Provozované WEBy:   Totem.cz |  Čítárny |  Český film |  Seaplanet |  Humor/Hry/Flash |  Flash CHAT    Chcete svůj WEB? Napište nám 
Zpět na úvodní stranuISSN 1214-3529
Sobota 4.12.
Barbora
Zde se můžeš přihlásit jméno:
heslo:
nové 

 Všechny rubriky 
 Mystika, filosofie
 > Mystika, filosofie
 > Filosofie
 > Náboženství
 > Duševno, mystika
 > Literatura, odkazy
 
    

   
 
 Napsat do fóra o>
   
  

Ve VAŠEM prostoru redakce Totemu nezodpovídá za obsah jednotlivých příspěvků.
<předchozí "Překážky plození. Manželství a bezženství (celibát). z kolekce A. Kardec, The Spirit\\\\\\\'s book
Autor: dr. Wojtek (Občasný) - publikováno 26.3.2009 (00:15:36)
další>
"Překážky plození. Manželství a bezženství (celibát).
... nevtělené Bytosti odpovídají, 2.pol. 19.stol.- část 68 a 69
...............................................................................................................
Překážky plození.

-
Jsou lidské zákony a obyčeje, které staví plození překážky, proti přirozenému zákonu?

„Vše, co překáží volnému průběhu přírody, kromě zdokonalování, protiví se všeobecnému zákonu.“
Ale jsou druhy zvířat i bylin, jichž obrovské plození bylo by škodlivo jiným druhům a jichž obětí by se sám člověk mohl státi. Jest tedy trestuhodno, když překazí jejich plození?

„Bůh dal člověku nad živými tvory moc, které má užívati k dobrému, ale jíž nemá zneužívati. Člověk smí říditi plození nižších tvorů dle potřeby, ale nemá je udržovati bez příčiny. Rozumná činnost člověka jest Bohem ustavenou protiváhou, aby se udržela rovnováha mezi silami přírodními a to člověka též rozlišuje od zvířat, poněvadž to činí s vědomím příčiny; ale i zvířata přispívají k této rovnováze, neboť pud k rušení, jenž jim byl udělen, působí, že ačkoliv se starají jen o sebezachování, zdržují přece přílišné a škodlivé rozmnožování zvířecích druhů a bylin, živíce se jimi.“Co se má mysliti o obyčejích, které zdržují plození, aby zadostiučinily chlípnosti?

„To dokazuje panování těla nad duší, a jak hluboko vězí člověk v hmotě; to jest proti přirozenému zákonu.“


................................................................................................................................................
Manželství a bezženství (celibát).

-
Protiví se manželství, to jest neustálé spojení dvou bytostí, přirozenému zákonu?

„To jest pokrok v žití lidském. Jest to spojení posvěcované Bohem.“Jaký následek by mělo zrušení manželství pro společnost lidskou?

„Návrat k zvířecímu životu.
Svobodné a nahodilé spojení dvojího pohlaví jest stavem zvířeckosti lidské. Manželství jest jedním z prvních pokroků lidské společnosti, poněvadž působí bratrskou nerozdílnost a vyskytuje se u všech lepších národů, ačkoliv v rozličných podmínkách. Zrušení manželství bylo by vrácení se k dětství lidskému a postavilo by člověka pod zvířata, která mu podávají příklad neustálého spojení.“

Jest svrchovaná nerozlučnost manželství přirozeným zákonem?

„Nerozlučitelné manželství jest nedokonalým a nesmyslným zákonem lidským a docela protivným Božskému. Ale až člověk nabude více dokonalosti a poznání, zruší jej. Co přineslo lidstvu tolik zla, nemůže býti Božským zákonem. Jediné zákony přírody jsou dokonalé a nezměnitelné.“
Jest dobrovolné bezženství před Bohem záslužným stavem dokonalosti?

„Nikoliv a ti, kteří tak žijí ze sobectví, nelíbí se Bohu, a klamou celý svět.“Není bezženství obětí u těch, kteří se věnují službě člověčenstvu?

„To jest něco jiného. Pravil jsem „ze sobectví“. Každá oběť jest záslužná, když účel jest dobrý: čím větší oběť, tím větší zásluha. Avšak Bůh si nikdy neodporoval. On stvořil muže a ženu, aby založili rodinu. Nemůže býti zásluhy v tom, když se ruší Jeho zákon, ale tak tomu není, když se působí, odřeknutím se rodinných radostí, ku prospěchu lidstva. Každá osobní oběť pro blaho člověčenstva, a bez sobecké myšlenky, povýší člověka nad jeho hmotné poměry.“
..........................................................................................................................................................

"Pozn.: citát - úryvek; -překlad cca z roku 1922, tudíž volně šiřitelné ."
... pokračov. - část 70."


."


Přidat vlastní poznámku a hodnocení k příspěvku
Autor má zájem o hlubší kritiku svého příspěvku
<jméno   e-mail>

Kontrolní otázka proti SPAMu: Kolik je šest + šest ? 

  
  Napsat autorovi (Občasný)  
 
 
1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 (67) 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
   další
 

 


Copyright © 1999-2003 WEB2U.cz, Doslovné ani částečně upravené přebírání příspěvků a informací z tohoto serveru není povoleno bez předchozího písemného svolení vydavatele.

Design by Váš WEB

Addictive Zone Orbital Defender Game
free web hit counter