Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Pátek 21.1.
Běla
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Divadlo
 > Divadlo
 > Recenze
 > Zajímavosti
 > Dramata
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
Soud z kolekce Dramata
Autor: Bolivar (Občasný) - publikováno 22.11.2005 (11:33:23)
následující v kolekci>

Jan Bolívar Pohořelický

Soud

 

OSOBY:

Sudí

Sudička 1

Sudička 2

Sudička 3

Děvčátko

Svědek

Slouha

Hlas z reproduktoru

 

Soudní síň, dlouhý dřevěný stůl. Vlevo místo pro žalobce zaujímá sudička 1. Na pravo místo pro obhájce zaujímá Sudička 2. Za stolem na zdi visí reproduktor, který se při každém svém výroku zjevně chvěje.

 

Hlas z reproduktoru      Začíná první přelíčení, prosíme přítomné aby povstali.

(přichází Soudce; je to mohutné chlapisko orangutaního typu, vousatý, chlupatý, zrzavý brejloun, má bezmála dvě stě kilogramů čisté váhy, rozhlíží se po hledišti, v okamžiku zjednání absolutního respektu dává velmi direktivně povel k posazení; zároveň s dosednutím jeho monumentální zadnice na masivní soudcovský stolek dopadá nicotné kladívko v taktéž masivní soudcovské ruce na dubovou podložku - tři krátké ale věcné údery)

SUDÍ             Tááák!

SUDIČKA 1     Tááák Tááák!

SUDIČKA 2     Tak Táák Táák!

SUDÍ             To bychom tedy měli.

SUDIČKA 1     To tedy měli!

(Sudí si vytahuje z příruční brašny líčidla a počíná si nejprve čistit póry, posléze aplikuje klaunskou bělku - líčí se jako Pierot)

SUDIČKA 2     Měli bychom to...

(V okamžiku přerušení líčícího procesu rozčilený Sudí zuřivě zabuší paličkou o destičku)

SUDÍ             Přelíčení začalo!

SUDIČKA 2     Pardon!

SUDIČKA 1     Prý pardon!

Hlas z reproduktoru      Začíná první přelíčení, kdo se nám nedostavil?

SUDIČKA 1     Slavný soude, máme zde očividný zločin!

SUDIČKA 2     Vidí-li vaše oko, pak tedy jaký?

SUDIČKA 1     Nedostaviti se k soudu je stejně trestuhodné, jako se k soudu dostaviti nevhod!

SUDIČKA 2     Trestuhodnost tu posuzují jiní!

SUDIČKA 1     Stejně tak by se měla trestat pasivita svědků přihlížejících zločinu.

SUDIČKA 2     Máte na mysli někoho konkrétního?

SUDIČKA 1     A dále také zaslepenost úřadů, kteří dovolují kráčet po našich ulicích takovým, kteří jsou se svědky za jedno, či dokonce jsou s nimi pokrevně spřízněni.

SUDIČKA 2     Vaše teta si ale kapra nikdy nekoupí.

SUDIČKA 1     Proti tomuto argumentu nezbývá než se ohradit, slavný soude, protestuji, kapři i jiná suchozemská havěť do soudní síně nepatří a kdyby...

SUDÍ             (je již plně nalíčen, včetně rudě omalovaných rtů; prozpěvuje si) …Kdyby tady byla taková panenka...

Hlas z reproduktoru      Začíná první přelíčení, už je tu!

(obě sudičky projevují známky očividného zděšení)

SUDIČKA 1     (zakřičí) Už je tu!

SUDIČKA 2     (šeptem) Už je tu!

(Ke stolici obžalovaných přichází subtilní rachitické děvčátko s copy a černými brejličkami, po jevišti se pohybuje značně dezorientovaně)

SUDÍ             Opravdu, už je tu! …která by mě chtěla…

SUDIČKA 1     Slavný soude, všichni ji tu známe, nemá cenu abychom chodili dlouho kolem horké kaše. Dotyčná zde přítomná se dopustila zejména zločinu…

SUDIČKA 2     (skočí jí do řeči, obě dvě sudičky mluví přes sebe) Slavný soude, všichni ji tu známe (ukazuje na SUDIČKU 1), nemá cenu abychom chodili dlouho kolem horké kaše…

SUDIČKA 1     …morálního úpadku dle paragrafu 851, hlava 5, zákona číslo 392 sbírky o zachování mravní identity…

SUDIČKA 2     …dotyčná zde přítomná se nemohla za žádnou cenu dopustit zločinu morálního úpadku dle paragrafu 851, hlava 5, zákona číslo 392 sbírky o zachování mravní identity…

SUDIČKA 1     … čímž se vystavuje trestnímu stíhání, s trestní sazbou pět až třicetosm a půl roku nepodmíněně, či k peněžitému trestu, dále přichází do úvahy tělesné zohyzdění či prodej jejích občanských práv ve veřejné aukci.

