNT(*) FROM articles WHERE ((IDU = $whoisid) AND (collection = $putarttocoll))"); if (!$vysledek): // Chyba(114); break; endif; if (MySQL_Fetch_Row($vysledek)): $putcolhere = MySQL_Result($vysledek, 0); // $putcolhere = $putcolhere+1; else: // Chyba(114); break; endif; else: $putcolhere=0; endif; // if ($artstate<>1): $sqlput4 = "UPDATE articles SET collection='$putarttocoll', acolorder='$putcolhere',IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repput4 = mysql_query($sqlput4); if (!$repput4): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...update do kolekce!!!"; $lreport[]=83; // prispevek nebyl prerazen break; else: $lreport[]=82; // prispevek byl prerazen endif; // endif; else: $lreport[]=98; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro přeřazení příspěvku do jiné kolekce, než je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endfor; endif; // PRERAZENI NA JINE DATUM PUBLIKOVANI **************************************************************************************** if (IsSet($myartaction4)): // echo "putnewdate2"; $artdate=Date("Y-m-d H:i:s"); for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlput1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repput1 = mysql_query($sqlput1); if (!$repput1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab prispevku...preradit do rubriky !!!"; $lreport[]=85; // prispevek nebyl prerazen break; else: $cntput1 = MySQL_Num_Rows($repput1); if ($cntput1>0): $arrput1 = MySQL_Fetch_Array($repput1); $artsort = $arrput1["idsort"]; $artslot = $arrput1["IDS1"]; $artIDU=$arrput1["IDU"]; $artdate5=$arrput1["adate5"]; // $ndate5min=substr($artdate5,14,2); // $ndate5sec=substr($artdate5,17,2); // $ndate5hod=substr($artdate5,11,2); // $artdate5a=Date("Y-m-d H:i:s", MkTime($ndate5hod, $ndate5min, $ndate5sec, $fNmonth5, $fNday5, $fNyear5)); // $newadate5=$artdate5a; // echo "DATE:".$newadate5; // POROVNA JESTLI SE ZMENILO DATUM if (StrCmp(SetOkDate2($fNyear5,$fNmonth5,$fNday5,$fNhour5),SubStr($artdate5,0,13)) != 0) { // // echo " ZMENILO, TAK ZPRACUJ:"; $newadate5 = SetOkDate2($fNyear5,$fNmonth5,$fNday5,$fNhour5).":00:00"; //.Date("i").":".Date("s"); detectDate1($newadate5,$fNyear5,$fNmonth5,$fNday5,$fNhour5,1,5); // echo " DATUM:".$newadate5; // prispevek se objevi aktualne nebo dalsi den hnedka rano... // if (StrCmp(SubStr($artdate5b,0,10),Date("Y-m-d"))!=0) $newadate5=SubStr($artdate5b,0,10)." 00:".Date("i:s"); // else $newadate5=SubStr($artdate5b,0,10)." ".Date("H:i:s"); } else { $newadate5 = $artdate5; // NEZMENILO, POUZIJ TO Z DB // echo "NEZMEILO, TAK ZPRACUJ"; } // echo " DATUM:".$newadate5; $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); if (($whoisid==$artIDU) || ($what2==3) || ($what2==4) || ($IsUsr34==1) || ($IsUsr1==1)): if ($artsort!=3 && (($whoisid==$artIDU) || ($what2==3))) $newidsort=3; else $newidsort=$artsort; $sqlput2 = "UPDATE articles SET adate5='$newadate5',idsort=$newidsort,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repput2 = mysql_query($sqlput2); if (!$repput2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...update data!!!"; $lreport[]=85; // prispevek nebyl prerazen break; else: $lreport[]=84; // prispevek byl prerazen endif; else: $lreport[]=99; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro přeřazení příspěvku na jiné datum zviditelnění v časopise."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endfor; endif; // PRERAZENI NA JINE DATUM ZVIDITELNENI V CASOPISE **************************************************************************************** if (IsSet($myartaction5)): $artdate=Date("Y-m-d H:i:s"); for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlput1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repput1 = mysql_query($sqlput1); if (!$repput1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab prispevku...preradit dle datumu !!!"; $lreport[]=85; // prispevek nebyl prerazen break; else: $cntput1 = MySQL_Num_Rows($repput1); if ($cntput1>0): $arrput1 = MySQL_Fetch_Array($repput1); $artsort = $arrput1["idsort"]; $artslot = $arrput1["IDS1"]; $artIDU=$arrput1["IDU"]; $artdate2=$arrput1["adate2"]; // $ndate2min=substr($artdate2,14,2); // $ndate2sec=substr($artdate2,17,2); // $ndate2hod=substr($artdate2,11,2); // $artdate2a=Date("Y-m-d H:i:s", MkTime($ndate2hod, $ndate2min, $ndate2sec, $fNmonth2, $fNday2, $fNyear2)); // $newadate2=$artdate2a; // $artdate2b=$fNyear2."-".$fNmonth2."-".$fNday2; // $artdate2b=Date("Y-m-d", MkTime(Date("H"),Date("i"),Date("s"), $fNmonth2, $fNday2, $fNyear2)); // POROVNA JESTLI SE ZMENILO DATUM if (StrCmp(SetOkDate1($fNyear2,$fNmonth2,$fNday2),SubStr($artdate2,0,10)) != 0) { // ZMEILO, TAK ZPRACUJ $artdate2b = SetOkDate1($fNyear2,$fNmonth2,$fNday2)." ".Date("H").":".Date("i").":".Date("s"); // nasledujici cast zajisti to, ze se prispevek objevi aktualne nebo dalsi den hnedka rano... if (StrCmp(SubStr($artdate2b,0,10),Date("Y-m-d"))!=0) $newadate2=SubStr($artdate2b,0,10)." 00:".Date("i:s"); else $newadate2=SubStr($artdate2b,0,10)." ".Date("H:i:s"); } else $newadate2 = $artdate2; // NEZMENILO, POUZIJ TO Z DB // echo "DATE:".$newadate2; $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); // echo "WHAT:".$what2; if (($what2==3) || ($what2==4) || ($IsUsr34==1) || ($IsUsr1==1)) { // if ($artsort!=4) // { $newidsort=4; // else $newidsort=$artsort; $sqlput2 = "UPDATE articles SET adate2='$newadate2',idsort=$newidsort,IDE='$whoisid',adate4='$artdate' WHERE IDA='$whichm2'"; $repput2 = mysql_query($sqlput2); if (!$repput2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...update datumu!!!"; $lreport[]=85; // prispevek nebyl prerazen break; else: $lreport[]=84; // prispevek byl prerazen endif; // } } else { $lreport[]=99; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro přeřazení příspěvku na jiné datum zviditelnění v časopise."; } // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endfor; endif; // DETEKCE JESTLI MA BYT PRISPEVEK V GALERII NEBO NE ******************************************************************************** if (IsSet($arttogallery)): $artdate=Date("Y-m-d H:i:s"); for ($i1=1; $i1<=$counta; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlput1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repput1 = mysql_query($sqlput1); if (!$repput1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab prispevku...detekce galerie !!!"; $lreport[]=81; // prispevek nebyl prerazen break; else: $cntput1 = MySQL_Num_Rows($repput1); if ($cntput1>0): $arrput1 = MySQL_Fetch_Array($repput1); $artsort = $arrput1["idsort"]; $artslot = $arrput1["IDS1"]; $artIDU=$arrput1["IDU"]; $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$artslot); // echo "WHAT:".$what2; if (($whoisid==$artIDU) || ($what2==3) || ($what2==4) || ($IsUsr34==1) || ($IsUsr1==1)): // echo "CHECK:".$redit2; if ($redit2=="on") $setgal=1; else $setgal=0; $sqlput2 = "UPDATE articles SET galleryok='$setgal' WHERE IDA='$whichm2'"; // echo "SQL:".$sqlput2; $repput2 = mysql_query($sqlput2); if (!$repput2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...kontrola galerie!!!"; $lreport[]=81; // prispevek nebyl prerazen break; else: $lreport[]=80; // prispevek byl prerazen CheckForGallery("totem",$whichm2); endif; else: $lreport[]=97; // echo "Nemáte příslušné publikační právo pro přeřazení příspěvku do jiné rubriky, než je zařazen."; endif; // what2==4 || $waht==3 &&... endif; endif; endif; endfor; endif; break; // KKKKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEE *************************** case 8: // Tady se zpracovavaji informace prisle z formulare c. 8...coz je formular kolekci.**************************************** if (IsSet($mycollection1)): // TO ZNAMENA, ZE BYLO STISKNUTO TLACITKO PROVED VE FORMULARI KOLEKCI ************************ switch ($mycollections): case "doinvisible": // OZNACI VYBRANE KOLEKCE JAKO NEIDITELNE POKUD JESTE NEJSOU ********************** for ($i1=1; $i1<=$countc; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...prectene1 !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artstate=$arrvis1["idstate"]; if ($artstate<>1): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idstate=1 WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...make visible !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; endif; endif; endif; endfor; break; case "dovisible": // OZNACI VYBRANE KOLEKCE JAKO VIDITELNE ************************** for ($i1=1; $i1<=$countc; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqlvis1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis1 = mysql_query($sqlvis1); if (!$repvis1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...prectene1 !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: $arrvis1 = MySQL_Fetch_Array($repvis1); $artstate=$arrvis1["idstate"]; if ($artstate<>3): $sqlvis2 = "UPDATE articles SET idstate=3 WHERE IDA='$whichm2'"; $repvis2 = mysql_query($sqlvis2); if (!$repvis2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...make visible !!!"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; endif; endif; endif; endfor; break; case "docolorder": // VEZME PRVNI VYBRANOU KOLEKCI A NABIDNE JEJI PREUSPORADANI...neboli prejde do lstate=25 ****************************************** $lcoltoorder=0; for ($i1=1; $i1<=$countc; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0 && $lcoltoorder==0): $sqldel0 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repdel0 = mysql_query($sqldel0); if (!$repdel0): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...cteni kolekce"; // $lreport[]=xx; break; else: $lstate=25; $lcoltoorder=$whichm2; endif; endif; endfor; break; case "docoledit": // VEZME PRVNI VYBRANOU KOLEKCI A NABIDNE JEJI EDITOVANI...neboli prejde do lstate=26 ****************************************** $lcoltoedit=0; for ($i1=1; $i1<=$countc; $i1++) { $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0 && $lcoltoedit==0) { $sqled1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $reped1 = mysql_query($sqled1); if (!$reped1) { echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...cteni kolekce"; // $lreport[]=xx; break; } else { $cnted1 = MySQL_NumRows($reped1); if ($cnted1>0) { $lstatebkp1=$lstate; $lstate=26; $lcoltoedit1=$whichm2; // $sqledit1="SELECT * FROM articles WHERE IDA='$lcoltoedit1'"; // $repedit1= mysql_query($sqledit1); // $cntedit1 = MySQL_NumRows($repedit1); $arredit1 = MySQL_Fetch_Array($reped1); $gownerid=$arredit1["IDU"]; $gSlot=$arredit1["IDS1"]; $gTitle=$arredit1["atitle"]; $gIntro=$arredit1["aintro"]; $gNote=$arredit1["ainfo"]; $gSignobr=$arredit1["asigngrf"]; // $gartida=$larttoedit1; $gdate2=$arredit1["adate2"]; $gdate3=$arredit1["adate3"]; $gDay2=SubStr($gdate2,8,2); $gMonth2=SubStr($gdate2,5,2); $gYear2=SubStr($gdate2,0,4); $gHour2=SubStr($gdate2,11,2); if (SubStr($gdate3,0,10)<>"2222-12-31") { $gDay3=SubStr($gdate3,8,2); $gMonth3=SubStr($gdate3,5,2); $gYear3=SubStr($gdate3,0,4); } else { $gDay3=""; $gMonth3=""; $gYear3=""; } } } } } // endfor; break; case "coldelete": // VYMAZE KONKRETNI KOLEKCE A PRISPEVKY v KOLEKCI *********************************************************** for ($i1=1; $i1<=$countc; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if ($whichm2<>0): $sqldel0 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repdel0 = mysql_query($sqldel0); if (!$repdel0): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...cteni kolekce"; // $lreport[]=xx; break; else: $sqldel1 = "DELETE FROM articles WHERE IDA='$whichm2'"; $repdel1 = mysql_query($sqldel1); if (!$repdel1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Kolekci...delete kolekce"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; $sqldel2 = "UPDATE articles set collection=0,acolorder=0 WHERE collection='$whichm2'"; $repdel2 = mysql_query($sqldel2); if (!$repdel2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Prispevku...delete prispevky z kolekce"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; endif; endif; endif; endfor; break; endswitch; endif; break; case 9: // Tady se zpracovavaji informace prisle z formulare c. 9...coz je formular preusporadani kolekce.**************************************** if (IsSet($colordered)): // VYBRANA KOLEKCE SE PREUSPORADA DLE NASTAVENI ***************************************************************************** for ($i1=1; $i1<=$countc; $i1++): $whichs1="s".$i1; eval("\$whichs2=\$\$whichs1;"); // echo $whichs2; List($numida,$numord) = Explode("_",$whichs2); // echo " IDA:".$numida." ORD:".$numord; if ($numida<>0): $sqlord1 = "SELECT * FROM articles WHERE IDA='$numida'"; $repord1 = mysql_query($sqlord1); if (!$repord1): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce Prispevku...pri preusporadavni"; // $lreport[]=xx; break; else: $arrord1 = MySQL_Fetch_Array($repord1); $sqlord2 = "UPDATE articles SET acolorder='$numord' WHERE IDA='$numida'"; $repord2 = mysql_query($sqlord2); if (!$repord2): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tabulce Prispevku...pri preusporadavani"; // $lreport[]=xx; break; else: // $lreport[]=xx; endif; endif; endif; endfor; $lstate=21; endif; break; case 10: // ZDE SE PROVEDE ZPRACOVANI ZAKLADNI EDITACE PRISPEVKU A ULOZENI NOVYCH HODNOT *************************** if ($fTitle == ""): $lreport[]=100; //nevyplneny povinne udaje else: //povinne udaje vyplneny - kontrola, je spravne vyplnen formular? // if ($IsUsr1>0) echo "EDITACE IDA:".$larttoedit1; //kontrola na pouzite tagy if (($sMess = Parser($fTitle)) != "") $lreport[]=101; // zakazane tagy v titulku $fTitle = CheckSlashes($fTitle); $gTitle = $fTitle; if (StrLen($fIntro) > $MAX_NOTE_SIZE) $lreport[]=102; //velikost textu uvodniku $MAX_NOTE_SIZE if (($sMess = Parser($fIntro)) != "") $lreport[]=103; //kontrola na pouzite tagy $fIntro = CheckSlashes($fIntro); $gIntro = $fIntro; // if (StrLen($fNote) > $MAX_NOTE_SIZE) $lreport[]=104; //velikost textu poznamky // if (($sMess = Parser($fNote)) != "") $lreport[]=105; // kontrola na pouzite tagy // $fNote = CheckSlashes($fNote); // $gNote = $fNote; if (($fTitleobr_name != "") && ($fTitleobr_name != "none")): //vkladany obr...u titulku $IsOk = IsObrOk($fTitleobr); // echo "X2:".$IsOk[0]." Y2:".$IsOk[1]; if ($IsOk[2]<>0): if ($IsOk[2]<>1 && $IsOk[2]<>2 && $IsOk[2]<>3) $lreport[]=112; //je to nepodporovany format obr. nebo soubor nenalezen if ($IsOk[0]>$MAX_X_1 || $IsOk[1]>$MAX_Y_1) $titbig1=1; // $lreport[]=111; // velikost obrazku v bodech neopovida formatu max. x krat y bodu if ($fface_size > $MAX_PICT_SIZE3) //velikost obrazku u titulku $titbig1=2; // $lreport[]=110; // obrazek je objemove veliky if (!CheckRep(110,0) && !CheckRep(111,0) && !CheckRep(112,0)): //OK - obr uloz $gtitobrk = TypKoncovky1($IsOk[2]); //zjisti koncovku souboru a uloz do g. prom $ltitobr0=$larttoedit1."_1.".$gtitobrk; $gtitobr = "./ma/grf/".$ltitobr0; if ($titbig1>0) { system("convert -geometry ".$MAX_X_1."x".$MAX_Y_1."\> $fTitleobr $gtitobr"); } else { Copy($fTitleobr, $gtitobr); } // Copy($fTitleobr, $gtitobr); $sqlup1 = "UPDATE articles SET asigngrf='$gtitobr' WHERE IDA='$larttoedit1'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab articles !!!...main"; //echo "SQL:".$sqlup1; $lreport[]=121; else: // echo "Polozky byly updatovany..main"; // $lreport[]=120; endif; endif; //IF - bez chyby else: $lreport[]=112; //predany obr neni file if (!$ftitobryet) { ClearStatCache(); lClearobr5(); } endif; else: // echo "nebyl zadan obr"; if (!$ftitobryet) { // echo "nebyl vybran check box znamenajici ponechat obr"; ClearStatCache(); lClearobr5(); } endif; //vytvor datumy if (($fMonth2 != "") || ($fDay2 != "") || ($fYear2 != "")) { if (!(CheckDate($fMonth2, $fDay2, $fYear2))) $lreport[]=106; //datum nema regulerni tvar $gDay2=$fDay2; $gMonth2=$fMonth2; $gYear2=$fYear2; $gHour2=$fHour2; } if (($fMonth3 != "") || ($fDay3 != "") || ($fYear3 != "")) { if (!(CheckDate($fMonth3, $fDay3, $fYear3))) $lreport[]=107; //datum nema regulerni tvar $gDay3=$fDay3; $gMonth3=$fMonth3; $gYear3=$fYear3; } if (($fMonth5 != "") || ($fDay5 != "") || ($fYear5 != "")) { if (!(CheckDate($fMonth5, $fDay5, $fYear5))) $lreport[]=113; //datum nema regulerni tvar $gDay5=$fDay5; $gMonth5=$fMonth5; $gYear5=$fYear5; $gHour5=$fHour5; } /* if ($fartida<>""): $fartida=(int)$fartida; if (!Is_Integer($fartida)): $lreport[]=108; // predane IDA neni cislo $fartida=$larttoedit1; // else: echo "IDA:".$fartida; endif; $artex1=ExistThisArt($fartida,$whoisid); if ($artex1==0): $lreport[]=109; // predane IDA neexistuje endif; else: $artex1=ExistThisArt($larttoedit1,$whoisid); endif; $gartida=$fartida; */ //udaje vyplneny OK, uloz udaje do 'gProm' pokracuj dalsim formularem if (CheckRep(100,112)): // echo "Chyba...neco vyplneno spatne"; else: if ($fartida==0) $fartida=$larttoedit1; $artdate2b = SetOkDate1($fYear2,$fMonth2,$fDay2)." ".Date("H").":".Date("i").":".Date("s"); // nasledujici cast zajisti to, ze se prispevek objevi aktualne nebo dalsi den hnedka rano... if (StrCmp(SubStr($artdate2b,0,10),Date("Y-m-d"))!=0) $artdate2=SubStr($artdate2b,0,10)." ".$fHour2.":".Date("i:s"); // 00:" else $artdate2=SubStr($artdate2b,0,10)." ".$fHour2.":".Date("i:s"); // " ".Date("H:i:s"); // $artdate2=$fYear2."-".$fMonth2."-".$fDay2; // nasledujici cast zajisti to, ze se prispevek objevi aktualne nebo dalsi den hnedka rano... // if (StrCmp($artdate2,Date("Y-m-d"))!=0) $artdate2=$artdate2."00:".Date("i:s"); // else $artdate2=$artdate2." ".Date("H:i:s"); if (($fMonth3 == "") || ($fDay3 == "") || ($fYear3 == "")) $artdate3="2222-12-31 ".Date("H:i:s"); else $artdate3=$fYear3."-".$fMonth3."-".$fDay3." ".Date("H:i:s"); $artdate5=$fYear5."-".$fMonth5."-".$fDay5; // nasledujici cast zajisti to, ze se prispevek objevi aktualne nebo dalsi den hnedka rano... if (StrCmp($artdate5,Date("Y-m-d"))!=0) $artdate5=$artdate5." ".$fHour5.":".Date("i:s"); // 00:" else $artdate5=$artdate5." ".$fHour5.":".Date("i:s"); $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); getSlotName($gslot,$slotIDnum,$slotname1); // echo "SLOT:".$gslot." name:".$slotname1." IDSNUM:".$slotIDnum; // echo "AUT:".$autlist; if ($autlist>0 && $IsUsr4>0) $sqlup1 = "UPDATE articles SET IDU=$autlist,atitle='$fTitle',aintro='$fIntro',ainfo='$fNote',IDE='$whoisid',adate2='$artdate2',adate3='$artdate3',adate4='$rdate',adate5='$artdate5',IDSnum=$slotIDnum,IDS1='$gslot',sname='$slotname1',collection=$gcollection,aselect=$gselect,idsort=$gsort WHERE IDA='$larttoedit1'"; else $sqlup1 = "UPDATE articles SET atitle='$fTitle',aintro='$fIntro',ainfo='$fNote',IDE='$whoisid',adate3='$artdate3',adate4='$rdate',adate5='$artdate5',IDSnum=$slotIDnum,IDS1='$gslot',sname='$slotname1',collection=$gcollection,aselect=$gselect,idsort=$gsort WHERE IDA='$larttoedit1'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab articles !!!"; // echo "SQL:".$sqlup1; $lreport[]=121; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $lreport[]=120; // $lstate=$lstatebkp1; $lstate=11; endif; // $lstate=20; endif; //IF - vse OK, endif; //IF - povinne udaje vyplneny //dup...Zjisteni jestli prispevek ma byt zarazen do galerie nebo ne CheckForGallery("totem",$larttoedit1); break; case 11: // ZDE SE PROVEDE ZPRACOVANI EDITACE OBSAHU PRISPEVKU A ULOZENI NOVEHO TEXTU *************************** if ($fBody == ""): $lreport[]=130; //nevyplneno Body else: //povinne udaje vyplneny - kontrola, je spravne vyplnen formular? //echo "BUM".$larttoedit1; //kontrola na pouzite tagy if (($sMess = Parser($fBody)) != "") { $lreport[]=131; // zakazane tagy v body } if (StrLen($fBody) > $MAX_BODY_SIZE) $lreport[]=132; //velikost textu body prekrocena $fBody = CheckSlashes($fBody); $gBody = $fBody; //udaje vyplneny OK, uloz udaje do 'gProm' pokracuj dalsim formularem if (CheckRep(130,132)): // echo "Chyba...neco vyplneno spatne"; else: if ($fartida==0) $fartida=$larttoedit1; $fBody = AddSlashes($fBody); $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $sqlup1 = "UPDATE srctxt SET srctext='$fBody' WHERE IDT='$larttoedit1'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $lreport[]=133; // echo "CHYBA"; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $lreport[]=134; // echo "OK"; // $lstate=$lstatebkp1; $lstate=1; endif; // $lstate=20; endif; //IF - vse OK, endif; //IF - povinne udaje vyplneny break; case 12: // zde se provede kontrola formulare pro zarazeni prispevku do konkretniho cisla a na konkretni stranku //echo "stranka:".$fwhichipage; if (!IsSet($fwhichipage)): $lreport[]=135; //nebyla zvolena konkretni stranka else: //povinne udaje vyplneny - kontrola, je spravne vyplnen formular? //echo "BUM".$larttoedit1; //kontrola na pouzite tagy // if ((Parser($fiNote)) != "") $lreport[]=136; // zakazane tagy v poznamce $fiNote = CheckSlashes($fiNote); $giNote = $fiNote; //udaje vyplneny OK, uloz udaje do 'gProm' pokracuj dalsim formularem if (CheckRep(135,136)): // echo "Chyba...neco vyplneno spatne"; else: if ($fartida==0) $fartida=$larttoedit1; $garttype = $farttype; $gwhichipage=$fwhichipage; $idate=Date("Y-m-d H:i:s"); $sqlput0 = "SELECT * from issues where id=$gwhichipage"; // echo $sqlput1; $repput0 = mysql_query($sqlput0); if (!$repput0): // echo "Doslo k chybe pri insertu do DB v tab artpage !!!"; $lreport[]=137; // echo "CHYBA"; else: $arrput0 = MySQL_Fetch_Array($repput0); $issuenum = $arrput0["whichissue"]; $pagenum = $arrput0["orderissue"]; $sqlput1 = "INSERT INTO artpage (warticle,idissue,wissue,wpage,worder,autorid,awhen,note,type,state,alock) VALUES ($fartida,$fwhichipage,$issuenum,$pagenum,1,$whoisid,'$idate','$giNote',$garttype,0,0)"; // echo $sqlput1; $repput1 = mysql_query($sqlput1); if (!$repput1): // echo "Doslo k chybe pri insertu do DB v tab artpage !!!"; $lreport[]=137; // echo "CHYBA"; else: // echo "Prispevek byl zarazen do cisla casopisu"; $lreport[]=138; // echo "OK"; $lstate=$lstatebkp1; endif; // $lstate=20; endif; endif; //IF - vse OK, endif; //IF - povinne udaje vyplneny break; case 13: // ZDE SE PROVEDE ZPRACOVANI ZAKLADNI EDITACE KOLEKCE A ULOZENI NOVYCH HODNOT *************************** if ($fTitle==""): $lreport[]=100; //nevyplneny povinne udaje else: //povinne udaje vyplneny - kontrola, je spravne vyplnen formular? //echo "BUM".$larttoedit1; //kontrola na pouzite tagy if (($sMess = Parser($fTitle)) != "") $lreport[]=101; // zakazane tagy v titulku $fTitle = CheckSlashes($fTitle); $gTitle = $fTitle; if (StrLen($fIntro) > $MAX_NOTE_SIZE) $lreport[]=102; //velikost textu uvodniku $MAX_NOTE_SIZE if (($sMess = Parser($fIntro)) != "") $lreport[]=103; //kontrola na pouzite tagy $fIntro = CheckSlashes($fIntro); $gIntro = $fIntro; if ($putarttoslot) $gSlot=$putarttoslot; if ($autlist>0) $gownerid=$autlist; if ($fNote!="") $gNote = $fNote; //vytvor datumy if (!(CheckDate($fMonth2, $fDay2, $fYear2))) $lreport[]=106; //datum nema regulerni tvar $gDay2=$fDay2; $gMonth2=$fMonth2; $gYear2=$fYear2; if (($fMonth3 != "") || ($fDay3 != "") || ($fYear3 != "")): if (!(CheckDate($fMonth3, $fDay3, $fYear3))) $lreport[]=107; //datum nema regulerni tvar $gDay3=$fDay3; $gMonth3=$fMonth3; $gYear3=$fYear3; // echo "DATUM"; endif; //udaje vyplneny OK, uloz udaje do 'gProm' pokracuj dalsim formularem if (CheckRep(100,112)): // echo "Chyba...neco vyplneno spatne"; else: if ($fartida==0) $fartida=$lcoltoedit1; $artdate2=$fYear2."-".$fMonth2."-".$fDay2; // nasledujici cast zajisti to, ze se prispevek objevi aktualne nebo dalsi den hnedka rano... if ($artdate2 != Date("Y-m-d")) $artdate2=$artdate2."00:".Date("i:s"); else $artdate2=$artdate2." ".Date("H:i:s"); if (($fMonth3 == "") || ($fDay3 == "") || ($fYear3 == "")) $artdate3="2222-12-31 ".Date("H:i:s"); else $artdate3=$fYear3."-".$fMonth3."-".$fDay3." ".Date("H:i:s"); $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); // echo "AUT:".$autlist; if ($autlist>0 && $IsUsr4>0) $sqlup1 = "UPDATE articles SET IDU=$autlist,atitle='$fTitle',aintro='$fIntro',ainfo='$fNote',IDE='$whoisid',adate2='$artdate2',adate3='$artdate3',adate4='$rdate' WHERE IDA='$lcoltoedit1'"; else $sqlup1 = "UPDATE articles SET atitle='$fTitle',aintro='$fIntro',ainfo='$fNote',IDE='$whoisid',adate2='$artdate2',adate3='$artdate3',adate4='$rdate' WHERE IDA='$lcoltoedit1'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); // echo $sqlup1; if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab articles !!!"; $lreport[]=121; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $lreport[]=120; $lstate=$lstatebkp1; // $lstate=1; endif; // $lstate=20; endif; //IF - vse OK, endif; //IF - povinne udaje vyplneny break; // KONEC ZPRACOVANI EDITOVANYCH UDAJU V KOLEKCI ************************************************** endswitch; // KONEC BLOKU, KTERY ZPRACOVAVA VSTUPNI PARAMATRY A PROMENNE Z FORMULARU ******************************************** //***************************************************************************************************************************************************************** if ($whoisid>0) { UsrLastMove($DTB_NAME,$Tbl1,"Osobní stránka",$whoisid); $rdate=Date("Y-m-d H:i:s"); $sqlup1 = "UPDATE users SET udatelast='$rdate', uwhereis='Osobní stránka' WHERE IDU='$whoisid'"; $repup1 = mysql_query($sqlup1); if (!$repup1): // echo "Doslo k chybe pri update dat v DB v tab users !!!"; $lreport[]=59; else: // echo "Polozky byly updatovany"; $lreport[]=60; endif; $sqlaut = "SELECT IDU,uusername,upassword,upswmd5 FROM users WHERE idu='$whoisid'"; $repaut = mysql_query($sqlaut); // echo "SQL:".$sqlaut; if (!$repaut) { $lreport[]=1; // echo "Nedari se spojit s DB"; } else { $cntaut = MySQL_NumRows($repaut); if ($cntaut) { $arraut = MySQL_Fetch_Array($repaut); $aktidu=$arraut["IDU"]; $aktusername=$arraut["uusername"]; $aktpswd=$arraut["upswmd5"]; if (!IsSet($idpu)) $idpu=$aktpswd.$aktidu; // echo "TU:".$idpu; } //cntaut } //repaut /* $sqlclean1 = "SELECT * from articles WHERE IDU='$whoisid' AND idstate=0"; $repclean1 = mysql_query($sqlclean1); if (!$repclean1): // echo "Doslo k chybe pri zjistovani nespravne vlozenych prispevku !!!"; $goareport=3; else: // echo "zjistovani nespravne vlozenych prispevku probehlo ok"; $goareport=4; $cntclean = MySQL_NumRows($repclean1); // echo "CLEAN=".$cntclean; if ($cntclean<>0): $sqlclean2 = "DELETE from articles WHERE IDU='$whoisid' AND idstate=0"; $repclean2 = mysql_query($sqlclean2); if (!$repclean2): // echo "Doslo k chybe pri mazani nespravne vlozenych prispevku !!!"; $goareport=3; else: // echo "Delete nespravne vlozenych prispevku probehlo ok"; $goareport=4; // ODREGISTROBVANI VSECH PROMENNYCH, KTEWRE SE POUZILY BEHEM VKLADANI NOVEHO PRISPEVKU //$sess->unregister("gIDAnew"); //$sess->unregister("iPristup"); //$sess->unregister("iForm"); //$sess->unregister("iOldForm"); //$sess->unregister("bChyba"); //0.FORM //$sess->unregister("gTitle"); //$sess->unregister("gSection"); //$sess->unregister("gTitleobr"); //$sess->unregister("gTitleobrk"); //$sess->unregister("gBeforeitem"); //$sess->unregister("gIntro"); //$sess->unregister("gNote"); //$sess->unregister("gDay2"); //$sess->unregister("gMonth2"); //$sess->unregister("gYear2"); //$sess->unregister("gDay3"); //$sess->unregister("gMonth3"); //$sess->unregister("gYear3"); //$sess->unregister("gHidden"); //$sess->unregister("gKolekce"); //1.FORM //$sess->unregister("gArticleobr"); //$sess->unregister("gArticle"); //$sess->unregister("gArticleHow"); //$sess->unregister("gKolwhich"); //$sess->unregister("gKolnew"); //$sess->unregister("gKolposition"); //$sess->unregister("gObrplace"); //$sess->unregister("gObrframe"); //$sess->unregister("gObrwhere"); //$sess->unregister("gObrfile"); //$sess->unregister("gObrfilek"); //$sess->unregister("gObrfileyx"); //$sess->unregister("gObrlink"); //$sess->unregister("gObrfileto"); //$sess->unregister("gObrbetter"); //$sess->unregister("gObrbetterk"); //$sess->unregister("gPopiswhere"); //$sess->unregister("gPopis"); //$sess->unregister("gArticlewidth"); //$sess->unregister("gTabposit"); //$sess->unregister("gArticleposit"); //$sess->unregister("gBgcolor"); //$sess->unregister("gBgobr"); //$sess->unregister("gBgobrk"); //$sess->unregister("gBgsound"); //$sess->unregister("gBgsoundk"); //$sess->unregister("gLinktext"); //$sess->unregister("gLinkvalue"); //$sess->unregister("gLinkfile"); //$sess->unregister("gLinkplace"); //$sess->unregister("gLinkmore"); endif; endif; endif; //vymaze nepovedene prispevky behem vkladani */ } // Konec logovaciho bloku ------------------------------ ?> TOTální E Magazín - Osobní stránka
// // //
"; echo "
"; $wasmsg=0; $pom=Count($lreport); //echo "BIG:".$pom."
"; for ($ilrep=1;$ilrep<$pom;$ilrep++): //echo "HODNOTA:".$lreport[$ilrep]."
"; switch ($lreport[$ilrep]) // NEJPRVE SE VYPISI STAVOVE A ERROROVE HLASKY ********************************** { case 1: // DATABAZE JE ASI PADLA NEDA SE K NI PRIPOJIT ******************* Showlrep1("Vaše uživatelské heslo se nepoařilo ověřit, zkuste to prosím znovu"); break; case 2: // UZIVATEL NENALEZEN V ATABAZI VYZVA K VYPLNENI UDAJU A VYKRESLENI FORMU ***************** Showlrep2("Zadané uživatelské jméno zatím neexistuje! Vyplňte prosím následující údaje, pokud chcete reagovat na konkrétní příspěvky v časopise pomocí systému zpráv. A budete-li mít zájem, můžete se pak v budoucnu podílet na náplni časopisu. Vaše osobní údaje budou sloužit jen k případnému navázaní kontaktu v rámci publikační spolupráce."); break; case 3: // SPATNE ZADANE HESLO ********************* Showlrep1("Špatně zadané heslo! Zkuste to znovu nebo si jej nechte zaslat na email uvedený během registrace."); echo "
"; break; case 4: // PRIHLASENI SE POVEDLO...************* Showlrep2("Jsi přihlášen(a) do TOTEMu."); break; // JEN TEN STAV, ZE UZ SE OCITL NA LOG STRANCE ZNOVU ************ case 5: Showlrep2("Již jsi přihlášen !"); break; case 6: // INFORMACE PO ODHLASENI Z TOTEMU ... TAKY TADY BUDE VETSI INFO *************** // Showlrep2("Tak zase někdy nashledanou :)"); ?> Tak zase někdy nashledanou...
Pokud se Vám naše stránky líbí a chtěli byste je podpořit, můžete na svých stránkách umístit některý z odkazů na náš WEB (potřebné HTML kódy jsou uvedeny níže). Jestli se tak rozhodnete, děkujeme Vám."; $fnum=10; $fdate=0; $fname=1; $ftitle=25; $ftheme=1; $fhead="TÉMATA VE FÓRU - posledních ".$fnum." témat"; include ("forum/lastthemes5.php"); echo ""; unset($rec); unset($posts); $fnum=10; $fdate=0; $fname=1; $ftitle=25; $ftheme=1; $fhead="REAKCE VE FÓRU - posledních ".$fnum." reakcí"; include ("forum/lastthemes7.php"); echo "
 
"; $fnum=5; $fdate=1; $fname=1; $ftitle=30; $ftheme=1; $flink="reads.php?fc=3&c1=1"; $fhead="KNIHY - nové odkazy"; //ch ".$fnum." odkazů"; include ("inc/reads-last4.php"); echo " "; $fnum=5; $fdate=1; $fname=1; $ftitle=30; $ftheme=1; $flink="meets.php?fc=3&c1=6"; $fhead="AKCE,SRAZY - nové odkazy"; //.$fnum." odkazů"; include ("inc/meets-last4.php"); echo "
"; } break; case 7: // PROBLEMY PRI ODESILANI ZPRAVY ********************* ?>
Nepodařilo se odeslat zprávu.
Neznámý uživatel:

"; ?>
Úspěšně jste odeslali zprávu:
Bude doručena:
0): for ($i3=1;$i3<=$cntwhom;$i3++): echo $awhom[$i3][2]; if ($i3<$cntwhom): echo ", "; endif; endfor; //echo $whom1; endif; ?>

pro zobrazení jejího kontextu (historie)"); break; case 35: // echo "Tady vypise vsechny dosle zpravy"; break; case 37: // echo "Tady vypise vsechny odeslane zpravy"; break; case 43: Showlrep2("Zpráva byla uložena"); break; case 44: Showlrep2("Zprávy byly uloženy"); break; case 50: Showlrep1("Nepodporovaný formát obrázku podpisu autora"); break; case 51: Showlrep1("Příliš velký obrázek podpisu autora...max. povolená velikost je 10KB"); break; case 52: Showlrep1("Nepodporovaný formát obrázku autora"); break; case 53: Showlrep1("Příliš velký obrázek autora...max. povolená velikost je 10KB"); break; case 54: Showlrep1("Heslo a ověřovací heslo není identické...Zadejte jej prosím znovu"); break; case 55: Showlrep1("Velikost autorova grafického podpisu je nevyhovujici...musi být menší než 100x50 bodů"); break; case 56: Showlrep1("Velikost obrázku podoby autora je nevyhovující...musí mít přesně 40x50 bodů"); break; case 57: Showlrep1("Předaný obrázek u podpisu autora není soubor"); break; case 58: Showlrep1("Předaný obrázek podoby autora není soubor"); break; case 59: // echo "Chyba pri UPDATE"; break; case 60: // echo "UPDATE probehlo OK"; break; case 61: // echo "chyba při mazani uzivatele"; break; case 62: // echo "vymaz uzivatele probehl ok"; break; case 63: // echo "chyba při odeslani první zprávy uzivateli"; break; case 64: // echo "první zprava uzivateli byla odeslana ok"; break; case 65: Showlrep2("Na této stránce nyní můžete změnit své údaje"); break; case 66: Showlrep2("Změna Vašich osobních údajů byla úspěšně provedena."); break; case 67: Showlrep1("Změna Vašich osobních údajů se nepovedla
Zkuste to prosím znovu"); break; case 80: Showlrep2("Příspěvek byl úspěšně zařazen do rubriky"); break; case 81: Showlrep1("Příspěvek se nepovedlo zařadit do zvolené rubriky"); break; case 82: Showlrep2("Příspěvek byl úspěšně zařazen do zvolené kolekce"); break; case 83: Showlrep1("Příspěvek se nepovedlo zařadit do zvolené kolekce"); break; case 84: Showlrep2("Příspěvku bylo úspěšně změněno datum na nové"); break; case 85: Showlrep1("Příspěvku se nepovedlo změnit datum na nové"); break; case 90: Showlrep1("Příspěvek je již zařazen v časopise a proto jej nemůžete měnit. Pokud přeci jen chcete změnu provést, obraťte se prosím na redakci ZDE."); break; case 91: ?>
Nemáte příslušné publikační právo pro přeřazování příspěvků v této rubrice

ZDE."); break; case 93: Showlrep1("Nemáte příslušné publikační právo pro zviditelnění příspěvku v rubrice, v níž je zařazen. Pokud přesto chcete tento příspěvek zviditelnit napište naší redakci ZDE."); break; case 94: Showlrep1("Nemáte příslušné publikační právo pro změnu typu příspěvku. Pokud přesto chcete u tohoto příspěvku změnit jeho typ napište naší redakci ZDE."); break; case 95: Showlrep1("Nemáte příslušné publikační právo pro změnu datumu publikování u příspěvku. Pokud přesto chcete u tohoto příspěvku změnit datum napište naší redakci ZDE."); break; case 96: Showlrep1("Nemáte příslušné publikační právo pro vymazání příspěvku. Pokud přesto chcete příspěvek odstranit napište naší redakci ZDE."); break; case 97: Showlrep1("Příspěvek je již zařazen v časopise a nemáte příslušné publikační právo pro přeřazení příspěvku do jiné rubriky. Pokud přesto chcete příspěvek přeřadit, napište naší redakci ZDE."); break; case 98: Showlrep1("Příspěvek je již zařazen v časopise a nemáte příslušné publikační právo pro jeho přeřazení do jiné kolekce. Pokud přesto chcete příspěvek přeřadit, napište naší redakci ZDE."); break; case 99: Showlrep1("Příspěvek je již zařazen v časopise a nemáte příslušné publikační právo pro změnu jeho datumu zviditelnění. Pokud přesto chcete příspěvek přeřadit, napište naší redakci ZDE."); break; case 100: Showlrep1("Titulek musí být vyplněn, nemůžete jej zanechat prázdný"); break; case 101: Showlrep1("V titulku byl použit nepovolený znak"); break; case 102: Showlrep1("Velikost úvodníku je příliš velká, zkraťte jej prosím"); break; case 103: Showlrep1("V úvodníku byl použit nepovolený znak"); break; case 104: Showlrep1("Velikost poznámky je příliš velká, zkraťte ji prosím"); break; case 105: Showlrep1("V poznámce byl použit nepovolený znak"); break; case 106: Showlrep1("Datum zviditelnění nemá regulerní tvar DD-MM-RRRR"); break; case 107: Showlrep1("Datum ukrytí nemá regulerní tvar DD-MM-RRRR"); break; case 108: Showlrep1("Předané identifikační číslo příspěvku není platné číslo"); break; case 109: Showlrep1("Příspěvek s daným identifikačním číslem Vámi vložený neexistuje"); break; case 110: Showlrep1("Prilis velký obrázek u titulku"); break; case 111: Showlrep1("Velikost obrázku u titulku je překročena...musí mít max.".$MAX_X_1."x".$MAX_Y_1." bodů"); break; case 112: Showlrep1("Předaný obrázek u u titulku není soubor"); break; case 113: Showlrep1("Datum publikování nemá regulerní tvar DD-MM-RRRR"); break; case 120: Showlrep2("Změna údajů u příspěvku byla úspěšně provedena."); break; case 121: Showlrep1("Změna Vašich údajů u příspěvku se nepovedla
Zkuste to prosím znovu"); break; case 130: Showlrep1("Tělo příspěvku musí být vyplněno, nemůžete jej nechat prázdné"); break; case 131: Showlrep1("V obsahu příspěvku byl použit nepovolený znak $sMess"); break; case 132: Showlrep1("Velikost obsahu příspěvku je příliš velká, zkraťte jej prosím"); break; case 134: Showlrep2("Změna obsahu u příspěvku byla úspěšně provedena."); break; case 133: Showlrep1("Změna obsahu u příspěvku se nepovedla
Zkuste to prosím znovu"); break; case 135: Showlrep1("Nebyla zvolena konkrétní stránka"); break; case 136: Showlrep1("V poznámce byl nalezen zakázaný HTML tag"); break; case 137: Showlrep1("Nepovedlo se zařadit příspěvek do čísla časopisu"); break; case 138: Showlrep2("Příspěvek byl zařazen na stránku čísla časopisu"); break; case 200: Showlrep1("Nebylo vyplněno požadované jméno a heslo"); break; case 201: Showlrep1("Nebylo vyplněno požadované jméno"); break; case 202: Showlrep1("Nebylo vyplněno požadované heslo"); break; case 203: Showlrep1("Již existující uživatelské jméno...zvolte jiné"); break; case 204: Showlrep1("Středník nesmí být obsažen ve jménu uživatele"); break; case 205: Showlrep1("Čárka nesmí být obsažena ve jménu uživatele"); break; case 206: Showlrep1("Uživatelské jméno musí mít minimálně 3 znaky"); break; case 207: Showlrep1("Uživatelské jméno může mít maximálně 20 znaků"); break; case 208: Showlrep1("Znak zavináče by neměl být obsažen ve jménu uživatele, aby se zamezilo případným problémům"); break; case 209: Showlrep1("Uživatelské jméno nesmí být zakončeno znakem mezery"); break; case 210: Showlrep2("Byla zatrhnuta volba registrace nového uživatele. Vyplňte prosím následující údaje, pokud chcete reagovat na konkrétní příspěvky v časopise pomocí systému zpráv. A budete-li mít zájem, můžete se pak v budoucnu podílet na náplni časopisu. Vaše osobní údaje budou sloužit jen k případnému navázaní kontaktu v rámci publikační spolupráce."); break; default: // echo "Nejaka jina hlaska odpovidajici stavu: ".$lreport; break; } endfor; if ($wasmsg==1) Showlrep2("Zpráva byla vymazána"); if ($wasmsg>1) Showlrep2("Zprávy byly vymazány"); // echo "LLL".$lreport."SSS".$lstate; // VNASLEDUJICI CASTI VYKRESLI OBSAH OBRACOVKY PODLE LSTATE NASTAVENEHO V ZAVISLOSTI NA VOLBACH V MENU A STISKY TLACITEK ?>
31) $leditIDU=0; switch ($lstate): /* case 1: // DOSLE ZPRAVY case 2: // KONTEXT ZPRAVY case 3: // ODESLANE ZPRAVY case 4: // ULOZENE ZPRAVY case 5: // REGISTRACNI FORM case 6: // UVITACI ZPRAVA case 7: // VYHLEDANE ZPRAVY DLE JMENA case 11: //VLASTNI PRISPEVKY case 12: //PUBLIKOVANE PRISPEVKY case 13: //VIDITELNE PRISPEVKY case 15: //ZAKLADNI EDITACE PRISPEVKU case 16: //EDITACE OBSAHU PRISPEVKU case 17: //ZARAZENI DO CISLA case 21: //VYPIS KOLEKCI case 25: //PREUSPORADANI KOLEKCI case 26: //EDITACE KOLEKCI case 31: //EDITACE UDAJU UZIVATELE case 32: //JMENO A HESLO UZIV case 45: //OBLIBENI/NEOBLIBENI case 50: //NOVE POZNAMKY case 51: //POZNAMKY OSTATNICH case 52: //VLASTNI POZNAMKY case 70:-73:// KONTAKTY REDAKCE case 80:-83:// NEHODNOCENE PRISPEVKY case 90:-91:// ZOBRAZENI GALERIE */ case 1: case 2: case 3: case 4: case 7: case 8: // ZPRAVY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! if ($lstate==1) $mt1=1; if ($lstate==2) $mt2=1; if ($lstate==3) $mt3=1; if ($lstate==4) $mt4=1; if ($lstate==7) $mg2=1; if ($lstate==8) $mg3=1; //probehne test na ip include "testip1.php"; if (($badip==1 && $typeip<=-50) || ($g1>1)) { } else { //include "forum-intro.php"; echo ""; //echo ""; //echo ""; echo "
"; $fnum=5; $fdate=0; $fname=1; $ftitle=25; $ftheme=1; $fhead="TÉMATA VE FÓRU - posledních ".$fnum." témat"; //include ("forum/lastthemes5.php"); //echo ""; unset($rec); unset($posts); $fnum=5; $fdate=0; $fname=1; $ftitle=25; $ftheme=1; $fhead="REAKCE VE FÓRU - posledních ".$fnum." reakcí"; //include ("forum/lastthemes7.php"); //echo "
 
"; $fnum=5; $fdate=0; $fname=1; $ftitle=30; $ftheme=1; $flink="reads.php?fc=3&c1=1"; $fhead="KNIHY - nové odkazy"; //.$fnum." odkazů"; include ("inc/reads-last4.php"); echo " "; $fnum=5; $fdate=1; $fname=1; $ftitle=30; $ftheme=1; $flink="meets.php?fc=3&c1=6"; //webs.php?fc=3&c1=1 $fhead="AKCE,SRAZY - nové odkazy"; //.$fnum." odkazů"; //WEBy - nové odkazy include ("inc/meets-last4.php"); //inc/webs-last4.php echo "
"; } ?>
POSLAT ZPRÁVU (Tvůj e-mail: ".StrToLower(CorrectMail1(PutOutDiakr1($whois)))."@totem.cz)"; ?> NOVINKY, INFORMACE
colspan=3>
0 || $IsUsr34>0) { ?> 0) { ?> 0) { ?> 0) { ?> 0 || $IsUsr34>0) { ?> 0): ?> 0): ?> 0): ?> 0): ?> 0): ?>
1.Uživateli:"") echo " value=\"".$whom1."\">"; else echo ">"; ?> (více adresátů oddělujte ;)
2.Na email:"") echo " value=\"".$whommail1."\">"; else echo ">"; ?> titulek:"; else echo ">"; ?>
3.Do rubriky: 0) { ?> !
TEXT: 0): ?> (také lze odpovědět na vybranou došlou zprávu níže)
Vlož přílohu: 
Vlož odkaz:"") echo " value=\"".$whichlink1."\">"; else echo ">"; ?> 
Vyber ikonku: 
Pošli tuto zprávu redakci Totemu...zatim nefunkcni
Pošli tuto zprávu správci Totemu...zatim nefunkcni
Pošli tuto zprávu všem redaktorům

od ID:0) echo " value=\"".$ustart1."\">"; else echo ">"; ?>  do ID:0) echo " value=\"".$uend1."\">"; else echo ">"; ?>
Pošli tuto zprávu výše vymezeným uživatelům i na mail
Pošli tuto zprávu výše vymezeným, ale na mail NE!
(Výše uvedené volby používejte po dohodě s členy SR)
Pošli tuto zprávu všem autorům
Pošli tuto zprávu všem autorům bez mailu


"; //include "java/scroll/scroll3.php"; $lim1=1; include "inc/showinfo1.php"; ?>
0) { $lim1=$maxshowmes*($g1-1); $lim2=$maxshowmes*($g1+29); switch ($lstate) { case 2: // ZOBRAZENI HISTORIE ZPRAV S VYBRANYM UZIVATELEM ******************************* $whichm3=0; for ($i1=1; $i1<=$countm; $i1++): $whichm1="m".$i1; eval("\$whichm2=\$\$whichm1;"); if (($whichm2<>0) && ($whichm3==0)) $whichm3=$whichm2; endfor; if ($whichm3<>0): // to znamena ze byl v minulem obraze vybran urcity adresat a zprava --------------------- $lcheckmsg=$whichm3; $loldstate=$lstate; // TADY SE ROZHODUJE Z KTEREHO VYPISU ZPRAV SE PRISLO 1...NOVE, 2...KONTEXT, 3...DOSLE, 4...ODESLANE $sqlwhok = "SELECT * FROM messages WHERE IDM = '$lcheckmsg'"; $repwhok = mysql_query($sqlwhok); if (!$repwhok): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zpravy who3 !!!"; break; else: $arrwhok = MySQL_Fetch_Array($repwhok); if ($arrwhok["IDU2"]==$whoisid): $whosecond=$arrwhok["IDU3"]; else: $whosecond=$arrwhok["IDU2"]; endif; //echo "*".$whosecond."*".$whoisid."*".$lcheckmsg."*".$arrwhok["IDU2"]."*".$arrwhok["IDU3"]; $sqlmsgk="SELECT * FROM messages WHERE (IDU2='$whoisid' AND IDU3='$whosecond' AND (IDU1=1 OR IDU1=2)) OR (IDU2='$whosecond' AND IDU3='$whoisid' AND (IDU1=1 OR IDU1=3)) ORDER BY mwhen1 DESC"; // $sqlmsg.=" LIMIT $lim1,$lim2"; $repmsgk= mysql_query($sqlmsgk); if (!$repmsgk): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...zobrazeni kontextu !!!"; $lreport[]=30; // chyba pri pristupu ke zprave pri zjistovani kontextu break; else: $lreport[]=31; // pristup probehl vpohode $lstate=2; $co=12; endif; endif; else: $lreport[]=32; //nebyl vybran zadny adresat (zprava) endif; break; case 1: // ZOBRAZENI DOSLYCH ZPRAV ******************** // $sqlmsg="SELECT * FROM messages WHERE IDU3 ='$whoisid' AND (IDU1=1 OR IDU1=3) AND (idstate=1 OR idstate=2) ORDER BY mwhen1 DESC"; $sqlmsg="SELECT messages.IDM,messages.mwhich,messages.mtype,mtypes.mtname,messages.IDU2,messages.mother,messages.idstate,messages.mwhen1,users.IDU,users.uusername FROM messages,mtypes,users WHERE messages.mtype=mtypes.IDMT"; if ($mg1t>0) $sqlmsg.=" AND messages.mtype='$mg1t'"; if (StrLen($mg2t)>0) $sqlmsg.=" AND users.uusername LIKE '$mg2t'"; $sqlmsg.=" AND messages.IDU2=users.IDU AND messages.IDU3 ='$whoisid' AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=3) AND (messages.idstate=0 OR messages.idstate=1 OR messages.idstate=2 OR messages.idstate=3) ORDER BY mwhen1 DESC"; // $sqlmsg.=" LIMIT $lim1,$lim2"; $repmsg= mysql_query($sqlmsg); if (!$repmsg): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...zobrazeni doslych !!!"; $lreport[]=34; // chyba pri pristupu ke zprave pri zjistovani doslych break; else: $lreport[]=35; // pristup k tabulce zprav při zjistovani doslych probehl vpohode $lstate=1; $co=11; endif; break; case 3: // ZOBRAZENI ODESLANYCH ZPRAV ******************* // $sqlmsg="SELECT * FROM messages WHERE IDU2='$whoisid' AND (IDU1=1 OR IDU1=2) AND (idstate=1 OR idstate=2) ORDER BY mwhen1 DESC"; $sqlmsg="SELECT messages.IDM,messages.mwhich,messages.mtype,mtypes.mtname,messages.IDU2,messages.mother,messages.idstate,messages.mwhen1,users.IDU,users.uusername FROM messages,mtypes,users WHERE messages.mtype=mtypes.IDMT"; if ($mg1t>0) $sqlmsg.=" AND messages.mtype='$mg1t'"; if (StrLen($mg2t)>0) $sqlmsg.=" AND users.uusername LIKE '$mg2t'"; $sqlmsg.=" AND messages.IDU3=users.IDU AND messages.IDU2='$whoisid' AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=2) AND (messages.idstate=0 OR messages.idstate=1 OR messages.idstate=4 OR messages.idstate=5) ORDER BY mwhen1 DESC"; // $sqlmsg.=" LIMIT $lim1,$lim2"; $repmsg= mysql_query($sqlmsg); if (!$repmsg): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...zobrazeni odeslych !!!"; $lreport[]=36; // chyba pri pristupu ke zprave pri zjistovani odeslych break; else: $lreport[]=37; // pristup probehl vpohode $lstate=3; $co=13; endif; break; case 4: // ZOBRAZENI ULOZENYCH ZPRAV ******************** // $sqlmsg="SELECT * FROM messages WHERE IDU3 ='$whoisid' AND (IDU1=1 OR IDU1=2 OR IDU1=3) AND (idstate=3 OR idstate=4) ORDER BY mwhen1 DESC"; $sqlmsg="SELECT messages.IDM,messages.mwhich,messages.mtype,mtypes.mtname,messages.IDU2,messages.IDU3,messages.mother,messages.idstate,messages.mwhen1,users.IDU,users.uusername FROM messages,mtypes,users WHERE messages.mtype=mtypes.IDMT"; if ($mg1t>0) $sqlmsg.=" AND messages.mtype='$mg1t'"; if (StrLen($mg2t)>0) $sqlmsg.=" AND users.uusername LIKE '$mg2t'"; $sqlmsg.=" AND (messages.IDU2=users.IDU AND messages.IDU3='$whoisid' AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=3) AND (messages.idstate=4 OR messages.idstate=5 OR messages.idstate=6 OR messages.idstate=7)) ORDER BY mwhen1 DESC"; //manyrecords $sqlmsg.=" AND (((messages.IDU3=users.IDU AND messages.IDU2='$whoisid' AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=2) AND (messages.idstate=2 OR messages.idstate=3 OR messages.idstate=6 OR messages.idstate=7)) OR (messages.IDU2=users.IDU AND messages.IDU3='$whoisid' AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=3) AND (messages.idstate=4 OR messages.idstate=5 OR messages.idstate=6 OR messages.idstate=7)))) ORDER BY mwhen1 DESC"; // $sqlmsg.=" AND (messages.IDU2=users.IDU AND messages.IDU3='$whoisid' AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=2) AND (messages.idstate=2 OR messages.idstate=3 OR messages.idstate=6 OR messages.idstate=7)) ORDER BY mwhen1 DESC"; // jen ulozeneprijate $sqlmsg.=" AND ((messages.IDU2=users.IDU AND messages.IDU3='$whoisid') AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=3) AND (messages.idstate=4 OR messages.idstate=5 OR messages.idstate=6 OR messages.idstate=7)) ORDER BY mwhen1 DESC"; // $sqlmsg.=" LIMIT $lim1,$lim2"; $repmsg= mysql_query($sqlmsg); if (!$repmsg): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...zobrazeni ulozenych !!!"; $lreport[]=34; // chyba pri pristupu ke zprave pri zjistovani doslych break; else: $lreport[]=35; // pristup k tabulce zprav při zjistovani doslych probehl vpohode $lstate=4; $co=14; endif; break; case 7: // ZOBRAZENI ZPRAV VYHLEDANYCH PODLE JMENA ******************** // $sqlmsg="SELECT * FROM messages WHERE IDU3 ='$whoisid' AND (IDU1=1 OR IDU1=2 OR IDU1=3) AND (idstate=3 OR idstate=4) ORDER BY mwhen1 DESC"; $sqlmsg="SELECT messages.IDM,messages.mwhich,messages.mtype,mtypes.mtname,messages.IDU2,messages.IDU3,messages.mother,messages.idstate,messages.mwhen1,users.IDU,users.uusername FROM messages,mtypes,users WHERE"; $sqlmsg.=" messages.mtype=mtypes.IDMT"; if ($mg1t>0) $sqlmsg.=" AND messages.mtype='$mg1t'"; // $sqlmsg.=" AND ((messages.IDU3=users.IDU AND messages.IDU2='$whoisid'"; // if (StrLen($mg2t)>0) $sqlmsg.=" AND users.uusername LIKE '$mg2t'"; // $sqlmsg.=") OR (messages.IDU2=users.IDU AND messages.IDU3='$whoisid'"; // if (StrLen($mg2t)>0) $sqlmsg.=" AND users.uusername LIKE '$mg2t'"; $sqlmsg.=" AND messages.IDU2=users.IDU AND messages.IDU3='$whoisid'"; if (StrLen($mg2t)>0) $sqlmsg.=" AND users.uusername LIKE '$mg2t'"; $sqlmsg.=" AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=3) ORDER BY mwhen1 DESC"; // $sqlmsg.=" LIMIT $lim1,$lim2"; $repmsg= mysql_query($sqlmsg); if (!$repmsg): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...zobrazeni ulozenych !!!"; $lreport[]=34; // chyba pri pristupu ke zprave pri zjistovani doslych break; else: $lreport[]=35; // pristup k tabulce zprav při zjistovani doslych probehl vpohode $lstate=7; $co=15; endif; break; case 8: // ZOBRAZENI ZPRAV VYHLEDANYCH PODLE TEXTU******************** // $sqlmsg="SELECT * FROM messages WHERE IDU3 ='$whoisid' AND (IDU1=1 OR IDU1=2 OR IDU1=3) AND (idstate=3 OR idstate=4) ORDER BY mwhen1 DESC"; // $sqlmsg="SELECT messages.IDM,messages.mwhich,messages.mtype,mtypes.mtname,messages.IDU2,messages.IDU3,messages.mother,messages.idstate,messages.mwhen1,users.IDU,users.uusername FROM messages,mtypes,users,srcmsg WHERE messages.mtype=mtypes.IDMT"; $sqlmsg="SELECT messages.IDM,messages.mwhich,messages.mtype,mtypes.mtname,messages.IDU2,messages.IDU3,messages.mother,messages.idstate,messages.mwhen1 FROM messages,mtypes,srcmsg WHERE messages.mtype=mtypes.IDMT"; if ($mg1t>0) $sqlmsg.=" AND messages.mtype='$mg1t'"; // $sqlmsg.=" AND messages.mwhich=srcmsg.idmsg AND srcmsg.mbody LIKE '%$mg3t%' AND ((messages.IDU3=users.IDU AND messages.IDU2='$whoisid') OR (messages.IDU2=users.IDU AND messages.IDU3='$whoisid')) AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=2 OR messages.IDU1=3) ORDER BY mwhen1 DESC"; $sqlmsg.=" AND messages.mwhich=srcmsg.idmsg AND srcmsg.mbody LIKE '%$mg3t%' AND ((messages.IDU2='$whoisid') OR (messages.IDU3='$whoisid')) AND (messages.IDU1=1 OR messages.IDU1=2 OR messages.IDU1=3) ORDER BY mwhen1 DESC"; // $sqlmsg.=" LIMIT $lim1,$lim2"; $repmsg= mysql_query($sqlmsg); if (!$repmsg): echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab Zprav...zobrazeni ulozenych !!!"; $lreport[]=34; // chyba pri pristupu ke zprave pri zjistovani doslych break; else: $lreport[]=35; // pristup k tabulce zprav při zjistovani doslych probehl vpohode $lstate=8; $co=16; endif; break; } //endswitch; // KONEC ZPRACOVAVANI AKCI VYVOLANYCH STISKEM TL PROVED VE FORMU ZPRAV ****************** //if ($IsUsr1==1) echo "MSGSQL:".$sqlmsg; $cntmsg= MySQL_NumRows($repmsg); // echo $cntmsgf; } ?> "; } else { // $countm=0; $cntshowmes=1; $msgids=""; $maxm1=$maxshowmes*($g1-1); $maxm2=$maxshowmes*($g1); $bcolor=true; while ($savemsgf= MySQL_Fetch_Array($repmsg)): if (($cntshowmes>$maxm1) && ($cntshowmes<=$maxm2)): ?> } ?>
Došlé<\" name=mt1>"; else echo ""; if (IsSet($mt3)) echo "Odeslané<\" name=mt3>"; else echo ""; if (IsSet($mt4)) echo "Uložené<\" name=mt4>"; else echo ""; echo ""; if (StrLen($mg2t)>0) echo "Jméno: "; else echo " Jméno: "; // ?>  Typ: Hledej<\" name=mg2>"; else echo ""; // ?>
"; echo "Nenalezeny žádné...

>"; echo $cntshowmes."."; echo "0) echo " CHECKED>"; else echo ">"; $datum1=SubStr($savemsgf["mwhen1"],5,2); if (SubStr($datum1,0,1)=="0") $datum1=SubStr($savemsgf["mwhen1"],6,1); $datum2=SubStr($savemsgf["mwhen1"],8,2); if (SubStr($datum2,0,1)=="0") $datum2=SubStr($savemsgf["mwhen1"],9,1); $datum3=SubStr($savemsgf["mwhen1"],0,4); $mrok=Date("Y"); if ($mrok==$datum3) $datum3=""; if ($mfmail=="0") { echo $savemsgf["uusername"]." - "; } else { if ($IsUsr1>0) echo ""; echo $mfmail; if ($IsUsr1>0) echo ""; echo " - "; } echo $datum2.".".$datum1.".".$datum3." "; //." > " if ($savemsgf["idstate"]==0 || $savemsgf["idstate"]==2 || $savemsgf["idstate"]==4 || $savemsgf["idstate"]==6) echo ""; // echo "
         "; if (MySQL_NumRows($repma)>0) { echo "
   Přílohy:
"; $cntap=1; while ($savema= MySQL_Fetch_Array($repma)) { $aIDAT=$savema["IDAT"]; $aid=$savema["id"]; $apname=$savema["aname"]; $aptype=$savema["atype"]; $apsize=$savema["asize"]; $appath=$savema["apath"]; echo "   $cntap.$apname ($apsize B)
"; $cntap++; } } ?>
>(.*)", "", $correctmsg); $correctmsg = preg_replace("/(.*)<\/SCRIPT>/", "", $correctmsg); //$intromsg=SubStr($correctmsg,0,30)."..."; echo $correctmsg; echo "
"; endif; ?>
> "; $savestate=$savemsgf["idstate"]; if ($whoisid==$poslalf) { echo "odchozí"; if ($savestate==2 || $savestate==3 || $savestate==6 || $savestate==7) echo "
uloženo"; } else { echo "příchozí"; if ($savestate==4 || $savestate==5 || $savestate==6 || $savestate==7) echo "
uloženo"; } ?>

> Operace s označenými zprávami
"; echo " "; if ($IsUsr1==1) { if (StrLen($mg3t)>0) echo "Text: Hledej<\" name=mg3>"; else echo "Text: "; } //echo ""; //bgcolor=\"$color1\" ?>
1): echo "
DALŠÍ ZPRÁVY: "; for ($inav=1;$inav<=$navigkey;$inav=$inav+1): if ($inav==$g1): echo "(".$inav.") "; else: echo "0) echo "&mg1t=$mg1t"; if (StrLen($mg2t)>0) echo "&mg2t=$mg2t"; if (StrLen($mg3t)>0) echo "&mg3t=$mg3t"; echo ">".$inav." "; endif; endfor; endif; // KONEC VYPISU NAVIGACNI CASTI ?>
> 0) echo ""; ?> "; ?>
1)) { } else { //include "forum-intro.php"; echo ""; echo ""; //echo ""; //echo "
"; $fnum=10; $fdate=0; $fname=1; $ftitle=25; $ftheme=1; $fhead="TÉMATA VE FÓRU - posledních ".$fnum." témat"; include ("forum/lastthemes5.php"); echo " "; unset($rec); unset($posts); $fnum=10; $fdate=0; $fname=1; $ftitle=25; $ftheme=1; $fhead="REAKCE VE FÓRU - posledních ".$fnum." reakcí"; include ("forum/lastthemes7.php"); //echo "
 
"; $fnum=5; $fdate=0; $fname=1; $ftitle=30; $ftheme=1; $flink="reads.php?fc=3&c1=1"; $fhead="ČETLI JSME? - poslední odkazy"; //.$fnum." odkazů"; //include ("inc/reads-last4.php"); //echo " "; $fnum=5; $fdate=1; $fname=1; $ftitle=30; $ftheme=1; $flink="meets.php?fc=3&c1=6"; $fhead="AKCE,SRAZY - poslední odkazy"; //.$fnum." odkazů"; //include ("inc/meets-last4.php"); echo "
"; } break; case 5: // ZOBRAZENI REGISTRACNIHO FORMULARE ****************************************** if ($fautor<>"") $fidu=$fautor; if ($fpassword<>"") $fpassword1=$fpassword; ?>

 


Vítáme Vás v Totemu, máte tyto možnosti:
  • Pokud chcete reagovat na příspěvky jednotlivých autorů, můžete OHODNOTIT příspěvky po přečtení, psát k nim POZNÁMKY, psát REAKCE do diskusního fóra, nebo přímo kontaktovat autora, když kliknete na jeho jméno kdekoliv v časopise.
  • Podobným způsobem můžete kontaktovat kteréhokoliv uživatele v TOTEMu.
  • Můžete se stát také AUTOREM, vkládat své příspěvky a podělit se tak se čtenáři o svá díla, výtvory, články, nápady i jakékoliv pokusy v oblasti literatury, hudby, grafiky, filmu divadla a dalších kulturních oblastí.
  • Pokud to myslíte s publikováním vážněji a chtěli byste vést vlastní rubriku, ozvěte se nám buďto na mail nebo systémem zpráv, když jako adresáta uvedete jméno TOTEM.
Přejeme Vám příjemné chvíle strávené na našich stránkách.
collection ORDER BY adate1 DESC"; $sqllast="SELECT IDA FROM articles WHERE IDA<>collection"; $getlast = mysql_query($sqllast); $cntlast =MySQL_NumRows($getlast); switch ($lsortby1): case 0: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection ORDER BY adate1 DESC,idsort"; break; case 1: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection ORDER BY atitle,adate1 DESC,idsort"; break; case 2: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection ORDER BY idstate,adate1 DESC,idsort"; break; case 3: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection ORDER BY IDS1,adate1 DESC,idsort"; break; case 4: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection ORDER BY idsort,adate1 DESC,idsort"; break; case 5: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection ORDER BY aselect,adate1 DESC,idsort"; break; case 6: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection ORDER BY adate5 DESC,adate2 DESC,idsort"; break; default: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection ORDER BY adate1 DESC,idsort"; break; endswitch; else: $sqllast="SELECT IDA FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection"; $getlast = mysql_query($sqllast); $cntlast =MySQL_NumRows($getlast); switch ($lsortby1): case 0: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection ORDER BY adate1 DESC,idsort"; break; case 1: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection ORDER BY atitle,adate1 DESC,idsort"; break; case 2: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection ORDER BY idstate,adate1 DESC,idsort"; break; case 3: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection ORDER BY IDS1,adate1 DESC,idsort"; break; case 4: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection ORDER BY idsort,adate1 DESC,idsort"; break; case 5: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection ORDER BY aselect,adate1 DESC,idsort"; break; case 6: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection ORDER BY adate5 DESC,adate2 DESC,idsort"; break; default: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE idsort<5 AND IDU='$whoisid' AND IDA<>collection ORDER BY adate1 DESC,idsort"; break; endswitch; endif; // echo "SQL:".$sqllast; $getlast = mysql_query($sqllast); $cntlast2 =MySQL_NumRows($getlast); // echo "CNT2:".$cntlast2; if ($cntlast2): ?>
align=center> Další příspěvky: "); echo "
"; // ZAVOLA SE FCE, KTERA VYKRESLI CELY SELECT S VOLBAMA ********************************* $gNday2=Date("d"); $gNmonth2=Date("m"); $gNyear2=Date("Y"); $gNday5=Date("d"); $gNmonth5=Date("m"); $gNyear5=Date("Y"); $gNhour2=Date("h"); $gNhour5=Date("h"); ShowChoices1(1,$Color30); // DOKRESLI SE ZBYTEK FORMULARE S HIDNAMA A UKONCI SE ********************************** ?> "; ?>
Nemáš zatím vytvořeny žádné příspěvky.
"; endif; break; case 12: // VYPISOVANI PRISPEVKU CEKAJICICH a PUBLIKOVANYCH ***************************************************** // if ($whois=="TOTEM") switch ($lsortby2): case 0: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort<4 ORDER BY adate5 DESC,idsort"; break; case 1: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort<4 ORDER BY atitle,adate5 DESC,idsort"; break; case 2: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort<4 ORDER BY idstate,adate5 DESC,idsort"; break; case 3: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort<4 ORDER BY IDS1,adate5 DESC,idsort"; break; case 4: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort<4 ORDER BY idsort,adate5 DESC,idsort"; break; case 5: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort<4 ORDER BY aselect,adate5 DESC,idsort"; break; case 6: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort<4 ORDER BY adate5 DESC,adate1 DESC,idsort"; break; default: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort<4 ORDER BY adate5 DESC,idsort"; break; endswitch; $getlast = mysql_query($sqllast); $cntlast =MySQL_NumRows($getlast); $maxa1=$maxshowart2*($l3order-1); $maxa2=$maxshowart2*($l3order); if ($cntlast>0): ?>
align=center> Další příspěvky: "); if ($counta>0) echo "
"; else echo "Žádné příspěvky určené k zařazení."; // ZAVOLA SE FCE, KTERA VYKRESLI CELY SELECT S VOLBAMA ********************************* if ($counta>0) { $gNday2=Date("d"); $gNmonth2=Date("m"); $gNyear2=Date("Y"); $gNday5=Date("d"); $gNmonth5=Date("m"); $gNyear5=Date("Y"); $gNhour2=Date("h"); $gNhour5=Date("h"); ShowChoices1(2,$Color30); } // DOKRESLI SE ZBYTEK FORMULARE S HIDNAMA A UKONCI SE ********************************** ?> "; ?>
Žádné příspěvky určené k zařazení !
"; endif; break; case 13: // VYPISOVANI PRISPEVKU K ZVIDITELNENI ***************************************************** switch ($lsortby3): case 0: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort=4 ORDER BY adate2 DESC,idsort"; break; case 1: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort=4 ORDER BY atitle,adate2 DESC,idsort"; break; case 2: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort=4 ORDER BY idstate,adate2 DESC,idsort"; break; case 3: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort=4 ORDER BY IDS1,adate2 DESC,idsort"; break; case 4: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort=4 ORDER BY idsort,adate2 DESC,idsort"; break; case 5: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort=4 ORDER BY aselect,adate2 DESC,idsort"; break; case 6: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort=4 ORDER BY adate2 DESC,adate1 DESC,idsort"; break; default: $sqllast="SELECT * FROM articles WHERE IDA<>collection AND idsort=4 ORDER BY adate2 DESC,idsort"; break; endswitch; $getlast = mysql_query($sqllast); $cntlast =MySQL_NumRows($getlast); $maxa1=$maxshowart3*($l4order-1); $maxa2=$maxshowart3*($l4order); if ($cntlast>0): ?>
align=center> Další příspěvky: "); echo "
"; // ZAVOLA SE FCE, KTERA VYKRESLI CELY SELECT S VOLBAMA ********************************* $gNday2=Date("d"); $gNmonth2=Date("m"); $gNyear2=Date("Y"); $gNday5=Date("d"); $gNmonth5=Date("m"); $gNyear5=Date("Y"); $gNhour2=Date("h"); $gNhour5=Date("h"); ShowChoices1(3,$Color30); // DOKRESLI SE ZBYTEK FORMULARE S HIDNAMA A UKONCI SE ********************************** ?> "; ?>
Nemáš zatím vytvořeny žádné příspěvky.
"; endif; break; case 15: $what2=WhatIsUsr0($whoisid,$gslot); if ($larttoedit1==0): echo "Není vybrán žádný příspěvek k editaci"; else: ?>
Zde můžete změnit základní údaje příspěvku
0 || $whoisid==$gownerid) { ?> 0) { ?> */ ?> 0) { /* ?>

Titulek příspěvku:

Zařazení do rubriky:

Zařazení do kolekce:

Obrázek u titulku:
"; // if (File_Exists($pomo1b)) echo "
"; // if (File_Exists($pomo1c)) echo "
"; if ($gSignobr!="") { echo "
"; echo "použít tento obrázek nebo zadat nový:
"; } else echo "
"; ?>
( a max.10KB)

Úvodník u titulku:

Datum publikování: ?>
Zviditelnění v časopise: " >>> ?>
(pokud ponecháte dnešní, bude uveřejněn okamžitě)
Datum ukrytí příspěvku:  ..
(pokud datum ukrytí neuvedete, bude neomezeno)

Typ:    Stav:

Výměna autora: '' AND upassword<>'' ORDER BY uusername"; $repfaut = mysql_query($sqlfaut); if (!$repfaut) { // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab uzivatelu !!!"; $goareport=30; // break; } else { $cntfaut = MySQL_NumRows($repfaut); if ($cntfaut>0) { ?>
Zde je možno zaměnit autora, pokud byl příspěvek
vložen v jeho zastoupení, nebo z jiného důvodu.

Nahrazení obsahu příspěvku jiným:
Zde vložte identifikační číslo příspěvku, jehož obsah má
nahradit obsah tohoto editovaného. Pokud pole nevyplníte,
zůstane hlavní část příspěvku nezměněna.

Skrytá poznámka k příspěvku:


Zde můžete upravit obsah příspěvku

Obsah příspěvku k editaci:


Zde můžete zařadit příspěvek do konkrétního čísla/vźběru

Vyberte konkrétní číslo a stránku:

Výběr typu příspěvku na stránce:

Poznámka k příspěvku, důvod k zařazení:


"; ShowLabel5("TVÉ KOLEKCE V TOTEMU","FFF8E8"); ?>
align=center> "; echo ""; echo ""; echo ""; $countc=$countc+1; endwhile; echo "
zvoltitulek a úvodník kolekcízařazen v rubricestav
"; echo "0) echo " CHECKED>"; else echo ">"; echo "
"; $auser = $zaznam1["IDU"]; $sql3="SELECT * FROM users WHERE IDU = '$auser'"; $vysledek3 = mysql_query($sql3); if (!$vysledek3): echo "Doslo k chybe v sekci vypisovani kolekci!!!"; break; endif; $zaznam3 = MySQL_Fetch_Array($vysledek3); echo ""; if ($zaznam1["asigngrf"]<>"") echo ""; echo "".$zaznam1["atitle"]." - "; echo $zaznam3["uusername"]; echo " - "; $datum1=SubStr($zaznam1["adate2"],5,2); if (SubStr($datum1,0,1)=="0"): $datum1=SubStr($datum1,1,2); endif; $datum2=SubStr($zaznam1["adate2"],8,2); if (SubStr($datum2,0,1)=="0"): $datum2=SubStr($datum2,1,2); endif; $datum3=SubStr($zaznam1["adate2"],0,4); $arok=Date("Y"); if ($arok==$datum3) $datum3=""; echo $datum2.".".$datum1.".".$datum3; // echo "
"; echo $zaznam1["aintro"]."

"; echo "
"; $sekce = $zaznam1["IDS1"]; $sqls="SELECT * FROM slots WHERE IDS = '$sekce'"; $vysledeks = mysql_query($sqls); if (!$vysledeks): echo "Doslo k chybe v sekci vypisovani kolekci pri zjistovani rubriky u kolekce!!!"; break; else: // echo "Rubrika:
"; $zaznams = MySQL_Fetch_Array($vysledeks); echo ""; echo $zaznams["sname"]."
"; endif; echo "
"; if ($zaznam1["idstate"]==0) echo "špatně vložena"; if ($zaznam1["idstate"]==1) echo "skrytá"; if ($zaznam1["idstate"]==2) echo "editována"; if ($zaznam1["idstate"]==3) echo "je vidět"; echo "
"; ?> "; ?>
Nemáš zatím vytvořeny žádné kolekce.
"; endif; // blok pro novou kolekci /* echo "
";
ShowLabel1("Vytvořit novou kolekci","FFF8E8");
Přeuspořádání pořadí v kolekci:
'$lcoltoorder' ORDER BY acolorder"; else $sqlcolord1="SELECT * FROM articles WHERE IDU='$whoisid' AND collection='$lcoltoorder' AND IDA<>'$lcoltoorder' ORDER BY acolorder"; $repcolord1= mysql_query($sqlcolord1); $cntcolord1 =MySQL_NumRows($repcolord1); if ($cntcolord1>0): ?>
zvol ?> "; echo ""; echo ""; echo ""; $countc=$countc+1; endwhile; echo "
titulek a úvodník kolekcízařazen v rubricestavpořadí
"; $auser = $zaznam1["IDU"]; $sql3="SELECT * FROM users WHERE IDU = '$auser'"; $vysledek3 = mysql_query($sql3); if (!$vysledek3): echo "Doslo k chybe v sekci preusporadavani kolekci!!!"; break; endif; $zaznam3 = MySQL_Fetch_Array($vysledek3); echo ""; if ($zaznam1["asigngrf"]<>"") echo ""; echo "".$zaznam1["atitle"]." - "; echo $zaznam3["uusername"]; echo " - "; $datum1=SubStr($zaznam1["adate2"],5,2); if (SubStr($datum1,0,1)=="0"): $datum1=SubStr($datum1,1,2); endif; $datum2=SubStr($zaznam1["adate2"],8,2); if (SubStr($datum2,0,1)=="0"): $datum2=SubStr($datum2,1,2); endif; $datum3=SubStr($zaznam1["adate2"],0,4); $arok=Date("Y"); if ($arok==$datum3) $datum3=""; echo $datum2.".".$datum1.".".$datum3; // echo "
"; echo $zaznam1["aintro"]."

"; echo "
"; $sekce = $zaznam1["IDS1"]; $sqls="SELECT * FROM slots WHERE IDS = '$sekce'"; $vysledeks = mysql_query($sqls); if (!$vysledeks): echo "Doslo k chybe pri preuspor kolekce a zjistovani rubriky!!!"; break; else: // echo "Rubrika:
"; $zaznams = MySQL_Fetch_Array($vysledeks); echo ""; echo $zaznams["sname"]."
"; endif; echo "
"; if ($zaznam1["idstate"]==0) echo "špatně vložena"; if ($zaznam1["idstate"]==1) echo "skrytá"; if ($zaznam1["idstate"]==2) echo "editována"; if ($zaznam1["idstate"]==3) echo "je vidět"; echo "
"; // $whichcol="s".$zaznam1["IDA"]; ?>
"; ?> "; ?>
V této kolekci není zatím žádný příspěvek
"; endif; endif; break; // KONEC PREUSPORADANI KOLEKCE ***************************************************************************** case 26: // EDITACE KOLEKCE ************************************************************************************ if ($lcoltoedit1==0): echo "Není vybrána žádná kolekce k editaci"; echo "
ZPĚT na zobrazení kolekcí"; else: ?>
Zde můžete změnit základní údaje kolekce
0): ?>

Název kolekce:
Obrázek u názvu:
"; // if (File_Exists($pomo1b)) echo "
"; // if (File_Exists($pomo1c)) echo "
"; if ($gSignobr!="") { echo "
"; echo "použít tento obrázek nebo zadat nový:
"; } else echo "
"; ?>
( a max.10KB)
Úvodník u kolekce:
Zařadit kolekci do rubriky:

Datum uveřejnění kolekce: --
Datum, po kterém bude ukryta: --
(pokud datum ukrytí neuvedete, bude neomezeno)

Výměna autora: '' AND upassword<>'' ORDER BY uusername"; $repfaut = mysql_query($sqlfaut); if (!$repfaut) { // echo "Doslo k chybe pri pristupu k tab uzivatelu !!!"; $goareport=30; // break; } else { $cntfaut = MySQL_NumRows($repfaut); if ($cntfaut>0) { ?>
Zde je možno zaměnit autora, pokud byla kolekce
vložena v jeho zastoupení, nebo z jiného důvodu.

Skrytá poznámka ke kolekci:


0): ?>
//
?>

 

endif; break; case 32: ?>
Nové údaje byly uspěšně uloženy do systému.
Vaše uživatelské jméno je:
Vaše přihlašovcí heslo je:

Pokud zapomenete jméno nebo heslo, napište nám.

Další poznámky: "); echo "

"; $sqluf="SELECT * from favourites WHERE favbyidu='$whoisid' AND favtype=2 ORDER BY favcreated DESC"; $showsign="Tví neoblíbení"; ShowFavourites($sqluf,$showsign); break; case 50: // VYPISOVANI NOVYCH POZNAMEK OD POSLEDNI NAVSTEVY ShowLabel5("Poznámky ostatních u vlastních příspěvků","FFF8E8"); // Reset($arruo); // for ($ii;$ii'$visitdate' mysql_select_db("totem"); $repuo = mysql_query($sqluo); if (!$repuo) { echo "SQL:".$sqluo; echo "Doslo k chybe 1!!!"; break; } else { ?>
Další poznámky: "); } BREAK; case 52: // VYPISOVANI VESKERYCH POZNAMEK OD OSTATNICH UZIVATEL ShowLabel5("Poznámky ostatních u vlastních příspěvků","FFF8E8"); ?> 1538 AND IDU<>$whoisid AND note<>'' ORDER BY datestamp DESC"; $sqluo="SELECT opinions.id,opinions.IDU,opinions.about,opinions.note,opinions.verdict,opinions.datestamp,users.uusername,users.uface,articles.atitle FROM opinions,articles,users where opinions.about=articles.IDA AND opinions.IDU=users.IDU AND opinions.which=$whoisid AND opinions.about<>1538 AND opinions.IDU<>$whoisid AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) ORDER BY datestamp DESC"; ShowOpinions1($sqluo,1,"Zatím žádné nanapsali"); ?>
1538 AND (opinions.note<>'' OR opinions.verdict>0) ORDER BY datestamp DESC"; // $sqluo="SELECT * FROM opinions where about<>1538 AND IDU=$whoisid AND note<>'' ORDER BY datestamp DESC"; mysql_select_db("totem"); $repuo = mysql_query($sqluo); if (!$repuo) { echo "SQL:".$sqluo; echo "Doslo k chybe 1!!!"; break; } else { ?>
Další poznámky: "); } BREAK; case 70: case 71: case 72: case 73: ?> Zobrazit kontakty
Zobrazit ještě nehodnocené příspěvky
Zobrazit galerii
  
0 || $IsUsrMbr>0) && $TODO_SET4>0 && $whichf!=5) include $TODO_JOBS4; //END...UZIVATEL MA PRIDELEN MAIL TOTEMU if ($IsUsr1>0 && $whoisid>0 && $lstate!=1 && $TODO_SET5>0) include $TODO_JOBS5; // || $whichf==5 PRISEL NEJAKY MAIL NA SPOLECNOU SCHRANKU? ?>