SUDIČKA 2     …neboť zločin morálního úpadku popisuje paragraf  392, hlava 89 zákona číslo 851 sbírky o oživení tradic moravskoslezského kraje a navíc bych chtěla podotknout, že zásadní zůstává věc možnosti trestu, neb u tohoto paragrafu je zmíněna pouze možnost tělesného zohyzdění a prodeje občanských práv, jmenovitě se zde uvádí (bere do ruky tlustý spisek a cituje)… v případě trestní sazby tělesného zohyzdění se počítá s trestem useknutí prstu, prsu, kastrace, propadnutí sluchu či zraku.

SUDÍ             Za těchto okolností asi nemá smysl trvat na dogmatickém výkladu litery zákona, zachovejme se tak jak předepisuje vyhláška číslo 425 z roku 1834 o náhledu na soudní jednání z pozice nezúčastněné osoby. Zbavme se zde přežitků ich formy a zkusme na to nazírat kadlubem sein. … přitom pannou býti.

SUDIČKA 1     Dovoluji si souhlasit, nazírejme na to zcela očividným a nezpochybnitelným kadlubem, ať víme co má mrška za lubem.

SUDIČKA 2     Slavný soude, protestuji, obžalovaná má za lubem pouze odvrácenou stranu své strany přivrácené, jestli mi rozumíte, zkrátka její vina pramení pouze z pramene poznání neviny, jestli jsme tedy schopni o jakékoliv vině v případě takto nevinně vypadajícího děvčete, kterému již jistě táhne na třicáté léto, vůbec hovořiti.

SUDÍ             Nechme toho hašteření a podívejme se na tu věc svýma velkýma blankytně modrýma kulatýma zabrýlenýma očima. Nechť promluví obžalovaná. (Všichni přítomní se obrátí na děvčátko 10… 20… možná dokonce i 30 vteřin dokonalého ticha, přerušovaného pouze velmi hlasitým dramatickým dechem amplionu)

DĚVČÁTKO     (posléze nesměle a potichu zapěje) Kdybych já ti měla…

SUDIČKA 1     (vyskočí jako čertík z krabičky) Protestuji, to je irelevantní, spekulativní, krajně nekonstruktivní a celkově bezpředmětné!

 

SUDIČKA 2     Zas tak bezpředmětné se mi to nezdá, myslím, že to mělo navíc i podmět, přísudek, příslovečné určení času, místa i způsobu, zkrátka všechno, co má správný sonet mít, aby byl dostatečně sdělný. Ostatně Freytag nás na každém našem kroku po prknech právních otázek přesvědčuje o relevantnosti takovýchto výroků.

SUDÍ             Zamítá se.

SUDIČKA 1     Ano, musím vám dát ve všem za pravdu, slavný soude, obžalovaná se zamítá ve svých představách, které je nutno vymýtit z její mysli a to s okamžitou platností od přečtení rozsudku v původním znění i s titulky… (je přerušena reproduktorem)

Hlas z reproduktoru      Nyní přistupme k prvnímu bodu obžaloby… (začíná velmi zásadní hudebně rytmicky choreografická figura; vždy po oznámení bodu obžaloby – tedy nejprve prvního bodu – vstane nejprve Sudička 1, suverénně zaskřípe zuby – v případě že herec není dostatečně herecky vybaven na skřípání zuby, je možné nahradit skřípání nehtů o tabuli, stůl či kovového předmětu o sklo; jak si to režisér inscenace zdůvodní je mi lhostejno, důležitá však zůstává výrazová i rytmická kvalita tohoto zvuku, jenž má za úkol vztyčiti veškeré ochlupení publika do polohy „pozor“ – v návaznost na ní Sudička 2 roztrhne papír a nakonec Sudí klepne jedenkrát paličkou.) Nyní přistupme k druhému bodu obžaloby… (tak to pokračuje dále – při druhém bodu obžaloby zaskřípe Sudička 1 dvakrát, Sudička 2 roztrhne dva papíry a Sudí dvakrát klepne kladívkem – v tomto řádu se dostáváme až ke čtvrtému bodu obžaloby, kdy se celý tento rituál rytmizuje do rytmizuje – opět ponechávám libovůli režisérově jaký rytmus bude do jeho inscenace zanesen, ovšem dovoluji si vřele doporučit rytmus Brahmsova Maďarského tance. Soustředěná rytmická variace končí zuřivým bušením kvílením, skřípáním atd. a velmi znenanáhla, jakoby utnuta utichá. 10 sekund ticha)

HLAS Z REPRODUKTORU      Pozor, pozor, hoří, hoří…

SUDÍ             Obžalovaná povstaňte!

DĚVČÁTKO     …syna vychovati…

SUDÍ             Žádné výmluvy, hrajeme o čas, tady jde takříkajíc o život!

DĚVČÁTKO     …přitom pannou býti…

SUDÍ             Zkrátka a dobře proces se odročuje z důvodu zásahu vyšší moci, jmenovitě ohně!

SUDIČKA 1     Irelevantní! Oheň, voda, vítr být!

SUDIČKA 2     Moje mandantka očividně souhlasí! Na krku nést známky blíženců.

Zmatek nad zmatek, všichni se snaží vyběhnout z místnosti, prchajíce před ohněm. Pouze děvčátko setrvává nehybně stojíce na svém místě. sudí běží jako první, chápaje se po hasicím přístroji na stěně. V okamžiku, kdy se Sudička 1 chystá hasičskou sekerou (kterou mimochodem velmi obratně vytáhla zpod své lavice) rozsekat dveře vedoucí ven, ozve se opět reproduktor.

HLAS Z REPRODUKTORU      …to byla zkouška rozhlasu, opakuji, to byla zkouška rozhlasu!

                   Všeobecné uklidnění. Každý se usadí na své místo.

SUDÍ            Již není pochyb!

SUDIČKA 1     Již není pochyb o vině obžalované.

SUDIČKA 2     Již není pochyb o nevině nespravedlivě obžalované.

SUDÍ             Prosím o klid, před vynesením rozsudku předávám slovo obžalované, prosím, hajte se.

DĚVČÁTKO     (zpívá Píseň o prospěšnosti hrabošů - hudba P. Dessau)

Jednou jeden malý hraboš
potkal malou hrabošku
vydali se spolu na pouť
na držtičkách škrabošku

Hraboš se jí snažil sbalit
ona mu však nedala
chlapík nevěděl že potkal,
převlečenýho potkana

Svět se točí dokolečka
s hraboši i potkany,
celá tahle bujná smečka
vlezla mi dnes do vany.

(hudba hraje dál, ovšem trochu jiná, dynamičtější, monumentálnější, oslavnější)

SUDÍ             Slyšeli jsme názor obžalované, nyní vyslechněte rozsudek:
Jménem republiky, státní soud v tam a tam, uznal po hlavním přelíčení, provedeném dne toho a toho, uznal takto, právem. Obžalovaná tato ta, narozená onde a ondy, zaměstnáním tím a to, bytem kdesi, je vina, že se v době do svého zatčení a to i na jiných místech, na našem území i mimo ně, spolčila jednak navzájem, jednak s dalšími osobami k pokusu o zničení samostatnosti naší samostatnosti a o rozvrácení zřízení jejího zřízení a že vešla ve styk, jednak přímý, jednak nepřímý, přičemž:
vyzvídala, jednak přímo, jednak nepřímo a cizí moci vyzrazovala jednak všechna tajemství, jednak jenom některá a zároveň byla členkou organizace, jejímž úkolem bylo jednak vyzvídat, jednak tajemství.
Odsuzuje se k trestu nejvyššímu možnému i nemožnému.
Odůvodnění: Z doznání obžalované a výpovědi svědků: A. B., C. D., E. F., G. H., Ch. I., Jiřího Kajínka, L. M., N. O., P. Q., R. S., T. U., Voskovce a Wericha, X. Y. zjistil soud tento skutkový děj:
Když byl v oněch památných dnech odražen poslední pokus o návrat ke špatnému systému, byla tím zločinným živlům vzata poslední možnost k pokusu provésti restauraci starého zlořádstva vlastními vnitřními silami. Změnili proto formu a methódy boje. Jestliže do té doby využívala při své rozvratné činnosti a sabotování svých legálních posic, zaměřila se poté na jedinou možnost návratu zlořádstva a to silami zvenčí, totiž intervenční válkou jednak mocností, jednak nemocností proti nám.
Zatímco my, věnujeme se zde usilovné práci, osnuje ona společně s nimi všechny formy škůdnictví a rozvratnictví. Zaměřuje se na část svých spojenců, kteří zůstali doma, jako zbytek poražených. Neustále se snaží připravit zde půdu pro zločinný útok proti nám tedy táboru pravdy, v čele s Pravdou samotnou.

HLAS Z REPRODUKTORU      Pozor, pozor, hoří, hoří…
(všichni kromě děvčátka po sobě hodí významným pohledem, jako že je jim jasné, že se opět jedná o pouhou zkoušku rozhlasu; děvčátko hledí do země)
…to není zkouška rozhlasu, nejedná se o cvičení, požár se šíří… (chrčení skřípot, z reproduktoru se začíná halit těžký černý dým, jež vzápětí zachvacuje celou místnost)

 

K-O-N-E-CPoznámky k tomuto příspěvku
Lhostej (Občasný) - 22.11.2005 >
Doporučil 
<reagovat 
Lhostej (Občasný) - 24.11.2005 >
<reagovat 
jola (Občasný) - 10.5.2006 > Díky, za zpříjemnění dnešního dne tímto kvalitním dalobyseříci kusem,i když jsem ho četla celý nebudu zde psát výčet pochvalných slov, snad jen tak dál, moment čtu si to ještě jednou, pa
Body: 5
<reagovat 
  Zrušit obrázky    Zrušit větvení  

Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je tři + sedm ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
(1) 2 3 4
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter